Tara – terapie sebepoznáním a esoterické služby
Tara | O mně | Jak to cítím já | Akce | Individuální péče | Poradna | Galerie | Ceník | Kontakt

Mé postřehy aneb jak to cítím já

„Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda” J. Cabell

Nepřisuzuji si právo něco soudit, či posuzovat, ale chci vám v této rubrice sdělit, jak některé věci vidím a cítím já, jako jedna z bytostí, mezi ostatními. Pokud budete cítit, že se k tomu chcete vyjádřit, napište mi, budu ráda a po dohodě mohu vaše názory otisknout. Jestliže máme oči k vidění, uši k slyšení a ústa k mluvení – potom komunikujme!

žlutočervená kytka

Květen 2018

       Dnes se mne, jedna maminka, ve školce, zeptala, co to jsou „ty čarodějnice“, které se slaví 30.4. Maminka je cizinka, takže dotaz byl pochopitelný, divila se, proč tomu tak je, když je Halloween? Tak jsem se jí to snažila, jednoduše, vysvětlit a věřím, že pochopila, nicméně, na konci hovoru se usmála a pokrčila  rameny a odběhla….

      Nebudu se tu dnes zabývat upalováním čarodějnic apod. Článek na toto téma  jsem tu už měla, mnohokrát a myslím, že nemá smysl živit a sytit to, co nechceme.

     To, že v tento den mají temné síly větší moc, než jindy, jistě víte a proto se lidé, v tento den, nazývaný též Filipojakubská noc, chránili, jak mohli a ochrany si vytvářeli i do budoucna. Filip a Jakub byli apoštolové a oba byli zavražděni, jejich svátek, byl z 1. května, katolickou církví, posunut na 3. května. Někdy se tomuto dni říká také Valpuržina noc, podle Goethova Fausta, kde se popisuje čarodějnická slavnost, název je odvozen od jména abatyše Walburgy, která byla ochránkyně před kouzly a čarodějnictvím.

bílá orchidej

     Od pradávna se lidé báli čarodějnic a temných sil a chránili se, jak uměli, proto v tento den prováděli i různé magické praktiky-rituály, na ochranu sebe, domu i hospodářství. Jedním z nich byl velký úklid, pálení smetí, dělali i různé zvuky, práskali bičem, tloukli železem, nebo dřevem. I dnes je ideální ochranou zvonění zvonů,vymetání a vykuřování obydlí a rohů pokojů a velký úklid. Dříve si věšeli na dveře a vrata zelené ratolesti a svěcené kočičky, kreslili kruhy na vrata, nebo i kříže. O destruktivní energii kříže už víme své, takže toto, rozhodně, nedoporučuji používat. Kruh je jednou z nejsilnějších  ochran,nejen, protože se využíval už v pradávných dobách, obcházela se v kruhu pole,  vesnice a někdy se zvýrazňoval i vyoranou brázdou. Že jsou tyto rituály magické a tím pádem, velice blízké čarování a čarodějnicím, je nasnadě…..

      Další známou ochranou, či obranou, byly nastražené hrábě, nebo vidle, přes které, prý, čarodějnice nedokázala projít – vzpomínám si na pohádku „Čarovný měšec“, kde se o takové hrábě, v království, kdekdo bacil a měl bouli, na čele, jak hrom….Čarodějnice a temné síle se prý obávají svěcené vody, nebo posvěcených kočiček – což je směšné, protože kostely a církev je plná temných sil a neslouží ničemu dobrému, takže odtud bych pomoc, také nebrala. Používalo se také hojně zaříkávání, modlitby, volali se na pomoc svatí, Kristus, Marie, jak to pomáhalo, nevíme.

koruny bříz

     Zapalování ohňů už je jiná kapitola, oheň je velmi očistný element a proto se v tento den ohně zapalují a to velké, doslova, vatry. Často se také, dříve, zapalovala košťata a vyhazovala do vzduchu, jednak proto, aby se odhalila letící čarodějnice a také proto, aby se jím mohla srazit. Dnes už se toto nedělá, místo košťat, uvidíte nad ohněm buřtíky a další pochutiny….

      Když jsme se ptaly dětí, ve školce, zda si myslí, že existují čarodějnice, většina odpověděla, že ne-nevěří, jakmile jsme jim vysvětlily, že co si dokážeme v mysli představit, také existuje, nebo existovat bude, začaly o tom přemýšlet a pak už odpovědi byly jiné – mnozí viděly anděla, nebo skřítka v lese a někteří mluvily o strašidlech a démonech….i zde, totiž, platí ono „pod svícnem bývá tma“, takže nejlepší ochrana těchto bytostí je, když budou zesměšněny, odvrhnuty jen do pohádek a strašidelných příběhů, když se lidé budou smát těm, kteří na ně věří….platí však jedno, člověk může vidět jen to, s čím je vibračně v harmonii…..ostatní mu zůstane neodkryto….

hrad a čarodějnice

     Z hlediska čarodějnictví dnešní doby je nutno doplnit, že 1. Květen- 2. Květen v poledne, je uctíván čarodějnicemi jako Cetsbamain /Bel-tene/ sabat, je to začátek léta a počátek cesty mezi dvěma ohni. Bohyně se spojila v lásce s Bohem Belenem, který se stal jejím manželem, oheň očišťuje. Zapalují se vatry, aby utvořily brány, kterými můžeme projít k očištění a znovunabytí síly. Podstatou této doby jsou sexualita a plodnost. Tomuto sabatu se dříve říkalo „Setkání Vrb“. /píše se v Čarodějnickém grimoáru tajných kouzel a zaklínadel“ Gilly Sergieva….

bytosti vevodě

     Poslední dubnová noc je spojována také s možností otěhotnění, snažit by se, tedy, měly, hlavně páry, které o miminko usilují a nedaří se jim to, mohou vyrazit do přírody, udělat si bohatý piknik, jen tak pro sebe, se vším všudy. Protože se jedná o plodnou noc, otěhotnět mohou i ty ženy, které o to nestojí, nicméně, říká se, že děti, v tuto noc počaté, bývají šťastné, ti, co otěhotnět chtějí, by na sobě měli mít něco bílého a červeného, stačí i symbolicky, třeba nějakou mašli, šálku.

       Tím, že spousta lidí, v tuto noc posílá konstruktivní energii všemu, co se rodí, funguje plodnost, ve všech oblastech, nastává období, kdy něco přibývá, seje se, bude úroda, milujeme se, budou potomci. Zajímavá je tradice, která se, taktéž, v tuto noc prováděla, staří manželé mohli odstranit, na tuto jedinou noc, snubní prsteny a omezení, jež znamenají….zvláštní, že….o prstenech si povíme něco, někdy, příště….

červená orchidej

     Pokud si budete chtít, v tuto noc, trochu zakouzlit, proč ne, zkuste např.

Kouzlo lásky – využijete energii té noci, takže si promyslete, pořádně, své přání, formulujte ho a ve vhodnou chvíli, což ucítíte, několikrát vyslovte. Nu kdo touží po lásce, vytvoří si váček lásky, potřebujete kousek růžové látky, do které zabalíte tři díly levandule, dva díly růžových okvětních plátků a jeden díl fialkového oleje, pak vše uložíte mezi oblečení, které se naplní vůní lásky…a tím budete přitažliví pro potencionálního partnera….

čmelák na bodláku

      Já sama, jako nejlepší ochranu, vnímám vykuřování a pálení svíček, tedy oheň….nejlepšími vykuřovadly jsou kadidlo, myrha a sal, tedy pryskyřice, kadidlo má duševní a duchovní čistící efekt, protože spojuje fyzický a duchovní svět, odstraňuje stres, uvolňuje svalové napětí, pomáhá při meditaci, očišťuje auru a zesiluje modlitby a meditace. Vždy je dobré vykouřit celý byt, ale můžete i jednu, konkrétní, místnost, postupovat se má pomalu, nikam nespěchat, pravotočivě obejděte místnost s vykuřovadly a vyslovte prosbu ke Konstruktivním silám Univerza, např. „prosím konstruktivní síly univerza, aby z mého domu odvedly všechny destruktivní duchy a energie, děkuji“.

     Misku s vykuřovadlem nechte, pak, doutnat v místnosti, dokud uhlíky nedohoří, můžete otevřít dveře a dým pouštět i do dalších místností, nebo domu….Aby bylo vykuřování, skutečně, učinné, je nutné je provádět, alespoň půl hodiny, dokud se místnost nenaplní kouřovou clonou, pak větrejte několik hodin, aby kouř z místnosti odešel a nasytila se čistým vzduchem. Vidíte, že očista vonnými tyčkami, skutečně, nestačí.

     Další výborná metoda je svíčkový kruh, na stole, nebo uprostřed místnosti, pomáhá proti destruktivním bytostem, energiím a lidem, použijete pět svíček, které postavíte do kruhu, zapalujete je pak, pravotočivě, po směru hodinových ručiček, jedním plamenem. Když tedy zapálíte svíčku – tu poslední, pátou, dotknete se plamenem první svíčky, tak uzavřete kruh a pokračujete, dále, stejným způsobem, pokud jedna ze svíček zhasne, nebo zhasne plamen zapalovače, je nutné začít znovu. Vždy používejte lichý počet svíček.

       Ochrana formou energetického vajíčka, modlitby, nebo osprchování je, taktéž, účinná, někdy stačí jako první pomoc, rychlé umytí rukou, pod studenou, tekoucí vodou.

žlutá gerbera

 Květen 2018 – je měsícem rozhodování se, kdy inspiraci z předchozího období je nutno uchopit a zpracovat. Doslova se máte probudit, procitnout a uvědomit si sebe sama a realizovat se. Někdy stačí se, nad, sebou, hluboce, zamyslet a uvědomit si sebe, svůj stav, své schopnosti, přednosti, ale i nedostatky, stanovit si cíle a cesty, jimiž se dá, těchto, cílů dosáhnout. V tomto období vládne Beran, jde o tvořivou, plodnou sílu, pokud někdo přejmenovává Berana na Skopce, ukazuje, jak na tom, sám, je – Skopec je, totiž, neplodný….

     V tomto období, měsíci lásky, je také důležité budovat vztahy, proto je, astrologicky, spojen s Lunou a Venuší, ženskými planetami. Období tedy bude vhodné pro usmiřování sporů, budování rodinného zázemí a navazování nových vztahů. V pracovní rovině pak budou probíhat jednání, možná pocítíte i touhu změnit místo. Omezte fyzickou zátěž a spíše preferujte aktivní odpočinek. Zhruba od poloviny měsíce května, kdy nastoupí znamení Blíženců, začne vláda myšlení, využijte to pro své sny a plány, ale také pro otázky ekonomické, nebo i politické a pro vše, co souvisí s informacemi. Pokud nastane, nějaké, nemilé překvapení, je to tím, že se sjednocují protiklady, objevují se první výsledky a projevují se dluhy, které zůstaly z předchozích období, všímejte si jich, protože vás mohou upozornit na chyby, anebo na možný, zatím, nepostřehnutelný, směr vašeho osobního vývoje.

      Nicméně, doménou tohoto měsíce jsou vztahy a domov, takže, buďte vstřícní ke svým blízkým, na nic nespěchejte, dejte každému člověku i každé situaci prostor pro vývoj. Nemocní, v tomto měsíci, mohou pomýšlet i na radikálnější řešení, svého zdravotního stavu. Klíčovým slovem pro měsíc květen je důvěra, na ní jsou vybudovány vztahy a důvěra zase pramení ze vzájemného respektování a tolerance. Důvěru, ale nemůže projevit ten, kdo nedokáže otevřít své srdce, druzí jsou nám, často zrcadlem, ale ne vždy, nenechte se lapit do pouček ezoteriky, každý jsme jiný a na každého „platí“ něco jiného, vnímejte srdcem, pěstujte intuici a snažte se o co největší celistvost, tedy, propojte rozum s citem, co budete vysílat, to se vám bude vracet zpět.

žluté kouličky

     Zkuste, jednu, techniku na manifestaci vaší reality:

      -  Vytvořte si jasnou vizi, nebo záměr, tedy to, jak chcete, aby váš život vypadal

   -       Uvědomte si, že si zasloužíte vše, co si přejete, protože existujete – to je zákon /uvědomte si, zda se cítíte hodni, pokud ne, máte v sobě program, blok, který je nutno odstranit/

      -    Když máte vytvořenou svou vizi reality – jaké přesvědčení byste měli, s tím, mít

        -  Přijměte tato přesvědčení za svá, prociťte si je

     -     Pokud objevíte přesvědčení, která s vaší vysněnou realitou neharmonují, je nutno je zrušit a přepsat

      -   Začněte pracovat na tom, abyste mysleli, jednali i mluvili tak, jako by to dělal člověk, který už takovou preferovanou, vysněnou realitu žije

Pamatujte si, že tvoření naší reality má, vždy, tři kroky:

       I.  Cíl, záměr – musíte jasně formulovat, co chcete

      II.  Vizualizovat si tento cíl, záměr, co nejvěrněji a procítit ho emocemi

      III.  Umožnit si, aby se cíl a záměr mohl v realitě splnit  

Tedy – FORMULOVAT CÍL-VIZUALIZOVAT A PROCÍTIT HO-UMOŽNIT SI HO

jarní květina

      Na závěr uvedu příklad, z mého osobního života, je to velmi čerstvá věc, po velmi očistných situacích, posledních, několika, měsíců jsem se rozhodla ukončit práci v MŠ, kde jsem, v tomto období, pracovala a přemýšlela jsem, zda se této činnosti budu i nadále věnovat, nějak jsem byla otrávená a znechucená a vlastně si říkala, že asi ani nee….nechala jsem tomu, však, dostatek času a sledovala indicie, meditovala si a vyložila si i karty, abych odkryla, co je hluboko ve mne, v mé duši a kudy by mohly mé, další, kroky, vlastně, vést…pak jsem došla k závěru, že ano, práce s dětmi mne baví a naplňuje, zvláště s těmi, co dostali do vínku i nějakou tu „neplechu a potíže“ a že by se mi líbila práce v nějaké alternativní školce, nebo škole a napadla mne Montessori. Nějakou dobu jsem si s touto myšlenkou pohrávala a prociťovala si, jaká by to asi byla práce a pak jsem to řekla nahlas, že by se mi líbila školka, zaměřená na Montessori systém, toto jsem vyslovila nahlas, doma, zhruba kolem čtvrt na čtyři odpoledne, pak jsem si sedla k počítači a ruka mi, automaticky /já už vím, že byla vedena anděly, nic není náhoda/ vyťukala na klávesnici server pro školky a školy a první, co se objevilo byl inzerát, který byl zadán, tento den v půl čtvrté! A nabízel místo ve školce s Montessori systémem….hezké že….

