Tara – terapie sebepoznáním a esoterické služby
Tara | O mně | Jak to cítím já | Akce | Individuální péče | Poradna | Galerie | Ceník | Kontakt

Mé postřehy aneb jak to cítím já

„Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda” J. Cabell

Nepřisuzuji si právo něco soudit, či posuzovat, ale chci vám v této rubrice sdělit, jak některé věci vidím a cítím já, jako jedna z bytostí, mezi ostatními. Pokud budete cítit, že se k tomu chcete vyjádřit, napište mi, budu ráda a po dohodě mohu vaše názory otisknout. Jestliže máme oči k vidění, uši k slyšení a ústa k mluvení – potom komunikujme!

Červenec 2019

žluté kouličky

     Po uveřejnění článků na téma "sekty a komunity" se mi, mnoho z vás, klientů, ozývalo a ptali jste se, jak mi je, zda jsem v pořádku....přáli jste mi hodně zdraví a vůbec, projevovali jste velký zájem - ZA TO VŠEM MOC DĚKUJI, JE TO MILÉ!

     Zároveň však chci uvést na pravou míru i některé doměnky, které tím vznikly...nejsem nemocná a jsem už, zcela, v pořádku. V komunitě a ani sektě jsem nebyla a nestala se její součástí, takže pro mne nebyl žádný problém odtud odejít, nebo se s těmito lidmi přestat stýkat.

            Problém vznikl tím, že jsem napsala onen první článek a  dotyční si ho přečetli a jak jinak - poznali se v něm. No a to byl průšvih.....málokdo snese podívat se pravdě do očí, většina lidí si něco začne namlouvat, vymlouvat se a omlouvat. Oni ne, hned se urazili a začali se mstít a to doslova a mstí se neustále, hlavně mému příteli, který vedle nich, stále ještě žije v domečku....ale i to se, brzy, změní.

           Pro mne bylo velmi podnětné potkat se s těmito lidmi, protože jsem poznala zase něco víc.....poznala jsem lidi s velkým egem, lidi, kteří nejsou schopní připustit názor, nebo postoj jiného člověka a lidi, kteří si myslí, že jenom oni mají pravdu a ví vše nejlépe a vyžadují maximální poslušnost a respekt.....pro zajímavost, jednou jsem s jedním z těchto párů jela autem a celou cestu jsem slyšela hrubé nadávky na adresu druhých řidičů, neustálé kritizování, prostě podle nich byl každý řidič, krom nich, ovšemže, blb a neschopný debil, neumětel, který neví, kam jede a co vlastně dělá...prostě silnice se hemžila neschopnými řidiči, kteří evidentně omezovali tento pár v jízdě a překáželi jim v cestě......to je přesně ono, tenhle postoj "jááááááááá" a nikdo více.....

            To, jak se projevili po uveřejnění článku a projevují dodnes je kapitola jiná a nebudu se tím tady už zabývat, je to hnus a špína, kterou se nehodlám špinit a ztrácet tím čas......takovýto lidé nemají v mém životě a v mém čase žádné místo.....

              Co jsem si touto zkušeností uvědomila také je, jakou moc mají myšlenky a slova a protože je léto a čas prázdnin a dovolených a my si dovolujeme, často, dělat věci, které bychom jindy nedělali, můžeme zkusit zapracovat i na tomto tématu - výběru myšlenek a slov.....podívejme se na to.....

- už Marcus Aurelius říkal, že "štěstí ve tvém životě závisí na povaze tvých myšlenek", takže uvědomovat si myšlenky, zvědomovat a následně i měnit slova a myšlení je úkol, kterému můžeme dát prostor a čas, právě, během léta....je to výzva, zkuste zachytit své myšlenky a trochu s nimi manipulovat, změnit je, přizpůsobit, nebo prostě, pokud se vám libí, nechat je být, takové jaké jsou....

- nu a slova - to jsou zhmotnělé myšlenky, je v nich ohromná moc, jedno arabské přísloví říká "vyřčené slovo ani párem koní nedohoníš"

- co tedy vyslovíme, to existuje a čeká na možnost uskutečnit se, když vyřkneme něco, co často říkají i druzí, pak jen posilujeme a vytváříme egregor - tedy myšlenkový shluk, myšlenkovou "bytost", která si časem začne žít svůj vlastní život a ovlivňovat ty, kteří na ni mají afinitu - tedy přitažlivost

- zkuste si určit jeden den, nebo prostě odpoledne, tři hodiny, to je na vás a v tuto dobu sledujte svá slova,zaměřte se na to, co vypustíte z úst, třeba si to i zapisujte

- zkuste pak vnímat i to, jak se přitom cítíte, co říkáte a co cítíte, rozpoznáte tak chtěné a nechtěné projevy, chtěná a nechtěná slova...uvědomíte si, že třeba někdy i kopírujete mluvu někoho jiného, že se jenom přidáváte k houfu

- jakmile zachytíte tyto jemné nuance a uvědomíte si ,kdy mluvíte vědomě-chtěně a kdy nevědomky-nechtěně, začnou se dít malé zázraky, uvědomíte si sami sebe, kde jste a co a jak žijete a můžete si položit otázku "proč a chci to tak"....?

- najednou můžete začít sebe i svůj svět vědomě měnit a o to tu jde!