červen

     Opravdu se není čeho bát, věci fungují, pokud se jim otevřeme a opět tu platí – překážky nepřemáhejme, ale snižujme jejich důležitost, věřme sobě a svým pocitům a především, ujasněme si, co, vlastně, chceme – to se nám, totiž, může splnit!

 

         Přeji vám všem krásné jarní dny, užijte si Valpuržinu noc i následný 1. Květen, státní svátek a nezapomínejte se mít rádi, nejprve je nutná sebeláska, aby mohla přijít i láska k nějaké další osobě, takže všem „hodně lásky“………

 magnolie

 


Jaro 2018

     Tak jsem si myslela, jak sem nahraji fotografie plné kytiček, broučků...prostě jaro a ejhle,venku to vypadá, jako v únoru....nu, zima se, letos,velmi těžko loučí..... Možná o to více nás, tyhle,dlouhé a chladivé dny, vedou k meditacím a přemýšlení, třeba o sobě, o svém životě...

vrbičky

      Trochu jsem hazardovala a zkusila přes sociální síť vyzkoušet a vysondovat, jak to vlastně funguje, to "navazování kontaktů" - očekávala jsem ledaccos, ale očekávání předběhlo to, co se dělo. Dříve jsem na FB nedávala žádnou svou fotografii, z prostého a logického důvodu, přes jakoukoli fotografii se dá člověku ledaccos poslat, uřknout ho, prostě dělat neplechu. Zmíním tu případ jedné mé klientky, která se takto, s důvěrou, obrátila na jednoho léčitele, aby jí pomohl s otěhotněním, které se ne a nedařilo. Dotyčný chtěl fotografii její i jejího manžela, "čaroval", namíchal bylinky, dodával energii, do roka a do dne se páru narodil chlapeček a byli  nadšení, přestože dotyčnému za jeho služby zaplatili, manžel této klientky, k němu jezdil a  tu mu posekal trávník, tu pospravoval střechu, tu koupil nový televizor, či ledničku a žádosti, od léčitele, se množily, jak houby po dešti, neustále něco potřeboval.

      Vděčnost má své meze a tak došla, jednoho dne, těmto manželům trpělivost a váženého léčitele odkázali do patřičných mezí a ejhle nastal problém. Nebudu popisovat celou anabázi, která trvala několik let a během této doby byl v ohrožení a nemocný, působením tohoto léčitele, nejen chlapeček, těchto, manželů, ale i matka klientky a nakonec i ona sama...když se u mne objevila, byla už uzlíčkem nervů a když jsme začali dotyčného "léčitele" odstřihávat a to doslova, zazvonil jí telefon a manžel jí oznámil, že synovi vylétla vysoko teplota, kašle-dusí se,  pokračovala jsem v práci, jista si tím, že to je "reakce" léčitele na naši práci a ujistila, oba rodiče, že dítě bude v pořádku, ať vydrží, přivolat rychlou lze kdykoli, když jsme skončili a byli úspěšní s odpojením, chlapeček byl bez obtíží. Nejhorší však bylo, zrušit působení přes fotografie, které dotyčný léčitel měl a vlastnil foto celé rodiny, sám si je vyžádal, samozřejmě je vrátit nechtěl, byť byl, několikrát, žádán, ale i toto se zdařilo a napojení tohoto "léčitele" bylo zrušeno....uf....Nu a právě takovéto příběhy jsou důvodem, proč není dobré uveřejňovat všude svou fotografii a soukromá data o sobě, dodnes jsem nepochopila, proč maminky dávají na FB fota svých dětí a informují neznámé, kteří jejich profil navštíví o všem, co dělají a jak se mají....Vzpomeňte si na indiány - často ve filmech nechtěli být foceni, protože se báli, "že ztratí, přijdou o duši"...věděli, proč to nechtějí, nebáli se, že by jim fotoaparát ukradl duši, ale obávali se toho, co lze udělat s jejich fotografií, protože věděli a už samotný název "indiáni - in deo" znamená v bohu, tedy byli hodně blízko zdroje a pochopení, jak to tu vše funguje. Možná i proto museli být vybiti...ale to už je jiná kapitola.....

anděl

       Takže i toto je důvod, proč jsem neměla na FB a i na webu svou fotografii, ale pak jsem si vytvořila silnou ochranu i v těchto oblastech a mohla foto uveřejnit a spustila i možnost messengeru a ejhle....nestačila jsem se divit a jasně, že se nejvíce ozývali muži a to dost, pro mne, zvláštním, způsobem. Zřejmě jsem "divnožena", ale muž - to je pro mne představa gentlemana, z doby 30. let, který ženě otevře dveře, vstane, když přijde ke stolu, nemluví sprostě, ale velmi distingovaně, nevrhá se na ní, jakmile jsou spolu o samotě a nedělá jí "neslušné návrhy"...nu a muž současné doby, okamžitě vám začne tykat a oslovuje vás stylem "krásná paní" "sluníčko" nebo "broučku" a když přistoupíte na komunikaci, pak i "miláčku".....uf, to bych čekala od osoby, velmi, velmi blízké a ne od imaginárního chlapíka, jehož profil nemusí být, ani pravdivý. Zpočátku byly dotazy nevinné, "co dělám" "co mne baví", "co poslouchám", pak zabrousila "řeč" na to, zda mám přítetle a proč ho nemám, byla jsem připravena na  tento atak a tak jsem odpovídala tak, aby se "ledy pohnuly" nu a pak to přišlo, od obtěžujícího flirtování, neustálého atakování-ve dne v noci, podivnými obrázky, gify a smajlíky, až po posílání fotografií dotyčného pána, bez oděvu a jeho patřičných částí těla, návrhy na sex, přímé, nebo nepřímé-skryté.....nu, nestačila jsem se divit...dospěla jsem k závěru, po asi třech týdnech průzkumu, že přes FB-sociální sítě a podle zkušenosti svých klientek i kamarádek, ani přes seznamovací agentury na netu, normálního muže, sehnat, evidentně, nejde. Kdybych byla pesimistka, řekla bych si, ejhle, máte tu jen samé úchyly, kde jsou normální chlapi?

sněženky

       A pak jsem objevila ne netu tento článek - "Moderní hrozba pro ženy, umělá láska, poznáte ji, prý, podle těchto deseti příznaků" - nu, jukneme na to:

cituji:    V největším ohrožení jsou lidé se zvýšenou citlivostí, kteří se ve virtuálním životě lehce ztratí. Týká se to i vás?

Už dávno nejsou výsadou mladých a teenagerů, spoustu času tam tráví i třicátníci, lidé středního věku, a dokonce i senioři. Jenže někteří lidé jsou citlivější a trpí jakousi nesnášenlivostí sociálních sítí. Je to trochu jako s alkoholem – někdo je opilý po jedné skleničce, jiného neskolí ani celá lahev.   Nu neřekla bych, že musíte trpět nesnášenlivostí sociálních sítí, ale spíše jste normální monogamní jedinci, kteří do toho nejdou bušit, hned, po prvním setkání, nebo pozdravu....a přirovnávat to k opití se po jedné skleničce, uf, to je hodně silná káva....takže někdo může čučet do seznamek od rána do večera a protože ho to "neskolí", tak je to OK? Nu rozhodně není, protože už jen to, že místo toho, aby vyšel ven a prostě se seznamoval, komunikoval, sedí doma a "hledá", takže hledat může, v podstatě do nekonečna....

Vysoká cena

Jestli patříte k těm citlivějším, pak je cena za čas strávený na sociálních sítích celkem vysoká. Podle magazínu Psychology Today takoví jedinci hlásí nespokojenost, závist, nejistotu, pocity odmítnutí, osamělosti a deprese. A pozor, nejvíc ohrožené jsou prý ženy!  jasně, vůbec, trávit čas na netu, sociálních sítích apod. je náročné a nemusí být člověk, ani více citlivý, aby ho to skolilo - vymývat mozek si můžete i jinými věcmi a ne jenom touhou po seznámení se, komunikaci....a že jsou ohroženy ženy, jasně, jsou stále, totiž "lovnou zvěří" a mnoho mužů vnímá seznámení se a "dostat ji do postele", jako možnost dalšího zářezu a podrbání svého ega....ale takto to mají, žel i ženy, to si nebudeme namlouvat, že nikoli, tak jak se chovají, jak přijímají pozornost opačného pohlaví, to už definuje to, jak s nimi bude zacházeno.


Seznam varovných signálů

  • Negativní emoce - Když brouzdáte po sociálních sítích a prohlížíte si profily svých známých, často cítíte negativní emoce. Mnohdy to ani nedokážete vysvětlit, ale jednoduše se necítíte dobře.  tak tady bych poznamenala, že podobně se mohou cítit lidé kdekoli, stačí, když vidí souseda, na zahradě, jak něco staví, nebo ženu odvedle, že má nový kostým, to moc se soc.sítěmi nesouvisí, ale spíše s vlastní nespokojeností, kdy takový člověk nemá smysl života, nemiluje sám sebe a necítí se tady, dobře a tak hledá, projikuje tento pocit, ven.....
  • Obavy - Když zveřejníte nějaký post nebo fotku na svém profilu, vnitřně se obáváte, co na to řeknou ostatní uživatelé sítí. Máte strach z jejich reakcí, stále přemýšlíte, zda je status dost chytrý (vtipný, zajímavý…) či fotka dost hezká.ano, tohle je dost velký problém a mobily a možnost selfiček toto, jenom, prohloubilo, moje dětí říkávají, že na netu je spousta "internetových hrdinů", jsou anonymní a tak mohou útočit, napadat, předvádět se, být, za každou cenu chytří a vše vědět nejlépe, ale o čem to svědčí, opět o nedostatku sebelásky a potřebě zviditelnit se, alespoň, takto, že tohle popadne člověka v jakémkoli věku, nemusím ani zmińovat, že....strach z reakce, či kritiky druhých - naprostá nesebedůvěra, možnost zveřejnit cokoli, tento problém, jen vytáhlo na světlo....
  • Strach z odmítnutí - Tohle je vlastně o něco horší verze předešlého bodu. Máte strach z odmítnutí, které pro vás představuje například kritický komentář vašeho příspěvku nebo jeho ignorace, tedy žádné či jen málo „lajků“ a podobně. stále to samé, jen problém se sebepřijetím, sebeláskou, sebehodnotou a nedostatek sebeocenění, jsou lidé, co budou, neustále na net cpát vše, kde byli a co tam viděli,prostě mají potřebu dokazovat sobě a potencionálním divákům, že prostě "mají báječný život, naplněný a skvělý",ale už tím, že to všem cpou, to vlastně i vyvrací....dát na FB fotky z výstavy, nebo foto nádherné přírody je skvělé a inspirující, ale každý svůj krok zdokumentovat a cpát tam, kde všude jste byli a co vše jste viděli...to už stojí za zamyšlení, ono je to stejné, jako když jsem chodila na přednášky, byli jsem tam my, co jsme poslouchali a občas si udělali poznámku a pak zapisovači a nahravači, kteří se soustředili ne na to, co se přednáší, ale na to, aby to stihli zapsat....neužívali si to, nakonec ani nevěděli, o čem to bylo, museli si to doma, poté, přečíst....užívat si všeho, je to nejkrásnější, co můžeme a prožívat každý okamžik, vnímat ho, zpracovávat, radovat se i poučit, to by měl být život...není třeba to zaznamenávat, krok za krokem....
  • Nepříjemné srovnávání - Při brouzdání po sociálních sítích se velmi často srovnáváte s ostatními uživateli (řešíte, zda jste také tak štíhlí, zda jezdíte také na tak hezké dovolené, zda je váš partner také tak sexy a usměvavý…). A většinou z toho nevycházíte příliš dobře a necítíte se pak příjemně. Naopak můžete mít pocit, že vy a váš život nestojí za nic. stále dokola to samé, tohle s citlivostí nemá nic společného, ale je to, opět, o bloku na sebelásce, sebehodnotě a etc.
  • Nu a pak sem ještě přidávali zlost, fyzickou nevolnost, tenzi, úzkost, bolest hlavy a rozhořčení z příspěvků, které pokládáte za nespravedlivé, pohoršující apod. - jenže toto vše je záměrem sociálních sítí, záměrem médií,vyvolávat strach, obavy, vzrušení, úzkost, vztek, nenávist - protože člověka odvádí od jeho skutečné podstaty, od jeho života a dokud na to budete "nabíhat", bude se to dít. Však klasickým příkladem je vyhlášení tzv. "chřipkové epidemie" a ejhle, ordinace lékařů se plní a plní.....ani to, že si někdo "bere osobně" příspěvky známých a vztahuje je na svou osobu neznamená, že je citlivý - citlivost je přece něco, naprosto jiného a tady z ní dělají "zlo-vlastnost", o kterou není co stát, protože vás ničí, vyvolává závislost a nepouští vás od počítače....ajaj....jak snadno se dají věci převrátit.
  • strom jako voják


Být citlivou osobou, znamená používat pocity a emoce tím správným způsobem, rozumět jim, používat a vnímat svou intuici, svůj šestý smysl a nechat se jím vést, být schopný porozumět a přijmout druhé lidi a jejich jiné názory, postoje i životní styl. Citlivý člověk neútočí, nehádá se, nemusí mít, za každou cenu pravdu a neskáče vám, neustále, do řeči, aby se prosadil - citlivost je jedním ze znaků bezpodmínečné lásky, tak proč z ní dělat problém.

lesní dálnice

      Problémem se stane, když se přehoupne do přecitlivělosti, zranitelnosti, kdy se takové osoby, vše dotkne, nebo, kdy takový člověk vnímá vše tak intenzivně, že ho to zraňuje - v obou případech se však, opět, dostáváme k tomu, že takový  člověk má bloky na sebelásce, dokázat být zdravě sobecký, umět se ohradit, nenechat se manipulovat a vědět, jaké je mé životní krédo - to jsou znaky uvědomělé a silné osobnosti, která se miluje a jejíž život bude, podle toho, vypadat. Jsme tu na planetě emocí, na planetě, kde emoce je nutné poznat, pochopit a zpracovat, nenechat se jimi ovlivnit, jsou "bytostmi" které nás zvenčí, kdykoli, mohou napadnout, zvláště, pokud máte na ně afinitu, máme, ten svůj spouštěč a když si uvědomíte, že emocemi se živí bytosti v astrálu, že na emocích se přiživuje celý tento matrix, je jasné, že vyvolávat, neustále, nějaké emoce a narušovat tak lidskou stabilitu a sebevědomí, je tím nejlepším řešením, jak  o energii-krmení, nepřijít a tak máme sociální sítě, média, plná všeho destruktivního a když to čistě destruktivní nebude, pak to bude vyvolávat emoce jiného typu-např. když uvidíte rozkošná mláďátka, nebo roztomilá miminka....tímto jsou lidé, neustále masírováni a tak se jejich citlivost otupuje, jsou ohlupováni, aby nerozpoznali co je emoce a co pocit a jsou vedeni k tomu, aby mezi sebou soutěžili a lhali si, podváděli se a měli radost, když toho druhého dostanou, napálí ho, přečůrají, podrazí, jejich nemocné ego pak jásá.....nemá smysl bojkovat FB a další sociální sítě, ale má smysl uvědomovat si, k čemu mají sloužit a zda mi takto slouží, pokud ne, pak, pokud se milujete, nebudete na nich trávit většinu svého času a zvednete hlavu od mobilu a prostě se rozhlédnete kolem sebe a možná na sebe narazíme a můžeme se na sebe usmát, popřát si krásný den....a kdo ví, třeba i zajít na kávu.....
boží muka


ROK 2018

     Schválně jsem nenapsala Nový rok 2018, protože skutečný Nový rok začíná, jindy....

         Staří Slované používali lunisolární kalendář, ve kterém se délka roku určovala, podle Slunce a délka měsíců, podle fází Měsíce. Měsíční kruh začínali novoluním, připadajícím na 24. prosinec předchozího roku, Nový rok se slavil 25. prosince, tedy ve dnech zimního slunovratu. 1. Leden se jako Nový rok objevil v českých zemích za Přemysla Otakara II a Václava druhého v diplomatických pramenech a začal se šířit až v 15. století a ve století následujícím se první leden ujal, nejspíše, vlivem římského práva a díky tisku kalendářů. Nový rok, jako církevní svátek, byl s konečnou platností v římskoněmecké říši, zaveden za Ferdinanda II.

         Starověký římský kalendář měl jen deset měsíců a začínal 1. března, což se odráží v anglických názvech, některých měsíců, které pochází z latiny: září-septem ber-sedmý, říjen-october-osmý, listopad-november-devátý a prosinec-december-desátý. Kolem roku 713 př.n.l. byly, podle tradice, králem Numou Pompiliem, k měsícům v roce, přidány i leden Januarius a únor Februarius....tolik wikipedie.

lyže

               Keltové slavili Nový rok v předvečer 1. listopadu, svátkem Samhain a mnohé z tradic, které v ten den používali, se zachovalo i dodnes. Byť pod pláštíkem křesťanství, ale to už známe, že církev se snažila "přebít" pohanské zvyklosti a vymýšlela si své "novoty".

             V podstatě není důležité, kdy a kdo, co slaví, ale spíše postoj, jaký k tomu všemu zaujímá a zda si, každý je vědom toho, co a proč dělá......dělat něco, jen z povinnosti, nebo zvyku není známkou vědomého ducha a ukazuje spíše na biorobota a poslušnou ovci tohoto Matrixu.

               Já, osobně, vnímám počátek Nového roku, v období března, kolem jarní rovnodennosti a vstupem Slunce do Berana. Tady vidím uzavření kruhu, začátek něčeho nového, co roste. V období prosince a ledna je zima, vše spí, nic neroste, vše je v hlubokém odpočinku, aby se probudilo, až na jaře....ale každý si můžeme vybrat, jak to cítíme a co je nám bližší.

zimní praha

               Podle kalendáře, který máme a vzhledem ke společenskému dění, pokusím se tu, numerologicky předestřít, s jakými energiemi můžeme v tom dalším roce 2018, vlastně, počítat:

rok 2018 - součtem 11/2 - kdy číslo jedenáct tu představuje citlivost, intuitivnost, senzitivitu a také zranitelnost. Je to energie, která může vyvolávat i řadu nedorozumění a mnohdy bude těžké získat, od lidí, nebo prostě získat-jakkoli, přímou odpověď. Prostě si na ni budete muset počkat a hlavně, nezapomínat sledovat znamení. Jedna s ezoterických nauk tvrdí, že "vše se nám zrcadlí a každý a vše, co potkáváme, nebo se nám děje, je naším zrcadlem". Nesouhlasím, je to velký nesmysl, už jen proto, že zrcadlo můžete vnímat dvěma způsoby, jako obraz a jako odraz - zkuste si nad tím zapřemýšlet......Pokud potkáte nějakou osobu, která je agresivní, hrubá, bez lásky - je to zrcadlení vás? proč by mělo? takovou osobu vám do života může, např. přivést váš přítel, nebo někdo z rodiny a vy s ní, osobně, nemáte, pranic společného a že nic není náhoda - jasně, není, je to ukazatelem toho, že si máte udělat jasno v tom, jak chcete žít a co si necháte líbit, vy sami, zda akceptujete rozhodnutí někoho jiného a budete si to brát "osobně", nebo si řeknete, že blbec je nebezpečný ze všech stran a prostě vyklidíte pole. Nenechte se, prosím, vtáhnout, do nekonečných procesů karmických zátěží, vin a zrcadlení a prostě přemýšlejte a prociťujte a vnímejte znamení, často vás varují, před takovým setkáním, ale protože spěcháte, nebo je, prostě nevnímáte, minete je, bez povšimnutí a pak je průšvih.....takových znamení jsem ve svém životě už dostala a mnohdy si je uvědomila, když už jsem nepříjemnou situaci, nebo setkání, zažila, ale i tady lze říci "lépe pozdě, než později". Intuitivnost, kterou v roce 2018 můžete zesílit a pěstovat, vám ve vidění znamení bude výtečným pomocníkem.  Znamená to být "ve střehu", ne vyhlížet znamení, ale být v přítomnosti, bez toho, abyste si nechali vymýlat mozek tím, co tento matrix, neustále nabízí a produkuje, protože intuice není to, co by podpořil.

sněhulák

Nedávno jsem četla, velmi zajímavý článek o rodině, která na rok přestala používat cukr a to i cukr přidaný - zjistili, kde všude se nachází, v těstovinách, pečivu, ale i v uzeninách...prostě byl všude....aby to zvládli, dopřáli si, jednou měsíčně něco sladkého a po čase zjistili, že už jim to, tolik, nechutná a že jim to přijde extra-přeslazené. Jedenáctý měsíc měl manžel, dotyčné paní, co článek napsala, narozeniny a objednal si dort, jako to "dopřání si", když ho s ním chutnala, po chvíli se jí udělalo, nesmírně, zle, začala se jí točit hlava, udělalo se jí zle od žaludku-na zvracení a musela si lehnout, jakoby prodělávala otravu...po půl hodině a litru vody se jí udělalo lépe a pochopila, že takto reagovala na cukr, který se z těla vyčistil, za těch jedenáct měsíců a najednou dostalo tělíčko šok - cukr je droga a toto byl, pro ni, důkaz. Snad i proto se přidává do všeho, protože si na něj zvykneme a vyžadujeme ho a kupujeme ty výrobky, protože bez cukru nemůžeme být....jen si to přiznejme....Cukr je, tedy, jedním z produktů, které nám blokují používání intuice a vytváří závislost. Dalším je  glutamát sodný ad.ad. ad. dohledat si můžete, každý sám....

zasnětená romance

               V roce 2018 budeme řešit, opět, jak jinak, vztahy, jen bychom si měli uvědomit, že nechceme vztahy závislé, ale vztah dvou individualit, ze kterých se může, tvořivou prací, stát jednota, aniž by byla narušena svoboda jednoho, či druhého. Ve vztazích budeme vyhledávat klid a mír, ale, prosím, nedělejte to za cenu oběti a ústupků, to nefunguje. Pocit, že bez milujícího druha jste ztraceni ukazuje jen na to, že máte problémy se sebeláskou a ten kdo se bude projevovat, extra jedovatě a sarkasticky, ten má s tím problém největší. Kdysi jsem znala jednu esoteričku-astroložku a ta prohlásila, když stála na zastávce busu, že "láska je svinstvo" a přitom třímala v náruči knihu o kabale....nu, výstižněji se představit nemohla.....každý máme své problémy a své věci k řešení, není tu člověka, který by něco neměl /tomu nevěřte i když to někdo bude tvrdit, co by tu jinak dělal-že/, ale je důležitý jeho postoj k tomu všemu, to, zda s tím nějak pracuje a zda ho to neomezuje v jeho práci s ostatními, zvláště, pokud to je terapeut, učitel apod. Znamení jsou i v těchto případech daná a je na vás, zda je budete chtít vidět! Když mi někdo řekne, že nemá rád zvířata, že k nim nemá vztah - ucítím v sobě ono "jak pak může mít vztah k lidem", tam je to o to těžší, protože zvíře umí milovat bezpodmínečně a neřeší vás.....Každopádně tento Nový rok přeje seznamování se a navazování nových vztahů a známostí.  Osmička je číslem vyrovnanosti a harmonie a tak je nutné, nečekat doma - ono "sedávej panenko v koutě...." opravdu neplatí, naopak, vyražte mezi lidi, bavte a otevřete se možnostem navázat kontakt, uvidíte, že se to vyplatí. Znamená to vystoupit ze své, dočasné, komfortní zóny a zbavit se strachu z ublížení, to totiž bývá častým důvodem, proč se lidé, drží raději starých, zajetých pravidel.

Staroměstské náměstí

                2018 je i číslem dobrých pracovních možností,  byť se nemusí, výsledky a odměny, projevit ihned v prvních měsících, tohoto roku. Osmička je i číslem hmoty-bohatství a moci a byznysu. Zároveň je však číslem, právě rovnováhy a harmonie, takže i zde platí "všeho s mírou" a nepřehánět nic, dbát na osobní volno a odpočinek a pro samou práci a povinnosti si nezapomenout "hrát", tvořit a bavit se. Udržet v rovnováze svou sílu, energii i city, nenechat se oklamat a omámit, nebrat vážně kritiku a sundat, mnohdy, z očí i ony "růžové brýle", pak se začne dařit, protože, konečně, půjdete, svou vlastní cestou a ne, po cestě, někoho jiného. Toto platí ve vztazích intimních i v pracovní rovině.  První polovina roku je nakloněna snům a jejich vyplnění, využijte to, třeba nějakým malým rituálkem, kterým si ujasníte a podpoříte to, po čem už, nějaké ty roky, toužíte:

- každý z nás si, obvykle, kupuje nový diář a když ho otevřete, voní novotou a je, zcela čistý, nepoužitý, já si, vždy, na první stranu napíšu nějaký oblíbený citát, nebo úsloví, kterým se motivuji, po celý rok, jedno takové je např. toto "překážky nepřemáhám, ale snižuji jejich důležitost"...apod. musí to být něco, co s vámi bude rezonovat.  Tento jednoduchý postup vám pomůže, abyste pokaždé, když diář otevřete, měli připomínku toho, na čem pracujete, co chcete, nebo kam jdete a jak chcete, aby ta vaše cesta vypadala

- skvělým rituálem je, nechat odejít, co odejít má  a nahradit staré - novým, stanovit si své "sluneční cíle" - jde o jednoduchý proces, kdy si vezmete zlatý, nebo žlutý papír a zapíšete na něj vše, co byste chtěli pustit, uvolnit, osvobodit se od toho, nechat to jít, rozloučit se s tím. Jakmile to bude hotové, smotejte papír do ruličky, převažte ho černou stužkou a vhoďte do ohně, nebo spalte nad svíčkou, popel pak zakopejte, nebo rozházejte, někde v lese s uvědoměním si, že propouštíte vše, co už nechcete a neptřebujete a pouštíte si do života světlo a energii na tvoření nového.

únor 2016

- spolu s tím můžete vzít druhý papír, opět zlatý, nebo žlutý a psát zlatou propisovačí tužkou, nebo fixem - je to barva slunce, naděje a úspěchu a nových začátků...a napište všechny své záměry, nápady, plány, cíle, ideje, které byste si chtěli do života vnést a pracovat na nich. Není to klasické předsevzetí, jaké dělávají lidé, na Silvestra, je to tvoření a zhmotnění myšlenek a tužeb, prostřednictvím literární magie. Tento papír pak stočte do ruličky a převažte červenou stužkou - červená je barva energie a schovejte do příštího Silvestra, někam, kde o něm budete vědět a čas od času se můžete podívat, co už z toho, co jste si přáli, se plní a splnilo.

Abyste tento rituál podpořili, může si vyzdobit prostředí čímkoli, co připomíná svátek zrození Slunce, např. lampion, ozdoby z pomerančů apod. Inspirací je na netu spousta.

anděl

- Nu a pokud máte pocit, že plány, které spřádáte, potřebují posílit, bude se vám hodit, toto malé kouzlo-rituál:
potřebujete k němu: kus pevného drátu, bledě modré, mořsky zelené a stříbrné stuhy, papír zlaté barvy, nůžky, zvonečky, nebo zvonkohru, stříbrné vlákno-nit, červenou stuhu, vonné tyčinky sladké vůně a trpělivost a trochu času
Postup: z kusu pevného drátu vytvořte kruh, na který přivážete bledě modré, mořsky zelené a stříbrné stuhy. Ze zlatavého papíru vystřihnete dvě rybky, ty pak společně s několika malými zvonečky, nebo zvonkohrou, zavěste na stříbrném vlákně na konstrukci tak, aby se mohly volně pohybovat. Při tvorbě tohoto závěsného věnce myslete na své dlouhodobé plány, které je třeba uvést do pohybu, nebo na své snahy a touhy, jejichž realizace se zdá být složitější. Věnec zkrášlete, jak nejvíc umíte. Podívejte se na  zvonečky, stuhy a rybky a každý z předmětů vnímejte jako symbol energie a inspirace. Věnec na červené stuze zavěste do rohu pokoje, kde se může volně pohybovat v průvanu. Zavěšeným předmětům ponechte dostatek pohybu a zvonky a zvonkohru umístěte tak, aby mohly zvonit, občas zapalte v blízkosti věnce vonnou tyčinku, aby se vůně dostala do stejného víru s věncem. Vždy, když se věnec otočí, proudem vzduchu, se vaše naděje a touhy přiblíží.
vánoční hvězda

           Věřím, že rok 2018 bude pro všechny rokem šťastným - dívejte se na vše, co nejvíce konstruktivně a mějte na paměti, že jak myslíte a o čem přemýšlíte, to posilujete a přitahujete, tak do své reality a to se vám, poté, děje - nenechte si namluvit nic jiného, nenechte se manipulovat, ovlivnit a vězte, že jediná budoucnost, ve které lidstvo čeká dobrý scénář je ta - kdy se naučí říkat pravdu!
Přeji všem krásný rok 2018, hodně síly a energie na to, abyste si plnili svá přání a touhy, abyste našli své životní krédo a dokázali milovat sebe sama i ostatní bezpodmínečnou láskou, jak jen to půjde......těším se na další setkávání s vámi, na těchto stránkách, nebo i třeba, někde, osobně.........hodně štěstí a lásky všem    Tara

socha


     

KRÁSNÝ ROK 2018 VŠEM...........