- jedno z takových nechtěných a destruktivních slov je slovo "problém",všimněte si, jak ho někteří lidé často používají - vše je pro ně problém a bude to problém a určitě s tím budou potíže, nebo problém.....takže "problém a potíže" zkuste je vymýtit ze svého slovníku

- dalším častým používaným slovem je zápor - např. "nejsem nespokojený" a slova jako "nikdy" a "neustále" - slovo nikdy je považováno za kletbu a v kletbách se také často používalo "ono...."přeji ti, abys nikdy nebyl šťastný".....fuj.....

- dost časté je i spojení "pořád se něčím trápím" pořád jsem nespokojený" "neustále s něčím musím bojovat".....to jsou spojení, která také nepotřebujeme posilovat, že

- a pozor i na slova "měl bych"......

- jakmile začnete pozorovat slova, objeví se i různá přesvědčení a prohlášení, kterých se držíme a formují, často, náš život destruktivním směrem a těch je také dobře se zbavit.

bodlák

       Když jsem to zkoušela, uvědomila jsem si, jak často používám destruktivní slova a jakým větným spojením dávám energii a odhalila i nějaká ta přesvědčení, jedno mne docela rozsekalo a podělím se s vámi o to: s přítelem jsme byli na dovolené na Šumavě a hráli jsme karty, zpočátku, prvních několik her jsem vyhrávala a smála jsem se, že to přítel nečekal, že si myslel, že jako ženská nebudu umět hrát karty a bavili jsme se a smáli oba dva, pak najednou jsem si uvědomila, jak se mi do mysli vkradlo přesvědčení, že "já přece nemohu vyhrávat" a v ten ráz jsem vyhrávat také přestala a šla jedna prohra za druhou......to uvědomění mi pomohlo na tom, posléze, zapracovat a odhalit hluboko zakořeněný blok, spojený s přesvědčením, který jsem musela odstranit a pracuji na něm.....vše je jenom o tom, že nežijeme v přítomnosti, to není fráze, kterou omílají tzv. duchovní vůdci a čtete ji v knihách, to je fakt, kterému bychom měli věnovat velkou, ale opravdu VELKOU pozornost. 

       Sledujte sebe sama a uvidíte, jak málo jste přítomní tady a teď, neustále řešíte něco z minulosti, co bylo a kdo co řekl a udělal, nebo co bude a jak se zachováte vy sami.....vidím to i v grafologických rozborech písma, kde střední zóna, linka, na kterou píšeme, představuje přítomnost, sklon doleva je minulost a sklon doprava pak budoucnost a co myslíte, většina rukopisů praváků spěchá doprava, občas, obohacena o kudrdlinky a různé znaky, které se vrací zpět do minulosti.....takto žijeme nejvíce a tak je dobré se zastavit a být TADY A TEĎ, zkuste to, využijte léto a dovolené a prázdniny a  zaměřte pozornost na tuto skutečnost a najednou se uvidíte a najdete možná i to, co vám brání být šťastnější a žít ve větší harmonii......

         Přeji vám k tomu dostatek odvahy a chuti....věřte vyplatí se to....krásné léto

aarny v květech

Červen 2019

     Jeden z krásných měsíců, snad i proto, že se za ním blíží prázdniny…..červen je šestým měsícem v roce a šestka, z hlediska numerologie, je číslem vztahů, vládne jí Venuše, která představuje lásku, rodinu, domov a společenství. Představuje také umění, harmonii a nejdůležitější je pro ni kvalita a štěstí, lidé s životním číslem „6“ milují vše krásné, ocení domov a čerpají z něho svou jistotu, jsou romantičtí a trochu také naivní, šestka patří mezí tzv. „dětská“ čísla, tito lidé potřebují být do někoho neustále zamilovaní a jsou, dost často, závislý na radosti druhých lidí, ale měli by si ji dokázat udělat sami. Tento měsíc je měsícem, kdy se tyto vlastnosti budou projevovat obecně, mezi lidmi, budeme přitahováni k druhým, budeme se zamilovávat a můžeme i propadnout melancholii, protože šestka představuje city a emoce, pokud bude někomu chybět láska, může, velmi snadno propadnout závislosti, na vině jsou energie, které všude kolem jsou, velmi silně rozvinuté…..v české klasice „Pelíšky“ říká učitel, představovaný Jaroslavem Duškem v jedné scéně „všechno se nám tu páruje, ale koukám, tady jeden přebývá že, Šebku“…..ano, vše je v rozpuku, prožívá lásku, zamilování, rozvíjí se, roste a tyto energie působí na nás, aniž si to uvědomujeme.

dATEL ČERNÝ

     Šestka představuje základní čakru, tedy i sexualitu a také rovnováhu, stabilitu a uzemnění, které je pro nás, nesmírně, důležité. Je spojena i s fyzickým tělem, takže bychom ji mohli přiřadit i k psychosomatice, vše, co se odehrává v naší psychice se projeví v našem těle. S tímto měsícem je spojeno tenké střevo, jeho slabost se projeví např. zažívacími potížemi, nebo bolestmi páteře. Tenké střevo je vstupní bránou pro výživové látky organismu, jeho oslabení může vést např. ke křečím v lýtkách, tendence neustále protahovat nohy, hýbat jimi – jedná se o nedostatek hořčíku.