  

ZÁPAD SLUNCE NAD VODOU

    

             

        PROSINEC 2017
   ŽE BY BONSAJ

     Je až neuvěřitelné, jak rychle uběhl čas a už je tu další měsíc a s ním i tradiční vánoční svátky….ale těm se, nyní, ještě, věnovat nechci.

     Nedávno jsem se potkala s jednou klientkou, víte, občas se z některých rekrutují, doslova až kamarádky a někdy ten vztah přeroste v trvalé přátelství. Tahle patří k těm, se kterými se, třeba, několik měsíců i let nevidíme, pak se potkáme a je to báječné, jak zjišťuji, pro obě. Protože moje kamarádka a „ségra“, u které mám prostor a azyl pro práci, rekonstruuje ložnici, nemohla jsem dotyčnou paní objednat k ní a tak jsem zvolila jedno ezo-centrum ve středu Prahy. Původně tam první hodina pronájmu byla 200,-Kč a pak další po 100,-Kč, nu a jaké bylo mé překvapení, když mi bylo řečeno, že tomu je, poněkud jinak a ještě příplatek za to, že budeme hodinu po pracovní době…fajn, řekla jsem si, prostor potřebuji a klid také, nebudu to řešit, důležité je, abychom udělaly kus práce. To jsme udělaly, ale velký klid tam, tedy, nebyl a jako v každém, žel, duchovním centru, které tu máme a které znám, slečna v recepci se na mne hodně „ezotericky zubila“. Já tyhle neupřímné úsměvy a rádoby „duchovní chování“ nemusím….terapie proběhla skvěle a paní mi, po návratu z toalety, sdělila, že tam v alfě ji napadlo, že pronájem prostoru, prostě, zaplatí ona….to mne dostalo.

ZIMNÍ JIZERKA

      Občas se objeví období, kdy, prostě mám chuť se vším, jak se říká, seknout a prostě „jen tak si žít“ a pak se, najednou, jako z čistého nebe, objeví někdo, kdo mi vžene slzy do očí, kdo mi řekne, abych pracovala dál, protože mu to pomohlo a kdo mi napíše, že rád čte povídání na mém webu…prostě, shůry ví, jak pomoci. Je to jasné, jsme polaritní svět a tak v něm nejsou, jen ty, destruktivní síly, elity, chemtrailsování a kdo ví co ještě a je dobré si, čas, od času, uvědomit, že na mnohých konspiračních webech, sice, píší pravdu, ale také za každým mrakem vidí astrálního démona, nebo mimozemšťany a to dobře není. Ty polarity se projevují, naprosto, ve všem  a najít pravdu, pro sebe „tu svou pravdu“ je, řekla bych, životně, nutné.

STROM SE SVĚTLEM

     Když jsem ten den, po práci odjížděla domů, zvolila jsem podzemí-metro, ač energie v tomto MHD nejsou příjemné, šlo mi o čas….bylo dost plno, ale vše se zdálo, že proběhne v pořádku, až v metru, kterým jsem jela, na přestupní stanici, Muzeum se vagon tak narval, že nešlo nikam uhnout, během jízdy se o mne začal opírat vysoký, mladý muž a když jsem, mu, dala najevo, že tedy, tohle neee, jen se ušklíbl a začal „sát“, to už poznám, když si někdo chce vzít energii a pak nezbývá, než to zarazit, což jsem udělala, pak měl problém on, vydržet vedle mne stát do další stanice. Při přechodu na „céčko“ jsem narazila na dva lidi, uprostřed proudícího davu, jakoby překážka, stál muž středního věku s cedulí nad hlavou „přijmi lásku-obejmi mne“ a nevadilo mu, že druzí do něho naráží, protože s obličejem přilepeným k mobilu, těžko vnímáte překážky, že….stranou stála mladá dívka s cedulí „obejmi mne“ a tak jsem jí objala, její energie byla, tak, příjemná a láskyplná, že jsem jí pohladila po zádech a když jsme si popřály „pěkný den“, odcházela jsem, s oním, lehce, připitomělým úsměvem na tváři, který mi zůstal, až domů. On nám nechybí, jenom, kontakt a objetí a vědomí druhého, ve fyzickém těle, chybí nám i komunikace.

KMEN STROMU

     Všimli jste si lidí v dopravních prostředcích a na ulicích, nebo i v obchodech, mají neproniknutelnou tvář, jakoby nasazenou masku, kromě čučení do telefonu, nebo čtečky je nic nezajímá a jsou schopni překročit umírajícího….já vím, že to není, až tak hrozné, ale přesto…lidé spolu, skoro, nemluví, než by vám někdo v obchodě řekl „s dovolením“, když se potřebuje protáhnout u pokladny s prázdným košíkem, kolem vás, raději bude provozovat cosi, za co by se nestyděla ani hadí žena. To není o slušnosti, to je spíše o strachu – strachu z toho, přijít s někým do kontaktu – kontakty jsou tím problémem a tak komunikace vázne, lidé se bojí spolu mluvit, neví, jak mluvit…když zaslechnete něčí hovor, pak je to, velmi často, děs a hrůza….do mluvy se nám vloudila spousta amerikanismů, zkratek z pc, píšeme i mluvíme v smskách, spousta lidí se nedokáže druhému podívat do očí, přitom jeden z našich smyslů – řeč je tak důležitý a naše česká řeč je tak nádherná, možná i proto už nevznikají básně, možná proto jsou texty písní, tak, plytké….řeč byla, odjakživa, používána v rituálech, psané i mluvené slovo, vyřčené slovo, mělo a má obrovskou sílu – jak se říká „vyřčené slovo ani párem koní nedohoníš“, je to náznak toho, jak je nutné vážit slova /vidíte, vážit, jako něco drahého, cenného, zvláštního/, vybírat si, jak budeme mluvit, co řekneme.

ZAPADAJÍCÍ SLUNKO

    Několikrát jsem, tady, na těchto stránkách, zmiňovala uřknutí – které lze tak snadno udělat, např. právě nějakým nepravdivým slovem, nebo emočně, silně, podbarveným.  Když se na vás bude kolegyně potutelně usmívat a se slovy „jééé, tobě to dnes sluší“ si bude, přitom, myslet, že máte ránu a tahle barva vás dělá, mnohem, tlustší, pak právě vytvořila energii, která zůstává v astrále, ve formě uřknutí a pokud máte odpovídající afinitu, nebo jste nějak oslabená, pak se to může projevit na vašem zdraví, fyzické kondici.

 Rituály

    Zmínila jsem, tu, rituály – slovo rituál pochází z latinského „ritualis“ = obřadný, představuje obřad, ceremoniál, způsob chování, založený na netradičních, osvědčených a prověřených pravidlech, nebo normách. Když si to představíte např. v oblasti čarodějné – pak rituál je generacemi a tisíci lidmi, před vámi, opakovaný proces, který tím získává větší sílu, má, předem, jasně, stanovená pravidla, jak postupovat a jejich dodržení vám může přinést, kýžený a očekávaný výsledek. Rituály jsou čarodějné, náboženské, společenské, firemní, organizační, ale i individuální. Z pohledu psychologie je to totiž každé jednání člověka, které vykazuje, nějaké, stereotypní opakování, založené na předem daných pravidlech. Možná jste viděli film „Lepší už to nebude“ s úžasným Jackem Nicholsonem, uštěpačný spisovatel tu trpí obsedantně-kompulzivní poruchou a tak má své rituály, které musí, zdůrazňuji, musí provést. Ostatně, určité, rituály máme každý – může mezi ně patřit i pití ranní kávy, rituály mají i zvířata.

     Mezi tradiční rituály, nebo-li obřady a ceremonie patří např. i svatba, mše, imatrikulace, promoce, pohřeb, nebo křest, podobný průběh mají i soudní procesy, maturita, nebo zahájení olympijských her a rituály používají různé sekty a skupiny, jeden takový obří rituál proběhl při slavnostním otevírání Gotthardského tunelu.

OHEŃ

     Slovo je vlastně takovou magií a proto je při rituálech, slovo a různé formulky, tolik používáno, každé písmenko je, jakýmsi, energetickým zářičem a slova tak mohou otevírat mnohé „otvory“ – mohou spouštět různé programy, vytvářet bloky a komplikovat život – např. používání různých metafor. Když někdo řekne např. „čert mi to byl dlužen“ – znamená to, že má sepsanou, snad, smlouvu s čertem? Budete-li často používat výrazy, jako „mám tě plné zuby“ „je mi z tebe zle“, "tak to je šílené, z toho mi praskne hlava“ apod. pak se nemůžete divit, že se vám, příznaky, oznámené a často, rituálně opakované v naší řeči, objeví v realitě a začne vás trápit bolest zubů, bude vám špatně od žaludku, budete trpět migrénami apod.

     Magie slova je o odpovědnosti, co si myslíme, co píšeme, co říkáme – k tomu všemu se vztahuje a tak je nutné zvažovat, nejen, co budeme myslet a říkat, ale také, co budeme poslouchat.  Magie je přírodní energie, uvedená do pohybu, probouzí, směřuje k určitému cíly a uvolňuje.  Životní energie je v podstatě duchovní síla-magie, můžeme s ní manipulovat, nebo s ní může být manipulováno. Slova jsou magií, mají svůj zvuk a rezonanci, proto je slovo posvátné.

      A nyní se podívejte, jak s ním zacházíme, jak mluvíme a jak se vyjadřujeme a co se kolem nás objevuje, jako slovní projev, jak jsme oslovováni na sociálních sítích, v různých reklamách, nebo emailech, od nějakých firem, či společností, jaká slova jsou používána v hudbě, v písních. Spojení slova a hudby je mocným magickým nástrojem, taktéž, hojně využívaných v rituálech.

MRAČNA

      Vnímáte plytkost, hrubost, sprostotu, mnohých, textů, současných písní, vidíte ty rituální projevy interpretů, kdy vše je vytvářeno, tak, zvláštně, mnohdy, nesmyslně, nesourodě a přesto je to velmi pečlivě promyšlené, aby to působilo tam a na ty, na které má – nejvíce na naši mládež, naše děti. V těchto „hitovkách“ bývá podprahové programování.

      Myslíte si, že má nějakou úroveň a výpovědní hodnotu hudba Beyonce, Rihanny, Lady Gaga, nebo různých hip-hopových skupin, popových zpěváků apod.? Často vám taková písnička uvízne v hlavě, slyšíte ji všude, někdy si ji můžete začít i broukat, aniž tušíte, o čem se tam vlastně zpívá….může člověka konstruktivně rozvíjet a duchovně naplňovat text, který je sprostý, nebo destruktivní, smutný, neustále omílající lásku, jako něco, co bolí, co je o opuštění, zradě a neúspěchu? Tohle vše si pouštíme „do těla“, je to, jako byste, neustále, jedli zkaženou potravu – co se asi po čase stane?

LETOKRUHY

      Není zvláštní, že v naší době nevzniká poezie, že se netočí filmy, jako bylo např. „Rozmarné léto“, kde zněla nádherná slova z knížky Vladislava Vančury. Nechci se nostalgicky vracet do minulosti, ale přece jenom, nepřijde vám krásnější, jak se chovali muži k ženám ve filmech s Oldřichem Novým? Slyšeli jste tam nějaká sprostá slova? Bylo nutné vše, tak moc přehánět, stačilo, mnohdy naznačit a dějová linie plynula…..a přitom se, klidně, podívám na seriál „Vikingové“, to není o mentorování, jen povzdech nad tím, jak moc vázne komunikace v lidské společnosti, jak moc už lidé neumí se sebou navzájem mluvit, aniž by si skákali do řeči, případně, před sebou machrovali a lhali si, vymýšleli….

SLUNCE V MRACÍCH 2

       Zmínila jsem hudbu, zkuste si prozkoumat i to, proč je dnešní hudba založená na základním tónu A – 440 Hz? Vesmír je plný vibrací a slyšitelných tónů a naše planeta rezonuje na společné vesmírné frekvenci  432 Hz, proč tedy u nástrojů je to jinak a to už tak chodí naladěné z továren. Frekvence 440 Hz vytváří nezdravé efekty, např. může mít vliv i na asociální chování a destruktivní proudy, vede celý organismus do disharmonie a tím pádem k onemocnění.  Takoví hudebníci, jako Mozart, nebo Verdi komponovali svou hudbu na frekvenci A – 432 Hz, protože před rokem 1939 byla hudba, obecně, laděná na tuto frekvenci, proč je tomu, dnes, jinak? Mezinárodní organizace pro standardizaci schválila frekvenci  440 Hz v roce 1955, po předchozím doporučení z roku 1939, které dal, nikdo jiný, než Joseph Goebbls.  Tato frekvence stimuluje levou hemisféru, kde je uloženo naše Ego – tedy to, co tzv. vidíte-slyšíte=to musí být pravda. Frekvence 432 Hz je blíže přirozenému zvuku přírody, zpěvu ptáků, lidskému zpěvu a stimuluje pravou hemisféru, kde je cit, empatie a intuice. Taková skladba, jakoby vyplňovala prostor přímo ve vás, zatímco skladby na frekvenci 440 Hz působí na vynechávání spojení s vědomím. Jak asi dlouhodobý poslech, takové, hudby, na člověka působí? To už si domyslete sami.

Ukázky najdete zde:    https://www.youtube.com/watch?v=1zw0uWCNsyw

                                        https://www.youtube.com/watch?v=ebp7BUZWOJs

                                        https://www.youtube.com/watch?v=yGGTmF6xjKI

BOROVICE ŠIŠKA

  Všimli jste si, že tzv. esoterici mají svůj specifický slovník? Dají se podle toho poznat…..samozřejmě, každý z nás, kdo nežije tím, tzv. komerčním způsobem života, má, trochu, jiný, způsob uvažování, vyjadřování, ale esoterici jsou odrůda, kterou poznáte, jako muchomůrku v lese. Většina z nás intuitivně cítíme, co je pro nás dobré a co není a často mi klienti řeknou „jééé, tak to jsem si přesně říkala, to jsem cítila, to jsem si myslela“ – aha, pomyslím si, nevěří si a tak hledají někoho, kdo jim to potvrdí.

     Je velký rozdíl mezi způsobem, jak předat někomu své osobní zkušenosti a poznání, jak ukázat cestu a pak ho nechat, aby si po ní šel, svým vlastním tempem a tvořil si své vlastní zkušenosti a tím, když někomu věštíte a předurčíte jeho tzv. osud – když mu, vlastně, vmanipulujete, co a jak bude dál. A to vše se děje slovně, slovy, která bývají i mysticky zabarvená. Proto jsem, v minulém článku,zmiňovala věštby, předpovědi, terapie etc.etc.

8 MEČŮ

    A tak se nám tu vytváří velký rozdíl, mezi alternativou – tedy způsobem myšlení a života, který nejde s hlavním proudem, ale jde jinou cestou, hledá si svůj vlastní směr a často je to směr, méně, populární, možná i kontroverzní a cesta je neprošlapaná, ale o to zajímavější, protože si ji tvoříte sami a esoterikou, která, takto, skutečná není, která je, prostě už daná a musíte se držet pravidel, které ustanovil někdo jiný. Musíte používat slova a výrazy, které jsou dané.

     A tak se z esoteriky dělá „svatá tajná věc“ a něco, co lidem dodá punc výjimečnosti a pocit, že jsou „něco víc, protože oni, přece ví….“……proto se v ní objevuje i tolik lží a manipulativních informací, patří do systému, jednotlivé obory esoteriky vás chytí a nepustí a přesvědčí, že jste „jiní“ a že tohle jedině je to správné, vždyť přece: např. tarotové karty, kartářky rády tvrdí, že pochází ze starověkého Egypta, což zvyšuje atraktivnost tohoto oboru, nicméně, jakékoli hmatatelné důkazy chybí, nejstarší známé sady pochází z 15. Století, vznikly v Itálii pro účely karetní hry tarocchi /taroky/. Čeština je, oproti jiným jazykům, velmi bohatá na výrazy a tak má výraz pro taroky a také pro tarot, většina ostatních jazyků však má, pro divinační a hrací karty jediný výraz a tak mohlo, logicky, dojít k nedorozumění. O zájmu okultistů o taroky se ví, zhruba od 18. Století, takže je možné, že tarotové karty k esoterickému využití, vznikly, až někdy v 19. Století – to jsme se od Egypta a věštění hodně vzdálili, že…..Takto bychom mohli pátrat i v dalších oblastech, ale není to podstatné…podstatné je, že tyto metody, všechny, patří pod jedno slovo „esoterismus“, někdy se místo něho používá „okultismus“ pocházející z latinského occultus – nebo-li  skrytý a jsme, opět, u toho, život, který žijeme, vše, co v něm můžeme poznat a využít, prostě není skrytý a neměl by být ani tajemný. Je to záměr těch, kteří tomuto světu vládnou, udělat z běžných věcí, jako je existence přírodních bytostí /víl, skřítků, elfů, dévů stromů/, andělů, energie stromů, kamenů etc.etc.etc.,ale také temných astrálních bytostí a démonů, mimozemských bytostí, bláznivou fantazii, která se hodí jen do filmů a na jejichž existencí si, přece, rozumná bytost, poklepe shovívavě na čelo. A přitom ti samí nacpou do klipů, filmů a různých akcí a aktivit, spoustu esoterických symbolů a slov, která vyvolávají energie a mění a manipulují těmi, kdo jim naslouchají.

KEŘÍK S JINOVATKOU

       Říká se, že „pod lampou je největší tma“, jak tedy nejlépe ukrýt to, co by mělo být jasně viditelné a slyšitelné všem? Právě tímto způsobem…zesměšnit to, vyhradit jako formu poznání, jen pro vyvolené a i z těch udělat podivíny. Jak jednoduše zamotat temné a destruktivní do čistého a konstruktivního….senzibilové např. jsou od malička odlišní, některé věci vnímají jinak, než ostatní, aniž by to museli studovat, číst si o tom,aniž byste je museli manipulovat, jejich zkušenost bude totožná i když ji mohou nazývat odlišně. Prostě sami od sebe ví, že andělé a víly jsou a že energie jsou a sami vypozorují a vyzkouší na sobě, jak s nimi pracovat, aby pomáhaly a neničily. Vnímat a cítit můžete, totiž, jenom to, na co jste připraveni, jaksi vybaveni – slovíčkem „vybaveni“ myslím, jak máte otevřenou mysl a o čem jste přesvědčeni, že je, když budete čistému materialistovi tvrdit, že v lese jste potkali skřítka, vysměje se vám, nebo vás bude přesvědčovat, že zafungovala fantazie a zakřivení prostoru apod. a to nebyl skřítek, ale pařez atd. atd……nemůžete věřit, protože víra potřebuje důkazy, ale takovýto člověk, prostě ví a basta…..nepotřebuje nic dokazovat sobě, ani druhým.

     Ostatní lidé, kteří absolvují tuny kurzů, seminářů a zasvěcení, toto, neznají, většinou ani necítí a tak hledají nauku, esoterika je, žel, takovou vykrádačkou teorií, o kterých vypráví zkušení a praktikující v kombinaci s náboženstvím a žel i černou magií. Ne vše se dá jednoduše materialisticky vysvětlit, někdy prostě důkazy nejsou, nebo je necítíte-nevidíte….zkuste někomu říci, že jste vešli do pokoje a cítili, prostě jste „věděli“, že tam je někdo s vámi, nějaká bytost, která není viditelná, ale zježily se vám chlupy na těle a cítili jste chlad, mrazení, nebo naopak teplo….stačí se naladit na tuto energii a prostě „víte“ co – kdo to je….zkuste někomu vykládat, že tam byla taková a taková energie a tak jste nemohli to a to udělat, nebo, naopak, jste něco udělat museli….zkuste někomu říci, že vám bylo těžko, smutno a tak jste si zavolali svého anděla a vnímali, jak vás přikrývá svými křídly a chlácholí, jako maminka….zkuste někomu říci, že si vás v noci zavolal kámen na poličce a tak jste ho museli vzít do postele, protože se chtěl pomazlit…..nemůžete na druhé přenést své pocity, říci jim to, aby z toho také měli užitek, prostě to, mnohdy, nejde.

AMETYST

      A přesto je nutné, abychom hledali způsob a slova, kterými budeme ostatním sdělovat to, co prožíváme, co jsme pochopili, protože to je, možná, jedna z cest, jak zachránit lidstvo – jak pomoci sobě samému. Vnést čistotu do svého života, nejen ve fyzické rovině, ale i ve způsobu jakým myslíme a mluvíme a pročistit komunikaci, přestat si nechat líbit to, co se, nyní, běžně děje – onen žoviální způsob oslovování, napadání, znečišťování prostoru, nejen lží a manipulací, ale i sprostotou a disharmonií.  Možná se nám podaří, znovu vzkřísit slovo v poezii, básních a hudbě a povznášet tak ducha sobě i svým dětem. Nebojme se ozvat a říci, jasné „ne“ všemu, co nás, vlastně ničí, co nám ubližuje, byť se to halí do hávu vtipu, legrace, nebo „zábavy“.

       Používejme naše smysly tak, jak nám byly dány, abychom je používali – když bych to, až naivně, přehnala, pak ruce mám k hlazení a dotýkání se a k tvoření, oči k tomu, abychom se dívali na vše krásné a čisté, ústa k líbání a zpívání libých tónů…..atd……nebylo by to nádherné……?!

 BYTOSTI VE VODĚ

Nu a jaký bude prosinec 2017

V prosinci, slunce, kruhový symbol, vnitřního já, jde spát. I v našem skutečném životě, jdeme před půlnocí spát, abychom ráno, čerství, vstávali do dalšího dne, připraveni na práci. Práce, kterou jste předtím nezvládli, se, teď, už dohonit nedá. Oceňte spíše meditační možnosti tohoto měsíce. Zaměřte se více na to, co tvoří podstatu vánoc – dělat radost druhým, hledat k nim vztah. Najděte si čas na přátele a důvěrné rozhovory, otevírejte témata, která jste se, doposud, otevřít obávali, smiřte se, uklidněte sváry a rozmíšky mezi přáteli i příbuznými. Odstraňte bariéru k těm, ke kterým cítíte odstup, tento měsíc je pro komunikaci, snad, tím nejlepším. Nemusíte se sbližovat s nadřízeným, nebo kolegy v práci, více, než to je, nezbytně, nutné, pro dobrou energii na pracovišti, ale pocit, že se lépe znáte, by měl přetrvat po celou dobu, co tam budete a bude se vám lépe chodit do zaměstnání. Znám to z osobní zkušenosti, kdy jsem ve své práci, natolik, spokojená a chodím tam ráda, že si často prozpěvuji, během práce a s kolegyněmi žertujeme a jsme k sobě milé.

Pokud jste nedokončili úřední jednání, nebo spory s úřady, nebo jste nepodali podnět a žádost na úřad, je již pozdě, nechte to na příští rok. Jinak se vše potáhne a dá se, beztak, do pohybu, až na jaře. Stejně tak nedokončené práce, stavby, převody majetku apod.

Klíčovým slovem pro prosinec je „klenba“ – spojená s pocity touhy, klenout se nad vámi může i symbolická duha, jako výraz spojení pravé podstaty člověka a jeho vnějšího já a také je možné překlenout nepříjemné období, které brzy, po  oslavě vánoc, vytušíte, jako nezvratně čekající v čase do konce února.  Celkový součet tohoto měsíce a roku je 55/10/1 – kdy jednička má tendenci vidět v minulosti překážku a řešit ji způsobem „vabank“, nebo silnými emocemi. Nenechte se brzdit vlastní malicherností, spěchem, stresem, ať už se týče čehokoli a prostě jen „buďte“.

Využijte schopnosti tvořit, činorodosti, nápaditosti, abyste si udělali krásnou atmosféru, buďte upřímní a společenští, největší radost vám udělá, když si budete moci s druhými, jen tak, v poklidu, povídat. Pozor na hyperaktivitu a nervozitu, takže, nepřehánějte to s předvánočním úklidem, nebo pečením, prostě si to užívejte, bez stresu.

Vaše individualita se může, v tomto měsíci, probudit k životu, právě prostřednictvím komunikace s druhými a se sebou, v meditaci, tvořivou prací a uvědoměním, si, že svůj život můžete, přece, řídit a ovlivnit, vy sami, jak budete chtít. Zbavte se tendence žárlit na druhé, zbavte se obav z toho, že nezapadnete, přestaňte panovačně řídit druhé, protože si myslíte, že to je to nejlepší – užívejte si kontaktu s ostatními, nechte sobě i jim volnost a prostor.

Jakmile toto zvládnete, získáte velký dar – volnost, svobodu a vyrovnanost, dokážete jednat rozumně a soucitně, ale bez toho, abyste byli v roli oběti, dokážete i v kritických situacích zachovat chladnou hlavu, toleranci a nebudete se cítit jako ušlápnutí, nejisté stvoření. Bude z vás prýštit vřelost, vášeň a vytvoříte si svůj osobní kruh důvěry a bezpečí, který, přece, každý potřebujeme, ale bez toho, abychom tím někoho dalšího omezovali.

Prosinec 2017 je hodně o pohybu a dobrodružství – které tu není dobrodružnou cestou někam, do vzdálených končin, ale dobrodružstvím, které můžete prožít sami se sebou, tak, že se podíváte do svého nitra, otevřete své srdce a také integrujete své stíny, vše, co jste měli, zatím, tendenci, zametat pod koberec. Nebojte se i toto může být zábava, když k tomu, takto, budete přistupovat – vše je „jenom hra“, hrajme si a oslavujme život!

 ARNY

 

 

    CÍSAŘ-VÍRA-MILENCIKarty – výklad - věštění?

      V minulém článku jsem psala o terapiích a také o nutnosti, zachovat si svého vnitřního cenzora-kontrolora, rozhodovat se, podle svého vědomí, svědomí, pocitu a rozumu a hlavně – ve správný čas….

      Snad nejvíce to platí u karet a věštění. To, co nám předvádí, na naší  ezo-scéně kartářky, kartáři, věštci a další „podivní ezoterici“ je, někdy, až zoufalé a o to více, že jim to spousta lidí baští, věří a platí jim za to. Kdysi, před lety, kdy ještě nic takového, jako „volejte věštci“ v TV, nebylo, se mi ozvala jedna maďarská televize s nabídkou, abych v podobném pořadu vystupovala, sešli jsme se v pražském hotelu, v restauraci a byla jsem překvapena, už jenom, jejich nabídkou – předestřeli mi podmínky a finanční odměnu, ale už je moc nezajímala moje profesionalita, co, skutečně, umím, jediné, co chtěli, kamerové zkoušky a zda jsem schopná natahovat hovor s člověkem, který se do studia dovolá….uf – tak to bylo něco pro mne. Dost byli překvapeni, že jsem odmítla, nechápali….já ano, ti, co se pak do jejich pořadu dostali, to byl, skutečný výkvět….s tarotovými kartami pracuji už nějakou dobu a to, co předváděli, někteří, na obrazovce, to bylo k uzoufání, nebo k smíchu….jsem ráda, že už televizi nemám….Připadá vám, něco tajemného, či objevného,  na tom, když na dotaz – proč dotyčnou bolí koleno, kartářka odpoví „bolí vás koleno, no to s tím budete muset něco dělat“, jako smysluplná odpověď a stojící za 90,-Kč za minutu? Mně ne!

       Když pak, jednomu šprýmaři, Stanislav Brázda-alias Stanley Bradley, odpověděl na dotaz, proč ho svědí koule, že ho bude, po čase svědit i pr..l….dostal padáka, přišlo mi to, konečně vtipné a o něčem….nu, škoda….tento věštec mi, jako jediný, připadal, docela zajímavý…..alespoň pobavil....

poddolováno 2

       Většina karetních výkladů je totiž, čirou, manipulací – ano, čtete dobře….často slýchávám doporučení na tu, či onu kartářku a věštkyni, protože „to co mi řekla, fakt sedělo, protože se to, opravdu, stalo“….většina lidí se tomu neumí bránit a opravdu pak prožijí to, co kartářka „předpověděla“, protože tam směřuje jejich pozornost, tam dávají svou energii a očekávají to, co jim bylo řečeno a ono se to stane, proč by ne, Vesmír jim to splní, když to čekají…bylo toho napsáno spousta o tom, jak některé kartářky používají obligátní dotazy a zjišťují, aby mohly věštit, že jim stačí náznak, když u povídání o vztazích, dotyčná „zaslzí“, je jim jasné, že tu je problém….nechci jim sahat do svědomí, co skutečně ví, cítí, „vidí“, ale obávám se, většinou „nic-moc“.

crowleyho tarotCrowleyho tarot - poměrně složitý, co se symboliky týká, ale, velmi, výstižný...jen v něm jsou i symboly z magie, takže může, na mnohé, působit, poněkud, temně...