       Nejsilněji škodí tenkému střevu stres, projeví se např. stažením břicha, pomáhá zastavit se a zhluboka nadechovat, jako byste nafukovali v bříšku balon. Břicho se při nádechu zvětší, protože bránice se hýbe směrem dolů. Pro tento měsíc bych tedy doporučila ohleduplné stravování, zvláště, pokud jste prošli nějakým obdobím, naplněným stresem. Předchozí pátý měsíc – květen, představoval tzv. nižší emoce, pětka je spojena s vášnivostí, výbuchy emocí, zvědavostí, roztržitostí, šestka jsou tzv. vyšší city, tedy bezpodmínečná láska, empatie, laskavost, odpovědnost, přátelství a romantika. Pokud někdo trpí chronickým onemocněním tenkého střeva, je to, obvykle, člověk, který se nadmíru analyzuje a je k sobě příliš kritický, je dobré, aby se zaměřil na sebelásku a vůbec, zkuste si v tomto měsíci, alespoň jednou denně říci třikrát po sobě „jsem jaký jsem a mám se rád“.

       Pětka a šestka jsou čísla emocí, představují otevřenost pravdě, odvahu, potřebu přikazovat ,ale také nesnášenlivost k omezení, náladovost, dále pak laskavost, citlivost, tvořivost, potřebu naplnit domov a okolí teplem a láskou, šestka nemá ráda sváry mezi členy rodiny a přáteli.

BÍLÝ KEŘ

       Tímto jsem si připravila, tak trochu „oslí můstek“ pro to, co vám chci svěřit…..můj předchozí článek jsem psala v měsíci květnu, měsíci emocí, oněch „nižších emocí“ a k tomu všemu jsem velmi emocionální bytost, převažuje u mne cítění a přemíra emocí, mám vysoce rozvinutou empatii a dokážu pochopit druhé, jak se říká „projít se v jejich botách“, ale spolu s tím trpím i přecitlivělostí, snadno se vystresují a přetížím. Takovýchto lidí je spousta a možná se v tom poznáváte i vy sami, anglicky se takovým osobnostem říká HSP – Highly  Sensitive Person, tito lidé často zažívají pocity, že na sobě nesou tíhu bolesti snad celého světa a často se zbytečně trápí a zabývají něčím, co nemohou změnit, na základě „zákona přitažlivosti“ si pak tvoří život, naplněný překážkami ve formě citových útoků a problémů.

        To jsem si, tak trochu připravila i já sama, moje povaha „Johanky z Arcu“ se opět projevila a v článku, který tomuto předcházel jsem nechala propuknout své emoce naplno a ublížila a nepřiměřeně odsoudila ty, které mám, svým způsobem, ráda. Nechci se vymlouvat, jen vysvětlit, jak se to stalo, protože si myslím, že osobní příběh je vždy nejsilnější…..Po několik týdnů jsem vstřebávala pocit nesvobody a omezování, který jsem vnímala kolem sebe, pak mi Univerzum „přihrálo“ překážku ve formě otravy krve z kousnutí Klošem jelením, paradoxem je, že tento hmyz nenapadá lidí, ale spíše ovce, zvířata a když už někoho pokouše, pak je to jedna osoba z tisíců, nu a tak jsem se stala jednou z tisíců a pokousali mne dokonce dva….jeden velmi silně nakažený, což se, během tří dnů projevilo jako silná otrava krve a musela jsem zabojovat o život. Nic není náhoda….oslabená a s jedem v těle jsem byla emočně, doslova, vyhozená z kolejí a očekávala jsem soucit, zájem těch, které jsem brala jako své přátele a blízké a místo toho přišel pravý opak. V tu chvíli se projevila má slabá stránka a to temné, které si každý v sobě neseme, každý v sobě máme své démony, které potřebuje poznat a vytáhnout na světlo, abychom se mohli rozhodnout, zda jim dáme prostor, nebo nikoli.

       A tak ve mne přerostl pocit silného zranění, ublížení a já zaútočila na lidi, které jsem měla za přátele sarkastickým a tvrdým způsobem, mým prvotním záměrem bylo, otevřít jim oči, prostě jim to „vpálit“, že takhle přece ne….rozhořčení tu hrálo svou velkou roli, výsledkem byla okamžitá karma, rychlá karma a málem jsem přišla o toho, koho miluji, ale i tady Univerzum vyzkoušelo, jak se  věci mají a ukázalo, že nejen v pohádkách „láska vyhrává a je nejsilnější“. To, co jsem napsala je správně a stojím si za tímto článkem, jediné co bych změnila je způsob, jakým jsem některé lidi osočila a napadla a za to se omlouvám, takto a veřejně, protože tak by to být nemělo, to není mým záměrem, takto to nechci a není to ani profesionální.