Kdysi jsem, se svým ex-manželem, navštívila jednu takovou kartářku na doporučení, chtěla jsem vidět a zvědět, jak to funguje, na vlastní oči…nu, přivítala nás, hezky, podomácku, v zástěře a odvedla do kuchyně, kde na nás poštěkávaly dvě čivavy. U kuchyňského stolu pak rozložila karty a aniž by se zajímala o to, co vlastně chceme, začala „věštit“, vylezlo z toho, že jsem milenkou /tehdy svému muži, kdy jsme spolu byli už asi 15 let/, že jsem těhotná, čekám s ním, potají, první dítě-ha ha ha – už jsem s ním měla, oficiálně, v manželství děti tři, těhotná jsem, rozhodně, nebyla a že on by se měl rozhodnout a rozvést se s nějakou svou, tehdy „imaginární“ manželkou, či co…no blábol na blábol…když jsem namítla, že tak to není, dotklo se jí to, okamžitě výklad přerušila a vypoklonkovala nás z bytu, nicméně, tři stovky si od mého muže, za tu „práci“ vzala….na schodech už čekala další zájemkyně…nechci tímto tvrdit, že všichni – všechny, jsou stejní-stejné, to vůbec ne, jen se obávám, že ze 100 kartářek-kartářů, jen tak cca dva, opravdu umí a ví….

haindl tarot

Haindl tarot - velmi krásný, zvláštní, se symbolikou indiánů a víte, že, in-deo je "v bohu", indiáni byli blíže bohu, než katolící a křesťané, kteří je vyvražďovali.....

      Většina takovýchto lidí manipuluje se životy svých klientů a největším zklamáním je poznání, že to dělají, kvůli zisku. Kromě toho, často, převezmete, od těchto lidí i spoustu jejich programů, z jejich podvědomí, které pak ovlivňují vaše další dění v životě. Takováto ovládací dramata jsou, vlastně, skrytými, prvky magie a někdy použity i zcela otevřeně, protože jde o manipulaci, pak jde i o magii tzv. černou. Ovládací dramata jsem zmínila, zcela záměrně – když si přečtete, nádhernou knihu Jamese Redfielda „Celestinské proroctví“, seznámíte se s nimi, podrobněji. Působí tu několik typů ovládání – jedním z nich je zastrašování – kdy ve vás vykladačka osudu, vyvolává obavy, že když něco neuděláte, nezměníte, bude se dít něco strašného, stane se vám to, či ono….tady bych mohla už mluvit i o uřknutí, menší formě kletby, protože vyhrožovat někomu, byť nepřímo, nebo ho zastrašovat tím, že se to či ono stane, když neposlechne a neudělá toto, co mu, dotyčná radí, je uřknutím. Stejně fungují i věštby pro dny, kdy některý je horší, než druhý, nebo na čísla, apod..... Opět mohu zmínit případ jedné paní, která, takto, docházela ke dvěma ženám, které jí zmanipulovaly tak šikovně, že jim, během dvou let, odevzdala více, jak 200 tisíc a poslouchala je a nechala se jimi manipulovat a řídila se jejich radami. V té částce byl i jakýsi tajemný amulet, který jí a jejího muže měl ochránit před tím, aby se jim nestalo „něco hrozného“.  Jak se jí vedlo, asi nemusím líčit - velmi špatně a proto se, nakonec, ocitla u mne a hledala, zoufale, pomoc, aby se vlivu, těchto dvou žen zbavila.

čínský tarot Čínský tarot - zvláštní, nádherné pojetí, pro nás, méně pochopitelné, tarotové karty mají svoje specifikum, je dobré k nim přistupovat, jako k "živým bytostem", které s vámi komunikují, prostřednictvím symboliky, čísel, barev a také zvláštního napojení, které mezi sebou mají

     Často zjišťuji, že se taková kartářka dokáže zaprodat temným silám, že vyvolává na pomoc duchy a démony, že manipuluje se slabými místy, dotyčné osoby a zneužívá její důvěry, kromě zastrašování, pak velmi dobře funguje i ovládací drama rezervovaný, kdy jenom naznačí a tajemně se tváří a zdvihá oči k nebesům, jakože ona ví a vy nikoli, protože ona je obdařena….pak takový klient, většinou udělá vše,co mu řekne, aniž by se ptal, anži by ověřoval. Pokud jsou do hry, opravdu, zapojeny, temné síly, pak je situace o to svízelnější a klient se dostává pod jejich vliv, aniž by to tušil a dal k tomu vědomý souhlas, ten dal však kartářce a tak se nemůže divit….

egyptský tarot Egyptský tarot - další soubor, s nádhernou symbollikou Egypta, faraonů...

      Stejně tak různé výklady v časopisech, na internetu, různé týdenní věštby – to vše není legrace, ale jsou to zrádné programy, které, pokud je čtete a řídíte se jimi, přechází do mozku.  Je rozdíl, mezi, skutečně, profesionálním rozborem, výpočtem, nebo horoskopem, numeroskopem apod. a věštbou v bulvárním tisku, nebo na internetu....

       Většinu lidí táhne k vykládání  karet, jejich vlastní, nezpracované ego, kdy se jim líbí, mít vládu nad někým, nad něčím osudem. Tím pádem porušují, přesně to, co je nutné, k takovému čtení z karet, mít – neutralitu. Výklad karet je zcela osobní záležitostí, velmi intimní a hraje v něm roli to, zda vykladač dokáže vypnout svou osobnost a neovlivnit výklad ničím, ze sebe. Často zde hraje roli i tzv. „hallo efekt“, kdy situace, osoba, jakákoli, může vykladači, kohokoli, či cokoli, připomenout a tím ovlivnit jeho výklad, to, co v kartách bude „vidět“. Takže být čistý, dokázat být neosobní od samého počátku, až do rozloučení se s klientem, je prvním pravidlem, které by měl, každý dobrý kartář, či kartářka, umět.

Tarot snů

Tarot snů - můj nejoblíbenější, nádherné provedení a symbolika, která na  vás, doslova, promlouvá....

        Kartářky věří na osud a líbí se jim, částečně, si hrát na jeho pány, což je další chyba a přímo fatální. Pokud přijmeme skutečnost, že tento náš systém, tato planeta má spoustu možností, dalo by se říci variant, ve svém prostoru, pak záleží na nás, za kterou šňůrku zatáhneme a kterou variantu si zvolíme, těch cestiček a možností je vždy více, ne jenom dvě, nebo tři….dobrý vykladač by vám měl být schopen o těchto možnostech, variantách říci, upozornit vás na to, kam směřují vaše kroky, podle toho, jak na tom, v tuto dobu jste, jak uvažujete, cítíte a co by se mohlo dít, kdybyste zvolili variantu jinou a pak nechat na vás, abyste učinili, konečné, rozhodnutí. Tedy, nabídne vám, jakési menu a vy jste tím, kdo si vybere. Pokud vám však někdo vyvěští osud, slovy, co vás čeká a nemine a vy to přijmete, byl udělán výběr za vás – pak se nedivte.

Osho tarot

Osho tarot - velmi inspirující, pro sebepoznání, přesně vystihne, kde se, na své cestě, nacházíte a co bylo vhodné v sobě zpracovat, čemu porozumět....

     Vždy by tedy mělo platit jedno pravidlo – pro všechny výklady, lhostejno, zda půjde o tarotové karty, horoskopy, numerologii, eneagram etc.etc.etc. – tato forma terapie by měla pomoci odhalit směr života, ukázat možná úskalí, ona pro a proti a pomoci hledat možná řešení.  K tomu je nutné znát možnosti, funkční cesty, umět poradit, co lze udělat, aby se něco změnilo…nabídnout onu cestu k řešení…předpokládá to určité sebevzdělávání, předpokládá to, že dotyčná osoba má určitou emoční inteligenci, nejen intelekt. 

      Právě tak je i dobré pochopit, jak který prostředek funguje, protože už samo pochopení, nebo-li „nazvat věc správným jménem“, pomůže člověku ukázat, že osud, jako takový, v příčinném vesmíru, neexistuje, že každý člověk si může a má svůj život řídit sám a že veškeré pomocné prostředky jsou tu jenom proto,aby mu pomohly s orientací v jeho vlastním nitru, v jeho vlastním životě – jsou zrcadlem, či lupou, se kterou se může dopátrat pravdy – své osobní pravdy. Důležité je upozornit, vždy ,takového, klienta na to, že život si řídí, vlastní, aktivitou, na kterou dostává odpovědi, tedy akce x reakce a že jeho bytí, není dáno, nějakým, osudem, ale tím, jaký k těm akcím a reakcím zaujme postoj. Je to, vlastně, výběr, který děláme každý den.

karty Esther Hicks

Vykládací karty Esther Hicks - stačí zadat jednoduchou otázku a odpověď přijde i s vysvětlením, na druhé straně karty, velmi inspirující

       Nikdy by se neměl dobrý vykladač uchylovat k tomu, aby nějak mentoroval, aby posuzoval, hodnotil, odsuzoval a kritizoval – nic není, vlastně, špatně, protože vše slouží k našemu pochopení a každý máme svůj čas, ve kterém jsme schopni věci pochopit, tzv. zpracovat. Dvojnásob tu platí ono: „neptejte se na to, na co nechcete znát odpověď – nebo-li – nemluvte a nepodávejte informace o tom, na co se dotyčný neptá a co nechce, ještě, vědět“, můžete mu tím, mnohem více uškodit, než když budete mlčet. Naskýtá se tu otázka, kterou mnozí, často řeší a většinový názor je „neříkat ji“ – o co jde? O otázku smrti. Když se někdo zeptá na svou smrt, nebo na úmrtí, nějaké, jiné osoby, většina kartářek odpoví, že je neetické o tom mluvit…Nu, já mám názor, trochu jiný – na smrti není nic neetického, je to, jenom, změna stavu a pokud se ukáže v kartách, evidentně je to náznak toho, že dotyčná osoba je na tuto informaci připravena. Samozřejmě, jakým způsobem ji sdělíte, je už na vás a mělo by to být citlivě a vždy by to mělo znít nepřímo, protože nic není, definitivně stanoveno a dáno – vždy je možnost, nějaké jiné varianty, vždy je možnost změny….Takže, můžete říci např. „že způsob, jakým dotyčná osoba žije, jak hazarduje se svým zdravím ji může dovést, až ke konci jejího bytí na této planetě a mohlo by to být, velmi brzy, protože míra toho, co provádí, už je, skoro, dovršena….ale existuje možnost, jak situaci změnit a tou je…..“ a podáte řadu rad, možností, nabídek, podle toho, o co jde – zda jde o špatnou životosprávu, neuspokojivý vztahový život, hazardování se zdravím, formou nějakých adrenalinových sportů a aktivit apod. Tady je, však, nutná velká opatrnost, pokud je možná smrt, v našem matrixu, pak je to „plán“, který se má splnit, za určitých podmínek  a vždy platí „smrt za smrt“, kde jednou měla být smrt, musí být smrt, je, tedy možné, že za smrt někoho, zaplatí někdo jiný – často se jedná o naše domácí mazlíčky, mnohdy berou, tento úděl, na sebe, právě oni a berme to, jako jejich volbu, pokud se jedná o smrt jiné osoby, pak i toto berme jako plán, volbu, kterou, např. takováto osoba udělala, ještě před svým narozením sem, na tuto planetu. Nic není náhoda a naše rozhodnutí a aktivity, vždy vedou k určitému cíly, chceme-li změnit cíl-cestu, může to sebou přinášet i jisté oběti, proto tu neustále píši o tom, jak je důležité se znát, sledovat znamení, vnímat – plně být vědom, co se kolem mne děje a proč….nebýt slepou ovcí, která prostě jde a jde….v kartách můžete takové varování, které by mohlo dovést člověka ke smrti, najít, natolik dopředu, že rozhodnutí může změnit vše a neohrozíte tím i nikoho dalšího – proto bych o této otázce, nikdy, nemlčela.

runy Runy - soubor karet s obrázky run, opět, můžete dojít k zajímavým informacím, odhalujícím, vaše nitro

     Dobrý terapeut vám tedy, nikdy, nebude vnucovat a nevypustí z úst slova, tohoto typu „čeká vás to a to….musíte dělat to či ono“…..spíše vám naznačí, že míříte určitým směrem, protože….a pokud tam nechcete, pak je nutné si to uvědomit, ujasnit si to v sobě a rozhodnout se, pro změnu a tu učinit, tady platí, že opravdu „bez práce nejsou koláče“. Pak vám může pomoci najít, jak to udělat, vysvětlit zákonitosti univerzálních zákonů, jakým je např. zákon karmy, zákon rezonance, zákon přitažlivosti ad. a najít to, co je oním blokem, ve vás, který vás, tento zákon, nutí porušovat.

        Ti nejlepší kartáři, však jenom „naznačí“ – vysvětlí to, co pomocí obrázků-symbolů na kartách, sděluje, vaše podvědomí vašemu vědomí, navede vás k vaší vlastní pravdě a nechá vás, abyste si na to přišli sami. Protože to, co pochopíte, sami za sebe, uslyšíte sami od sebe, to je většinou to, co už jste tušili a tím pádem víte, jak to změnit a máte na to i onu správnou sílu a energii.

čakry Čakrové karty - můžete klást dotaz ve smyslu, která z mých čaker, je příliš otevřená a případně, která je zablokovaná, uzavřená - s čakrami jsou spojeny orgány ve fyzickém těle a také různá emočně-mentální témata, která, na své cestě, životem, řešíme....

     Tím pádem se nemůže stát, že byste něco z toho, co uslyšíte, mohli vnímat jako věštbu-kletbu a naopak, budete mít pocit, že jste prošli osvícením.