ČERVENÝKEŘ

       Musím však, zároveň, poděkovat Univerzu i své duši, že mne takovou lekci udělily, protože mne posílila, otevřela mi oči a ukázala slabou část, ve mně, něco, co narušuje mou celistvost, jako bytosti a co vím, že ve svém životě nechci, že takto jednat se mi nelíbí. Víte je zajímavé, že ono, takový „útok“ působí oboustranně, protože druhá strana se také, nějak, projeví, tedy odkryje karty…jsou vlastně tři druhy možností, jak mohou lidé reagovat na takovýto sarkastický obviňující útok, byť v něm může být kus pravdy, první skupina se naštve, stáhne a přemýšlí o tom, co bylo napsáno, časem si řekne, že něco z toho je vlastně pravda pomůže jim to v jejich životě, nastolí změnu, druhá skupina se naštve a stáhne a už s vámi nikdy nic nebudou mít, natož aby se zabývali nějakým přemítáním podle přísloví, že „na každém šprochu je pravdy trochu“. Třetí skupina se naštve a vyvolá to v ní touhu se pomstít a vrátit vám to i s úroky a to nejen jednou, ale několikrát a vznikne nepřátelství. Ve všech případech a u všech, včetně toho, kdo to spustil, to vyvolává reakci a ukazuje na slabosti, které máme, ukazuje na naše vnitřní démony, na programy, bloky, které narušují naši celistvost, které jsme nezpracovaly, nebo je potlačujeme dlouhodobě, protože preferujeme jen jednu stránku věci.

      Abychom byli šťastní a zdraví, potřebujeme se cítit, ve všech oblastech dobře, tedy fyzicky, psychicky i emočně, všechny tyto tři oblasti obsahují duši. Tělo je duše promítající se fyzicky, mysl je duše promítající se mentálně a pocit je duše, která vědomě vnímá. Pilířem zdraví je tedy tělo, mysl a emoce a emoce jsou jazykem duše. Proto je nutné být emočně zdraví a já tu o emocích neustále a neustále píšu a sama je také neustále prožívám, zpracovávám, podléhám jim a znovu je poznávám a dostávám pod kontrolu…..součástí emočního zdraví je vědomé uznání našeho netělesného vědomí, které můžeme nazvat duch, nebo duše, duše a srdce jsou skoro zaměnitelné, často totiž člověk řekne „vím to v srdci, že…..“ a přitom mluví o duši. Náš život na této planetě tedy není fyzický, ale hlavně emoční. Od narození celý svět vnímáme skrze pocity, než ho vidíme, tak ho cítíme a to už v prenatálu, cítění emocí není jen jádrem našeho života na Zemi, ale také jádrem našich vztahů.

JARNÍ KYTIČKY

     Ve svých terapiích nejvíce pracuji, právě s emocemi. Testuji často i to, v jakém emočním věku se dotyčná osoba nachází a když u dospělé ženy vytestuji, že je emočně na úrovni čtyřletého dítěte, je najednou jasné, proč se chová určitým způsobem, najednou v tom čtyřletou holčičku vidíte, včetně jejího strachu. Tam někde mohl vzniknout blok, trauma a člověk má tendenci ho popřít, zasunout hluboko do podvědomí, ale to trauma se ozývá, čas od času a přitahuje nám do života zkušenosti, které na ně mají upozornit, abychom ho vědomě zpracovali.

     Tyto traumata tvoří mnoho „démonů“ vnitřních démonů, kteří tak zůstávají uzavřeni v nás a čekají na to, až je přijmeme, vytahneme na světlo, pochopíme, rozhodneme se, co s nimi, propustíme je, nebo budeme používat, to už je na nás….Pokud to neděláme, nejsme celistvou bytostí a náš život není šťastný, kdo může říci, opravdu upřímně, že je 100% šťastný, většina lidí se projevuje určitým jedním způsobem, se kterým se identifikují na základě výchovy, náboženství, víry, okolností apod. To ostatní potlačuje. Tisíce let se praktikuje metoda rozhodnout se, která naše část je nejpřijatelnější a plně se s ní ztotožnit a všem ostatním částem zamítnout uznání a projevení se. A k tomu všemu, to často ani nerozhodujete vy sami, ale je rozhodnuto za vás, rodinou, skupinou, vůdcem, knězem, vírou, způsobem života…apod.

      Nejvíce patrné je to u lidí, kteří jsou duchovně probuzení, pracují se svou spiritualitou, ale formou sebekontroly, tedy vyberou si tu část, sebe sama, kterou posilují a která podporuje jejich víru a to co hlásají, nebo k čemu se připojili a ostatní potlačují, ale ty ostatní části jsou také jejich, ať se jim to líbí, nebo ne a časem se dostanou, nějak ke slovu a tak se stane, že léčitel onemocní, zemře, nebo se u kněze projeví jeho pedofilní sklony. Pokud se taková „rádoby osvícená bytost“ nutí do toho být neustále konstruktivně naladěná, usmívá se a je, jakoby nad věcí, odpouští a miluje i své nepřátele, nastaví druhou tvář apod. není to přirozené a jednoho dne se projeví i její temnější stránka, v podobě hněvu apod. Pokud něco prožijeme, nebo takový guru prožije něco, co nejde dobře, cítí tu svou stránku, která je naštvaná a plná vzteku, tak tu svou část musí popřít, odmítnout a doslova ji uzavřít do vězení, musí se místo toho selektivně ztotožnit s tím pojetím své osobnosti, své části, která odpovídá tomu, jak by měl takový duchovní učitel-guru vypadat a chovat se, tedy, ne-nemůže být naštvaný, zlostný, nadávat, kopnout do věcí apod. Zpočátku to takovou osobu stojí hodně práce, musí i trochu hrát divadýlko a přesvědčovat se sama, že přece není naštvaný, až se po chvíli začne s touto svou částí tolik ztotožňovat, že si ji bude plést za úplnost toho, kým je. Jenže problém s tímto selektivním ztotožněním s jedním egem je ten, že v sobě nemůže uznat i ty jiné stránky, což je velmi nebezpečné, protože vše, co takový člověk, poté dělá, musí být a to zdůrazňuji „MUSÍ BÝT“ vysvětleno skrze tuto jednu přijatou osobnost. Nu a tím se dá, posléze, omluvit, v podstatě vše, od manipulace a vydírání, až po tu zmiňovanou pedofilii….