     Protože, co je skutečné osvícení? Už jenom to slovo naznačuje – když jdete temnou chodbou, nebo pátráte v jeskyni, osvěcujete si baterkou cestu, před sebou….to je osvícení, na chvíli uvidíte svou cestu a kudy dále jít!

 cesta lesem se světlem

„Mistr, vždy po práci, svého žáka vybídne, aby po sobě umyl svou misku a lžíci od rýže, kterou snědli. Když uběhne nějaká doba, žák se svého mistra ptá: „mistře, co budu dělat, až budu osvícený?“ a mistr mu odpoví „nu, pak vstaneš a půjdeš umýt svou misku a lžíci, po jídle“……

  zimní nebe 2

     Ti, kteří vykládají, druhým karty, by měli umět, empaticky, sledovat svého klienta, prociťovat, co se v něm, asi, děje a sledovat i jeho vnější projevy a především i to, jestli to, co říká, dává smysl, jestli sám sobě, něco, nenalhává, anebo si sám sobě nenasazuje masku. Nelze příběh klienta prožívat, protože pak se ztratíte a začnete být součástí jeho příběhu a nezachováte si svou neutralitu. Velmi dobře je toto poznat, právě při práci s kyvadlem – nesouhlasím s tím, že kyvadlo není dobrý diagnostický nástroj, protože je ovlivnitelný – jistě, můžete ovlivnit, cokoli, kyvadlo, stejně jako karty, stejně tak rozbor numerologický, nebo astrologický horoskop. Když se ptám na některé věci, pomocí kyvadla, vždy poznám, zda mi odpovídá Zdroj, nebo Vyšší Já, dotyčné osoby, nebo je to něco mého, nebo jiná bytost – tady je nutné umět držet pod kontrolou své emoce, znát své reakce, je to hodně o práci na sobě samém a to je to, co by každý terapeut měl dělat prvořadě, neustále na sobě pracovat, nezapomínat na svou osobní očistu, dostatek odpočinku a svůj život mít, co, nejčistší…nelze očekávat, že terapeut bude mít vše na 100%, je to jenom člověk, ale neměl by své problémy zametat pod koberec, neměl by tzv. kázat vodu a popíjet víno. Každý máme své hranice, ty si stanovujeme sami, každý bychom měli mít i své životní krédo a toho se, vždy, držet a tak, co je pro někoho, ještě, přijatelné, pro druhého už nemusí být – nesuďme nikoho, ale zároveň, buďme k sobě laskaví a neslevujme z požadavků, neustupujme. Já, např. bych si nenechala vykládat karty od nikoho, kdo jí maso, nebo kouří, samozřejmostí je i nepoužívat drogy a alkohol, při práci….jsou to mé hranice a mé důvody, proč to tak chci, někomu to, však, nemusí vadit, je to tzv. „jeho cesta“. Přesto existují, určitá pravidla, která by měla být platná pro všechny, kdo s něčím, takovým, pracují.

holistické karty  Holistické karty, odpovídají na vše, co se týče naší psychosomatiky

       Terapeut je, dnes, vlastně, takovým moderním „zpovědníkem“, takže pro něho platí i to, že by měl umět naslouchat, bez kritiky a poznámek, projevovat bezpodmínečnou lásku, protože tak pomůže klientovi, aby se otevřel a dostal ze sebe vše, co ho trápí, protože bude cítit, že je v bezpečí a není souzen, nemusí se stydět a je možné s jeho problémem, něco, udělat.  Rozhodně bych nedoporučovala sou-cítit, nebo dokonce přijetí…obě slova, jasně naznačují, o co by šlo, sou-cítit, znamená prožívat to, co prožívá klient, napojit se na jeho problém a začít ho s ním prožívat, stejně tak přijetí by znamenalo, že přijímáte vše, co tu dotyčná osoba zanechává a to není, přece, předmětem terapie – odnést si sebou to, co trápí, někoho jiného a časem s tím, třeba, začít mít problém, taktéž. Tím, že nesoudíte a také tím, že nesoucítíte, vysíláte důvěru a ta plodí odvahu a odvaha pak energii a sílu k rozhodnutí se a krokům změny. Jste tím, kdo ukáže cestu, ale nepřebírá zodpovědnost za výpravu po ní. Přináší, tedy, sílu k akci, k onomu prvnímu kroku – to jsem si, mnohokrát, ověřila u svých klientů, mnozí, když odcházeli, použili, onu větičku „to se mi ulevilo, tak teď je mi jasné, že to, co jsem cítila, bylo správně ad ává mi to sílu, abych ten krok, konečně, také udělala….“.

 zvířecí karty  Síla zvířat-zvířecí karty, dva druhy - pomáhají např. i s porozuměním snům, kde se vyskytuje, nějaké zvíře, nebo s nalezením, svého silového zvířete...

       Víte, mnohdy jsem, od „kolegů“, slyšela, že raději pracují s ženami, než s muži, nebo naopak….já tohle moc neuznávám, každý máme, v sobě, svou vnitřní ženu a vnitřního muže a tudíž i orgány, k nim přiřazené, tedy vaječníky x gonády /samozřejmě v oné energetické, podvědomé rovině/, proto je muž schopen porozumět ženě a žena muži, se vším všudy, nadoraz, jen, budou-li chtít. K tomu jim, např. dopomůže uvědomit si, ona, již zmiňovaná, ovládací dramata, která máme od rodičů a která jsme si, pak vytvořili, jako svou obranu a ochranu své vlastní energie a pochopit i to, jak probíhá výchova, na tomto světě, kde se neustále rozděluje na „holčičky a chlapečky“, to je holčičí, alias ženská práce, zábava, uvažování a toto klučičí, alias mužská….tady je nutné si uvědomit, že jsme LIDI, lidské vnímání je v tomto duálním světě, rozděleno na mužské, ženské….jistě, jsou situace, v životě, kdy vás ovlivní vaše pohlaví, ale většinou tu nehraje roli – jak ovlivní to, jestli jste žena, nebo muž, vaši potřebu lásky? Nebo, jak ovlivní vaše pohlaví to, že potřebujete pomoc, nebo odbornou péči…? Nebo si myslíte, že ji ženy potřebují více a jinou, než muž….pak přijímáte programy tohoto matrixu a jeho pravidla, zkuste si vytvořit svá – nová, jiná pravidla – založená na pocitu lidské bytosti….. byla bych moc ráda, aby se objevovalo, co nejméně domestifikovaných osob, na tomto světě, lidí, kteří jsou vězni sami v sobě, jsou slepí a nevidí realitu, kolem sebe, koukají, jenom přes úzký průzor, jako přes kukátko a vidí, jenom to málo, co se kolem nich děje, to, co jim matrix nabízí, v zajetí vnitřního programu, zcela oslepení. Zkuste se, naopak, pořádně nadechnout a rozhlédnout, znamení jsou, skutečně, naprosto, všude.

      Žel i takové domestifikované osoby znám – když jsem třeba při rozhovoru s nimi, zmínila např. astrál, démony, temné bytosti apod. jejich reakce byla, vždy, stejná: „už mi nic neříkejte, to je hrozné, už to nechci slyšet, jééé….to nee“….

 vykládací karty

Vykládací karty slouží, spíše, pobavení, jejich symbolika je jednoduchá, ale lze s nimi tzv. začínat a já je, ve své sbírce  karet, prostě, mám, také....

vykládací karty 2

   Začněte žít to svoje, přitom buďte nádhernou ženou a charismatickým mužem, nepodporuji tu, současnou, moderní, bezpohlavní, populaci, vytvořte si svoje znamení – zbavte se cizích značek, cizích názorů a žijte si svoje, k tomu může posloužit i výklad tarotových karet, nebo vykládací karty, které odhalí vaše momentální vnitřní rozpoložení…přestaňte se na výklad karet dívat jako na věštbu, přestaňte se jich bát a zkuste se podívat do „zrcadla tarotu“ a procítit odraz sebe sama v něm a pak ten odraz změňte a vytvořte si „obraz sebe sama“, takový, jaký chcete, jenom vy sami….to je svoboda…to je „být jako bůh“.

 cosi u zdi 2

      Převezměte moc nad svým životem a staňte se bohem svého bytí – krásné podzimní dny přeje                                                                 tara

 

DVA PARÁDNÍ LISTY

 

podzimní článek - číslo jedna

      Delší dobu jsem na web nepsala, nebylo to leností, nebo tím, že bych nenašla čas – však čas je, jenom, velmi relativní pojem a nelze se na něj, tedy vymlouvat, víte, zjistila jsem, že když někdo říká „nemám čas“ „mám tak málo času, že nevím, kam skočit“, většinou to je, právě, výmluva, neumí s časem nakládat.

     Jak je to s časem? Čas je dobré si představit jako přesýpací hodiny, kdy zrníčko písku, co je v horní části přesýpaček je nezviditelněná budoucnost, která padá do minulosti – do dolní části přesýpacích hodin a přítomnost, to je právě, onen moment přechodu – ona úzká část, přes kterou musí přepadnout. Vše, co je, se tedy odehrává v okamžiku přechodu toho zrníčka písku.

     Čas existuje na této naší planetě, potřebuje k svému „životu“ prostor a hmotu, aby se mohl manifestovat, slouží k tomu, abychom se mohli narodit, vyvíjet se a zemřít, abychom mohli projít tímto procesem. Vše, co existuje v čase, začíná i končí. Když bych to zjednodušila, čas je, vlastně, programem tohoto matrixu. Vymlouvat se na čas je jenom neschopnost zorganizovat si vlastní práci a především, určit si priority….

STROMY PODZIM

     To je to, čím jsem se, v poslední době, hodně zabývala – prioritami…..životním krédem…

Víte, ono je hodně důležité mít své životní krédo, protože to nás drží na naší cestě, nedovolí, aby nás cokoli svedlo, nebo nás, vrátí, opět zpět.

     Když si určíte priority – co je a co není důležité, pak zjistíte, že máte času dost, vlastně nazbyt, i když je zkracován a zrychlován a není to, v lidských dějinách, evidentně, poprvé.

     Ale nejsou teď důležité nějaké konspirační teorie apod…..jde o to, začít pracovat sám se sebou, dozvědět se, co chci a proč to chci a tím odstartujete etapu, ve svém životě, kdy se, prostě, budou dít věci….Vtipné je, že když nevíte, coby – nenajdete to v OBI, ale Univerzum vám začne posílat indicie, jemné náznaky a když budete dlouho „odolávat“, pak použije i silnější kalibr. To je to „být vědomý“ – nebo-li na příjmu, protože jinak, tyto indicie přejdou kolem vás, nepovšimnuty, nebo povšimnuty, ale nesprávně vyhodnoceny. Pak můžete někomu tisíckrát říkat, že to, že si neustále zraňuje nohu znamená to a ono…a on, přesto, dále bude, tvrdošíjně, žít tak a opakovat to stejné, že si nohu zraňovat bude….dopřejme takovému člověku „jeho čas“. Zde přichází poznání, že nemůžete, vlastně, nikomu pomoci, dokud není jeho čas, dokud on není naladěn, připraven a tak jsou, vlastně různé terapie, v takovém případě, k ničemu, nefungují, nebo, pouze dočasně.

     Nad tím jsem hodně přemýšlela, už se mi, najednou, nechtělo „ztrácet svůj čas“, tím, že budu, neustále vysvětlovat, některým klientům, co by měli a co nikoli, co změnit a jak to udělat, už se mi nechtělo sedět hodiny a „točit kyvadlem“ a čistit něco, co si, po čase, dotyčný, třeba vrátí, opět, zpět. Doba se změnila a je nutno změnit i způsob terapií, které provozujeme. To nejcennější, co můžete druhému dát, je „naučit ho, ukázat mu, jak“…ne to za něj udělat. Proto nemá smysl pátrat ve svých minulých životech, jen ze zvědavosti, hledat, kým jste byli a v jakém postavení, pokud si z toho nevezmete ponaučení, pokud to není důležité pro to, co se děje nyní a nesouhlasím s tím, že minulé zkušenosti jsou k ničemu a že máme žít, jenom nyní, ano, přítomnost je důležitá, protože tu můžeme změnit, ale třeba, právě i tím, že budeme vědět, kdy jsme a proč odstartovali ten kolotoč, který nás vede stále k jednomu cíli a tím je naše nespokojenost a pocit, že nejsme šťastní.

PODZIM VODOPÁD

     Vzpomněla jsem si na jednu klientku, se kterou jsem pracovala, odstěhovala se do USA, kde si s manželem otevřeli restauraci, po rozvodu jí restaurace zůstala a tak ji provozovala dál a dařilo se jí, měla dům, restauraci a vše vypadalo zalité slunce, pak se objevil „ten ON“, zamilovala se do mladšího muže, Inda a po nějaké době se jí dařit přestalo, objevily se překážky a vždy, tak nějak souvisely s tím, co jí poradil on, nebo co dělala, právě, kvůli němu. Pak přišlo první varování, stála na červenou na světlech a zezadu do ní narazil vůz, nečekala to, takže si poranila, dost ošklivě krční páteř, následovala operace a dlouho musela nosit límec, ale nehledala odpověď na známou repliku, že „nehoda není náhoda“. Restaurace začala krachovat, rozhodla se, pod vlivem svého Inda, prodat ji a pořídit menší, peníze investovala, podle jeho doporučení a jelo se nanovo, po pár měsících bylo jasné, že ani toto, nějak nefunguje, netušila proč a přišlo druhé varování, opět v autě. Tentokrát do ní zboku narazilo auto, z vedlejší ulice a ona měla poraněnou kyčel a bederní páter, nemocnice, operace, rehabilitace, během té doby se o vše staral její přítel, v té době už v restauraci pracovali i členové jeho, početné, rodiny a když se z nemocnice vrátila, přišly na ní mrákoty, malý výdělek, spousta odříkaných akcí, spousta poruch a rozbitých věcí, nedařilo se, pak zjistila manko a začala jednat, rozhodla se restauraci zavřít a přemýšlela, co dál. Začínaly chybět peníze na hypotéku domu a tu se objevil kupec, který restauraci koupil – dostala šanci. Její Ind navrhoval, aby si koupili malé bistro a zkusili vařit indická jídla, odmítla, najednou už nějak tušila, že něco je špatně a tak potřebovala čas na rozmyšlenou, rozhodlas odjet, aby měla od všeho odstup. Koupila si pobyt v Thajsku a měla tam dost času přemýšlet, bylo to mimo sezónu, takže hotely byly prázdné a ona se procházela, zcela sama a meditovala, vrátily se jí vzpomínky z minulosti, uvědomila si, po čem toužila, co bylo jejím plánem a najednou, kde to je…uvědomila si, že takto žít, vlastně, nechtěla. Její Ind jí denně volal a ubezpečoval, jak jí miluje, ale najednou jí zněl jinak, stačil jeden telefonát kamarádce, která měla ověřit cosi, co jí on povídal a zjistila, že to tak není. Když s ním mluvila ten večer, před dalším varováním, která dostala, řekla mu, že až se vrátí, odstěhuje se on z jejího domu i s celou rodinou a že se s ním hodlá rozejít. Nemohla z toho spát, ráno se šla projít na pláž, byla na ní, zcela, sama, jediná osoba, široko daleko, když do ní najel motocyklista, který jí, evidentně, také, neviděl – nebo, prostě, vidět neměl. Několik dní byla v bezvědomí, z nehody si odnesla trvalé následky, ze kterých se léčí dodnes a podstoupila, opět, řadu operací a rehabilitací, po probuzení jí však bylo jasné, co udělat. Prodala dům, rozešla se s přítelem a odstěhovala se z města blíže k přírodě, pořídila si tři psy a začala tvořit, malovat, vyrábět různé zajímavé věci a užívat si života, po jakém, kdysi toužila. Dnes už je na tom, natolik, dobře, že může cestovat a zamilovala se. Když jsme spolu pracovaly, otevřelo se nám několik minulých životů, ve kterých dělala podobné chyby, nechala sebou manipulovat muži, o kterých si myslela, že jí milují, protože tolik toužila po lásce, že byla slepá ke všemu a ke všem, co jí varovalo. Jejím skutečným problémem byla, nedostatečná sebeláska…..a tak se ničila a vlastně to byla ona, kdo si způsoboval ta těžká zranění a nehody. Sama přiznala, že kdyby jí toto někdo řekl, v době, kdy se s dotyčným mužem seznámila, vysmála by se mu a udělala by to, stejně, tak.