ARNÍKŮV ČUMÁK

     Jenže zbytek částí takového člověka je ve vězení, potlačený a ta osoba už, časem, o nich ani neví, nemá k nim vědomý přístup, ale vnější svět začne tento jeho jednorozměrný postoj odrážet, kolem takové osoby se začne, najednou vše rozpadat, spousta lidí, kteří se např. odříznou od svých nepřijatých částí, udělali nepřijatelné také své dětské části, děti nekontrolují své emoce, ale duchovně probuzený člověk, guru, přece ano, ten má emoce pod kontrolou, pak najednou takový guru o své děti přijde, buď zemřou, nebo odejdou, odmítají se s ním stýkat apod. Rodiny se rozpadají, lidé se začnou hádat, zrcadlí takové osobě, kde je jeho uvězněná část a co to je za část. Někdy se to projeví ve vztazích, jindy v nemocích, nebo v práci a financích, radosti ze života, pocitu štěstí a úspěchu.

     Všechny části naší osobnosti musí být plně sjednoceny, pak se staneme celistvými. Znáte rčení „kterého vlka chceš krmit? Chceš krmit negativního vlka, nebo pozitivního vlka“, rčení používají právě duchovní vůdci, ti z vás, kteří krmí pozitivního vlka a ignorují toho negativního, nechápou, že negativní vlk je vaší součástí, takže vlastně necháváte jednu svou část dlouhodobě hladovět a tím pádem nepracujete na sjednocení a celistvosti, ale selektivně se ztotožňujete.

     Toto jsem pochopila já, po této lekci s emocemi a uvědomila si, že jsem popírala tu jednu svou část, která byla výbojná, útočící ze strachu, aby neztratila křídla a svou svobodu a prostor, že jsem popírala další strach z toho, že nebudu dost dobrá, přijatelná a spoustu dalších věcí, které už patří do mé osobní práce….ale uvidíte, až se do tohoto sebeobjevování pustíte, že toho bude dost, co vás překvapí a zkuste to přijmout bez posuzování a s láskou k sobě samým, mne to osvobodilo, ulevilo se mi a s pokorou přiznávám, že ač spoustu let pracuji s lidmi, dělám terapie, píšu články, vykládám karty, zpracovávám numerologické rozbory a „pletu“ se lidem do života, stále jsem na tom tak, že mohu jen konstatovat „vím, že nic nevím“……

        Pokud se do této práce pustíte, nebude to procházka růžovým sadem, můžete zažít i dost bolesti, ale je to jako s každým léčením, aby se něco uzdravilo, potřebuje to svůj čas, nemusí to bolet, ale může, přijímejme vše vědomě a rozhodujme se sami za sebe, být celiství znamená se nejprve roztříštit, otevřít vězení uvnitř sebe a pustit ven své vnitřní démony, podívat se na své temné stránky a udělat si v tom jasno, integrovat je ve své osobnosti a být pak vším i ničím…..to je Univerzum, to je náš Vesmír, to je obsaženo i v archetypech Otec, Syn a Duch Svatý….kdy otec je dospělá osoba, syn je vnitřní dítě a duch svatý je naše vyšší já, tyto tři stránky se musí sjednotit, protože jádro každé jednotlivé je obsaženo i v ostatních, když se od jednoho odpojíte, nemůže fungovat další, tak to totiž je….zkuste to a uvidíte….

      Znovu tu ještě podotýkám, že nic z toho, co tu píšu není obecná pravda a já si nedovoluji ji za to ani vydávat, jsou to mé pocity, je to „jak to cítím já“……pokud se k něčemu budete chtít vyjádřit, prosím, napište mi, budu moc ráda….přeji vám všem krásný červen a ještě krásnější prázdniny…..

ŽLUTÁ GERBERA

KVĚTEN 2019

     Tento rok je opravdu zvláštní. Dějí se mi v něm věci, které jsem nečekala, ale to asi řekne každý, když se, na své cestě, potká s překážkou, nebo úkolem, nebo jen zrcadlením. Přesto mne překvapilo, že jsem se, po letech, znovu setkala s fenoménem  "organizace, komunita, skupina, sekta".....a protože o tom, v poslední době, dost přemýšlím, rozhodla jsem se napsat tento článeček....třeba někdo něco podobného také řešíte, jestliže ano, prosím, napište a podělte se, budu ráda :)

Organizace
- je sdružení osob za nějakým účelem, je to správa něčeho, např. majetku a vždy to má určitá pravidla-způsob uspořádání. Organizace jsou jasně čitelné, mají své názvy a víme, co od nich očekávat. Tedy většinou....pak jsou organizace ezoterické, náboženské a tam už to tak průhledné není, nicméně i zde víme, co lze očekávat. Protože jsem silný individualista a jak zjišťuji, opět, mnohým to nevoní, nejsem příliš sdružující se typ, vyhýbala jsem se organizacím, které zasvěcovaly do různých druhů energií a tisíců Shambal, jako čert kříži. Energie je jenom jedna - není ani dobrá, ani špatná, prostě je to energie, kterou všichni dostáváme zdarma, jen ji neumíme přijímat, neumíme s ní hospodařit a proto jí většina lidí má nedostatek. Energii hodně ztrácíme právě promarněným časem v různých organizacích, kde se tlachá a často se nic neřeší, jen kritizuje. Snažím se ve svém životě praktikovat jedno heslo: "na svou otázku chci odpověď, ne reakci" -zkuste o tom přemýšlet!

bílé růže

Sekta
- schválně jsem přeskočila, rovnou, k tomuto tématu, protože sekty do ezoteriky patří a žel, většina "organizací" se stává sektou, poznáte je, stejně, nebo podobně mluví, používají podobné výrazy, podobně se oblékají i stříhají si vlasy, ženy se podobně líčí, nebo nelíčí, mají své specifické znaky....smutné je, že sekty vznikají i z takových úžasných věcí, jako je např. cvičení jógy. Mám ráda Osha a on to byl, kdo řekl, že cvičení si má každý upravit podle sebe, že žák přirozeně rozvíjí svého učitele tím, že porušuje určitá pravidla a rozvíjí je dál, tak jak to sám cítí, že otrocky napodobovat nebude k ničemu.....to je přesně ono, lidé, jakoby se báli být sami sebou, čekají na  někoho, kdo je povede, kdo jim dá pokyn a to se sektám daří, velmi dobře, vždy se tam najde ochotná duše, která se toho vedení ujme a průšvih je na světě. Zatím jsem, žel, neslyšela, o žádné organizaci, ze světa ezoteriky, která by se nezvrhla do sekty, je mi z toho docela smutno.

bodlák

Skupina
- obvykle lidé, kteří mají společný zájem, ale nehrotí to tolik, např. chodí na fotbalové zápasy, nebo vytvoří skupinu na facebooku a tam si posílají recepty, jak lépe péct. Vypadá to neškodně, ale i toto se může stát silně návykové, pokud si lidé neuvědomí, že jsou takto neustále nuceni přijímat pravidla, která nejsou jejich, ale vymyslel, navrhl je někdo jiný. Je to viditelné i v online-hrách na PC, zvláště ty nenásilné, např. Big Farma, pokud nejste členem spolku přicházíte o řadu výhod a některé možnosti jsou vám uzavřené, pokud jste členem spolku musíte respektovat rozhodnutí spolku, buď většiny, nebo jejího velitele, běda, když nechcete trávit xy hodin u hry a dotáhnout milovaný spolek na vrchol do zlaté ligy, jste nemilosrdně vyhozeni, byť jste předtím pracovali jak včeličky, mnozí lidé dávají do těchto her i skutečné peníze a to nemalé částky. To, že se některé ženy stávají závislé na těchto hrách je už dokázáno a že se kvůli tomu i rozvádí, protože znám případ, kdy taková žena vložila do hry celou výplatu, takže nejeli s mužem na dovolenou, žila raději svůj virtuální svět, než ten skutečný.

boroviní
Komunita
- to slovo mi bylo, odjakživa, protivné....nu a pak jsem se s jednou takovou komunitou osobně setkala a zažila s nimi pár dní.
Dle slovníku
Komunita (z lat. communitas – společenství) nemá jedinou definici. Komunita může být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku.[1] V jiném smyslu je pojem komunita považován za sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí.[2] Komunitou také může být skupina lidí, kteří žijí nebo pracují společně, jakákoliv geografická oblast, kde lidé žijí a jsou ve vzájemné interakci. Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů. Komunity se obvykle vytvářejí na jednom konkrétním místě (lidská komunita může být třeba obyvatelstvo obce, může se ale jednat i o spolek, rodovou osadu, církev, školu, společenský klub či firmu), zejména s rozšířením internetu však toto omezení přestává platit (například komunity na diskusních fórech, linuxová komunita nebo narůstající komunita kolem otevřené encyklopedie Wikipedie), nicméně každá skutečná lidská komunita je vždy založena na vzájemném fyzickém styku více živých lidí.[zdroj?]
- Podle této definicie, nic moc špatného, že, zkusím rozebrat jednotlivé body, podle mé osobní zkušenosti a mého subjektivního pohledu:  i zde se jednalo o skupinu osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru a dokonce většina z nich i pracuje ve společné firmě, jsou mezi nimi, velmi, specifické vazby a zpočátku se mi líbilo to, jak si pomáhají, tedy já to vnímala, jako pomoc, jak se o sebe zajímají, já to vnímala jako skutečný bezpodmínečný zájem, na základě přátelství-lásky člověka k člověku a jsou ochotni udělat pro někoho, z jejich komunity okamžitě to, co by jiní chtěli tvrdě zaplatit. Líbilo se mi to, ale moje "pohotovostní čidlo" bylo, beztak, nastartované. Nesnažím se lidi nijak hodnotit, ale mám své osobní měřítko, podle kterého si vybírám přátele, se kterými se chci stýkat více a hlouběji je poznat, nebudu nikoho přesvědčovat o tom, zda má jíst maso, pít alkohol, kouřit, ale jsou limity, v těchto směrech, které nechci překročit a které mi vlastně i dávají mantinely, lidé, kteří příliš kouří mají problém, kouření je závislost, jako každá jiná, je to psychosomatický problém, který se dá řešit a vždy ukazuje, že ten člověk, prostě "není v pohodě" byť bude tvrdit, sebevíce, že ano,  tím problémem je v 99případech vztah - špatně fungující vztah. Když k tomu přidáme alkohol ve vyšší míře, pak máme, vcelku jasný obrázek.
      Prosím, pochopte, že to není soud nějakých lidí, jen jsem měla vzorek lidí, kteří žijí jiným životem, naprosto jiným, než žiji já a možnost je v soukromí pozorovat, nacítit se na ně, najít si k nim vztah, snažit se je pochopit a  porozumět tomu, proč takto žijí. Ve své podstatě je mám ráda a jsou mi, hodně, blízcí.....
        To, co jsem v této komunitě oceňovala byl pěkný vztah ke zvířatům, kterým dokázali pomáhat, ujmout se opuštěných, vyhozených psů, nebo koček, vydat nemalé částky na jejich léčení, dávat jim spoustu času, sebrat se a jet v noci na druhý konec světa, jen aby našli toho nejlepšího chirurga, který pomůže zraněné kočičce, byť boj byl, nakonec, marný.....tohle se, jen, tak nevidí a já se skláním před touto vlastností a schopností být nesobecký a jednat.
           Zvláštní typy sociálních vazeb uvnitř - to mne hodně zaujalo, to bylo do očí  bijící, ty rozdíly, určitá hierarchie, která tam byla a které jsem si, okamžitě, všimla. Jednoho člena, jakoby považovali za něco více, měl víc peněz, připadal jim víc chytrý, schopný, s rychlejším myšlením....no nevím, možná na malou ves ano, nebo je to dáno tím, že ti ostatní byli, svým způsobem, jednodušší, nevím, jeden člen byl v roli "levné, rychlé pracovní síly" a po čase jsem zjistila, že de facto nemá žádná práva, do ničeho nemluví, nezasahuje, nerozhoduje, jen se veze, nebo je vezen....rozhodovali ti druzí a on to respektoval, přijímal. Jakmile vidím, někde nějakou nesvobodu, tak se mi, doslova dělá "rudo před očima", prostě mám pak tendenci zachraňovat, jistě tušíte, jak to pak dopadne.....ano ....správně....obrátí se to proti mně!
            Režim v této komunitě fungoval zcela jasně, ráno se určilo, co se bude dít, nebo se to určovalo během dne, většinou to měla na starosti jedna, dvě osoby ženského pohlaví, pokud jste dvakrát odmítnuli, už to bylo divné a začínají problémy.
                Je vám jistě jasné, že já nejsem typ, který funguje na povely a kterému bude někdo diktovat, kam půjde, co bude dělat, kdy si dá kávu a kdy bude jíst, co si zasadí na záhony ad. ad. drobnosti i větší věci...to je, vcelku jedno....svůj život si řídím sama a rozhoduji i o tom, jak budu trávit svůj čas, protože čas je vzácná veličina na této planetě, ráda si dám kávu s přáteli a popovídám, ale nemusím to provozovat každý den několikrát a to od pondělí do neděle, to není přátelství, ale závislost.
Komunita má vycházet ze společných potřeb, nebo zájmů - ano, tak by to bylo úžasné, milujeme zvířata, tak se budeme stýkat a povídat si o nich a pomáhat si a třeba je trénovat, chovat, nevím, to už je jedno, nebo se zajímáme o kameny, fajn, budeme podnikat společné výpravy na kameny, fotit je, vystavovat, zařídíme si klubovnu, kde se budeme potkávat apod. ale to vše, jako forma občasných setkání, naplánovaných společných aktivit, při respektování osobního života a rodin každého z členů. Stejně tak společné potřeby, byť by se týkaly živobytí i zde se musí stanovit hranice, každý člověk potřebuje svůj čas i pro sebe, nejen v noci, když spí....ani jeden z těchto lidí, pokud vím a třeba se pletu, se nevěnuje sebepoznání, meditaci, zahloubání se do sebe,aby se  mohl zlepšovat, jejich život je pak značně ochuzený o tuto spirituální složku.

červen
          Víte, nedávno jsem byla na představení Pjéra la Šéze a jedna část, kterou řekl, se mi moc líbila, mluvil o lidstvu, že je většinou sestaveno z osob, které žijí takovým tím klasickým životem, kdy převažuje hmota, lidé se snaží přežít, najít v tom přežívání i trochu radosti, ve formě cestování, něco se učí, plánují, mají rodiny a děti, milují, ale pořád je to o hmotě a hrubohmotných energií a pak se objeví pár jedinců, kteří v sobě mají probuzené světýlko, ducha-spirit a ti už žijí, jakoby o level vyšší život, jsou celistvější a já si uvědomila, že tohle právě mi v této komunitě, nesmírně silně chybí - to něco navíc, ten duch-spiritualita......nemohu, byť je mám sebevíc ráda, jako bytosti, přejít na tento level, když na něm už řadu let nejsem, samozřejmě tu vzniká otázka, zda to pochopí, přijmou a naučí se tolerovat a budeme moci být přáteli,bez závislosti, nebo nepochopí a stanu se pro ně nepřítelem, ale to je jejich boj, já v tom mám, naprosto, jasno......

divizna

Nebezpečí organizací, skupin, sekt a komunit tkví ve vytváření závislosti, skupiny stejně smýšlejících lidí, totiž, vytváří energeticko-informacní strukturu, může se jí říkat egregor, tato struktura se pak, po určité době-síle, začne samostatně rozvíjet a podřizuje pak jednotlivé členy ve své skupině svým zákonům. Málokdo si pak uvědomí, že se stává obětí, otrokem, že už nejedná samostatně, ale pod vlivem energie lidí v takové komunitě, organizaci, sektě, skupitě a posiluje egregor v jeho názorech, ty sílí a sílí a vytváří dogma, pak už často není úniku. Jakmile určitá skupina lidí začne jednat v jednom směru, vytváří se struktura, energie sílí a vymezuje se a pak nutí své členy, aby dodržovaly pravidla a zákony, které si pak stanoví. Takové energeticko informační struktury známe z minulosti, byť už jsou dosti vyhaslé, např. magie, pohanské náboženství apod. Stačí se napojit na nějaký pohanský rituál,  přesně podle pravidel ho vykonat a výsledek bude stejný, jako před sto lety, proto fungují kouzla, rituály, talismany apod. jsou umocněny energií všech, kteří jim dali svou víru, energii a stali se jejich stoupenci. Člověk, jenž se ocitne pod vlivem, takového systému-energeticko informačního, pak je nucen budovat svůj život v souladu s jeho zákony, jinak jej ten systém rozžvýká a vyplivne. Ocitne se pak pod destruktivním vlivem tohoto energeticko-informačního systému /EIS/ a je velmi těžké vytrhnout se beze ztrát. Protože EIS odevzdává svou energii a ten z ní žije, nebude ho chtít jen tak pustit, tady nejde o hmotné závazky, dluhy, bydlení, práci, vztahy apod. tady jde o energii a tomu se, mnozí, vysmějí.....Jakožto nadšenec a přívrženec odevzdáváte takovému EIS energii a ono je nadšené a žije z ní a sílí, jakmile vaše nadšení pomine a vy přestanete bude vás chtít zničit, nebo vyhodit a obrátí se proti vám. Hrůzné je, že lidé, kteří podlehnou lákadlu takových EIS se často vzdálí daleko od svého štěstí, jdou např. do armády a umírají, chodí do škol a nadarmo si osvojují profesi, jež nikdy nepřijmou za svou, spoutávají svůj život s cizím člověkem a trápí se, přichází o lásku, rodinu, peníze, práci a trpí...mají pocit, že se jim pak nic nedaří.
      Takovýto EIS se dobíjí energií svých přívrženců a součtem jejich energií zvyšuje rozsah svých kmitů, proto stojí o více a více přivrženců, chce být silnější a staví svou skupinu, proti všem zbývajícím skupinám - my jsme takoví, ale oni jsou jiní....agresivně obviňuje každého, kdo nezatoužil stát se jeho přívržencem a usiluje o to, aby jej buď nalákal na svou stranu, nebo jen neutralizoval, či eliminoval úplně. Aby takový EIS ospravedlnil své činy a podmanil si co nejvíce příznivců, využívá lákavých masek, jež znázorňují štěstí, pohodu, skrývá se i za  vysokými cíli a hraje na city lidí.
       Vidíte, jak nebezpečné to je.....nemusí se jednat o organizaci Svědků Jehovových, nebo o katolickou církev, nebo o partu reikistů....může se jednat o komunitu pár lidí, kteří si ani neuvědomují, do čeho se zapletli....vytvořit závislost je velmi snadné, tzv. slabý kus poznáte i podle toho, že už takovou nějakou závislostí trpí,  ať už je to cigareta, alkohol, káva, sladkosti.....nebo cokoli jiného......každý máme tu svou temnou stránku, nakonec, uvnitř našeho těla je tma, až na jedno místečko, je uprostřed našeho fyzického srdce - říká se mu HOT SPOT a je to čiré, nádherné světlo, možná symbolizuje naši duši a možnost, vidět i v temnotě, nebo prohlédnout temnotu, ale to musí, každý chtít. Nikdy jsem nikoho do ničeho nenutila, ani své děti ne a nehodlám s tím začínat, každý si musíme zvolit svou vlastní cestu, podle svého srdce. Zaměřit pozornost na to světýlko a ono nám ukáže, co je pro nás to pravé, správné......
žlutá růže

 


     

PŘEKÁŽKY NEPŘEMÁHAT, ALE SNIŽOVAT JEJICH DŮLEŽITOST!!!!!

VIKINGSKÁ LOD

  

KRÁSNÝ A PLODNÝ ROK 2019 VŠEM...................VAŠE  TARA

    


   

    

   

  

     

   


 
ŹENSKÝ AKT