PODZIM 2

     Snad největším důkazem toho, jak tyto věci fungují, je, samotná magie. Když jsem se, poprvé, potkala, s ezoterikou, přes tarotové karty, jsem se dostala i k magii. Cítila jsem, nějaký, zcela neracionální odpor a nechtělo, doslova mi bránilo, něco, abych se do ní pustila hlouběji. Našlo se i několik jedinců, z této oblasti, kteří mne přesvědčovali, abych se „do toho dala, že si to, beztak, nesu z minulých životů“, ale já, statečně odolávala. Pak přišlo i několik zkoušek, snad nejzábavnější byla ta, kdy se mi, několikrát ozval tajemný neznámý, telefonicky, abych prý mu pomohla, kouzlem, čáry, nebo jakkoli, získat jeho vyvolenou a když jsem odmítla, do třetice mi, dokonce, nabídl milión, když se to povede….nu odolala jsem a smála se tomu, co vše jsou lidé ochotni podstoupit a nabídnout, jen aby měli to, po čem touží.  Myslela jsem si, naivně, že se jedná o pár jedinců, blázínků…ale pak jsem se potkala s ženou, přítelkyní, tehdejšího, dosti významného politika a její příběh a jeho příběh, mi doslova vyrazily dech. I zde, v politice, se používá magie a jaká….zlá, ubližující, manipulující a pak se důkazy, jen sypaly, umění, různé další obory, všude se s magií koketuje, všude se používá a čarodějové a čarodějky se neštítí proklínání, uřknutí a kleteb….šokovalo mne to, měla jsem, do té doby, přesvědčení, že toto patří do doby, dávno minulé a ejhle, nikoli.

     Pak jsem objevila v knihkupectví knihu Dr. Teodora Rosinského „Choroby z nenávisti, uřknutí, očarování, prokletí“ – energoinformační systém člověka ve zdraví a v nemoci“ a nestačila se divit, při čtení. Tento lékař řešil případy, tak „hollywoodské“, až se tomu nedalo věřit. Nu a aby mi Univerzum ukázalo, že věřit mám, přišla klientka a prožívala silné očarování a manipulaci od přítele, též esoterika, odblokování a pročištění tohoto problému, zabralo několik hodin a obě jsme se, pěkně, zapotily. Celou terapii, pak zakončila tím, že spálila, kousek u řeky, v přírodě, podvazek, který představoval určitou destruktivní energii. Když si představíte, z jakého materiálu podvazek byl, jistě budete překvapeni, jako já, že nechtěl shořet, musela ho polít benzínem a i poté hořel skoro hodinu….takovou sílu má magie, když ji někdo ovládá. Málokdo si však uvědomuje, že dělat magii je vlastně „prokletí“, ať se taková osoba snaží sebevíc, stává se obětí své vlastní práce, ztrácí vnímání reality a vlastně vše, co v životě má řešit, řešit, jedině s pomocí čar a kouzel. Což je hodně ochuzené…ochuzené o tu radost, že se vám něco povedlo, že něco jste, prostě, zvládli sami, vlastním rozumem a pocity. Jakmile se, totiž, začnete upínat na něco, co za vás může cokoli vyřešit, stáváte se zavislými, zbavíte se možnosti využívat své vlastní schopnosti, svou vlastní sílu a stáváte se dlužníkem, protože k magii potřebujete využít, vyvolávat bytosti, dělat rituály a ty jsou nastaveny systémem „dostanu – dám“. Být jednou nohou, vlastně, neustále v astrálu a napojen na duchy, bytosti, anděli a jiné bytosti, je vyčerpávající a přestane vnímat prostor i čas, kolem sebe. Samozřejmě mluvím o těch, kdo magii, skutečně umí a provozují, na základě starých znalostí a grimoárů, nikoli o „rádoby“ čarodějkách a lidech,  co si na to, pouze hrají. Těch druhých je, žel, více a poznáte je snadno – někdy mne to vede, až k smíchu, když vidím, jak jsou důležití a vážní, mají na sobě přehršel symbolů a talismanů a amuletů, halí se do plášťů z ptačích per a tváří se, že ví. Když někdo něco dělá přirozeně, protože to tak cítí, je to vlastně jeho životem, pak to poznáte, nevypadá to trapně, nevyvolá to salvu smíchu, nebo posměšné pohledy.

PAVUČINA U CESTY

     Když jsem pracovala v Diakonii, měla jsem jednu kolegyni, mladou dívenku, rusovlasou, nádhernou divoženku – byla víla a byla jí doopravdy, její způsob pohybování se, rozmlouvání, energie, kterou kolem sebe šířila, to vše bylo čisté a přirozené a všichni jsme jí milovali, protože to byla „ona“….na nic si nehrála, vše, co říkala, také žila…Když jsem však na „ezoteře“viděla tzv. čarodějnici, známou z TV pořadu, která na sobě měla navěšenu řadu amuletů, na každém prstě, ne dva, ale několik tlustých prstenů, silné brýle a pánský sestřih vlasů, nepřesvědčila mne – ta žena neví nic o energiích, jinak by nemohla vykládat karty s prsty sevřenými v kruzích, kde nemůže proudit energie a chyběla jí ženská energie, byť o ženách neustále mluvila, stejně jako o mužích, ale o těch, silně, dehonestujícím, způsobem, což mne utvrdilo v tom, že tato žena má problém se vztahy…..Neříkám, že všichni, kteří něco takového provozují musí být dokonalí, ani náhodou, všichni máme problémy, máme období, kdy něco řešíme, máme záležitosti se kterými se potýkáme a mnozí, třeba, roky, ale je důležité být v tom upřímný a ve své práci, pak, neutrální, když máte problém se vztahem, nemůžete ve své profesi projevovat nenávist vůči mužům, nebo shazovat, instituci manželství. Když o něčem takovém budete mluvit, musí být jasné, že mluvíte neutrálně, že uvádíte, pouze fakta, nebo poznání, ke kterému jste došli, že to není emoční výlev zklamané duše….

    PODZIM

    

         Sama jsem, dost podcenila, ve svém práci ochranu, nikoli tu svou, tu jsem dokázala vytvořit a dodržovat, ale nějak už jsem nedoladila to, že má práce, se mnou, chodí i domů. Když totiž s někým pracujete, když vyslechnete jeho příběh a třeba i otevřete další a mnohdy, dosti, hororové příběhy, vstupujete na pole, kdy musíte našlapovat, velmi, velmi opatrně. Důležité totiž je, respektovat jedno pravidlo – neptat se na to, na co nechcete znát odpověď /nebo klient/, protože se můžete dozvědět pravdu a pokud jí nejste schopni /nebo klient/ vidět a přijmout /to hlavně/, přestane vás pravda provázet a přestane vám osvětlovat cestu životem. Když se tedy „ponoříte“ do své práce, způsobu, jakým pracujete, můžete to varování, lehce, přehlédnout a pak začnete ze sebe sypat informace, na které, ten druhý, není, vůbec připraven a problém je na světě, pro něho, ale i pro vás.

     To se mi, naštěstí, nestalo, ale několikrát jsem musela doma řešit situace, kdy jsem, doslova, přinesla na svém aurickém obalu přilepené energie a bytosti, které tam začaly páchat neplechu. Když jsme měli kočičku Julinku, byli jsme několikrát svědky toho, jak urputně bojovala s něčím, pro nás neviditelným, stála na zadních a boxovala předníma pacičkami, pak jí „něco“, co jsme neviděli, přišpendlilo k zemi a ona zoufale mručela a točila se dokolečka, jak se snažila dostat z toho sevření, bylo to komické i hrůzostrašné dohromady. Několikrát byla, doslova smetena-vyhozena, z balkonu, brala na sebe to, co jsem domů přinesla a co by jinak, ohrozilo mé děti a partnera. Několikrát jsem musela čistit destruktivní energie v pokojí dětí a odvádět bytosti, které je strašily po nocích…nebylo to nic příjemného, to mi věřte, na jednu stranu jsem dosti racionální člověk a když cítíte, na vlastní kůži, že „něco“ u vás je, že nad vámi cvaknou zuby, jako by tam byl obrovský dravec, když zahlédnete postavu, vznášející se v chodbě, uvědomíte si, že tohle je, také realita, popírat ji, je směšné a dětinské a hrdinně vykřikovat, že mně se nic stát nemůže, také. 

Julinka a její oči

     I pro tyto zkušenosti jsem odpůrce všech metod a terapií, které vedou k tomu, že člověk nedělá nic, jenom sedí a někdo s ním „manipuluje“, lhostejno, jakou metodou, sejímá z něho energie, bytosti, čistí programy, odblokovává, léčí apod. – bez toho, aby dotyčná osoba věděla, proč se jí toto vše dělo a děje, co to pro ni znamená a jak s tím má, ona, sama, pracovat. Pokud se nám něco děje, pak se to děje proto, abychom s tím my sami cosi udělali! Zodpovědnost tedy nemůžeme přenést na nikoho jiného. Když jsem si, kdysi v minulosti, uvědomila, že lékař je od slova léčit – léčí, tedy neustále-dokolečka, že symbolika hada, v případě medicíny, je spojena s nekonečnem, tedy i tím, že to bude do-nekonečna….že se jeden problém může nějak zvládnout, možná i vyléčit, ale tím, že se objeví jiný, protože tato forma léčení naruší celkově systém lidského těla /ale do těchto detailů, nyní, nechci zabíhat/, došlo mi také to, že to samé dělají léčitelé a lidé, kteří pracují s terapiemi, které nevedou jejich klienty k zamyšlení a práci na sobě samých, ale k přenesení zodpovědnosti na své léčitele, terapeuty. To přenesení pak funguje i doslova – přenesou tak svůj problém i na tyto lidi a těm se, časem, také, může přestat dařit – problémy svých klientů si tak přenesou do svých rodin, do svých životů. Nu a dvojnásob to platí o těch, kteří se objevili v posledních letech, takové ty „rychlokvašky“, které prošli nějakým kurzem a šup, otevřeli si živnost….

PSÍ CESTA

     Může to tak fungovat i proto, že dost lidí, současnosti, vlastně nechce proniknout do hloubky, jsou otupělí tím vším, co se kolem objevilo a mobilní telefony, počítače, televize a stupidní nekončící seriály, počítačové hry, onlajnovky ad. to vše jen podporuje jejich lenost, nechuť udělat něco pro sebe, přijmout to, že „něco je za něco“…proto jsou tak úspěšné programy „secret“ a různé extra-super-fungující semináře za tisíce, které slibují, že se vše vyřeší, jako mávnutím kouzelným proutkem…dnešní lidé chtějí být vtaženi do něčeho a přesvědčení i za cenu, že k nim bude někdo hrubý, sprostý, že jim bude na potkání tykat a dělat z nich pitomce, tvrzením, že „pokud tohle neumí, pak jsou out“….málokdo si dá práci s tím, aby prozkoumal, o co, skutečně jde. Někdy mne až fascinuje, jak si lidé zakoupí víkendový seminář člověka, který se jim, očividně, posmívá do obličeje, protože je umí zmanipulovat, místo toho, aby se nad sebou, skutečně, hluboce, zamysleli.

      Jak zrádné je něčemu, jen tak uvěřit, nadchnout se a vypnout onoho cenzora v nás, který funguje skvěle, když ho necháme, je vidět na příkladu Doreen Virtue. Její knihy, karty a vše, co nabízela, zná jistě mnohý z vás, její tvrzení, že komunikuje s anděli a její názory, doslova, zblbly, řadu lidí, kteří si, poté mysleli, že jsou vtělenými pozemskými anděli….nu a tu to máte: dotyčná odvolala a prý „prohlédla“, začala věřit v Ježíše, odvrhla vše, co doposud dělala a vlastně popřela vše, co tvrdila – evidentně tedy s anděli nemluvila, což sama potvrzuje….uf uf….dávejte si tedy pozor na vše, co se, v dnešní době nabízí, nemá smysl panikařit, nebo se bát někam jít, něco si přečíst, nebo někoho poslechnout na přednášce, ale naciťujte se, dívejte se za slova, vnímejte, ne co člověk říká, ale jak se přitom chová, tváří, jaká energie z něho jde a ověřujte, ověřujte, ověřujte….obecně platí, že co se nejvíce nabízí, co vás neustále „cvrnká do kloboučku“, to není to pravé – jak se říká, první nabízí satan. Myslíte si, že vládci tohoto světa stojí o to, aby lidé na této planetě byli vědomí, sebevědomí, milující se bytosti naplněné sebeláskou, porozuměním, poznáním, uplatňující své schopnosti a tvořící si vlastní realitu? To opravdu NE! Pokud tedy tito lidé „povolí“, aby se, doslova roztrhl pytel s výkladem tarotových karet a jsou o tom i pořady v televizi, pokud povolí, aby se tu provozovala magie, pokud jsou regály v knihkupectvích plné knih o ezoterice, pak buďte, dvojnásob, na pozoru a spíše hledejte to skryté, to utajované. Však to známe i z pohádek, ne ta snadná, svítící a jednoduchá cesta vedla k cíli, ale právě, spíše ta tmavá, nesnadná a plná překážek. Nestačí si jen přát – nutná je aktivita, nutné je něco udělat….stále totiž platí, že „pečení holubi nikomu do huby lítat nebudou“ a nejvíce se vyplatí aktivita vůči sobě samému, práce na sobě. Nebojte se jí a budete-li hledat, pak vždy najdete pomoc, knihu, informaci, návod, nebo někoho, kdo vám tu cestu ukáže, ale jít, po ní, musíte, prostě sami – tak to je!

       Nu, možná jste čekali, že tu najdete článek na téma "jaký bude říjen 2017" - ale nechtěla jsem rozšířit řadu toho, co najdete, kdekoli jinde, protože říjen 2017 bude takový, jaký si ho uděláte - já věřím, že dobrý, zkuste se na ten měsíc podívat, z hlediska přírody - jaká je jeho symbolika? Co se během tohoto období odehrává? Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř - tak vně....jaký je měsíc, to se odehrává i v nás, v naší realitě to na nás silně působí, zkuste vnímat ty energie, napojte se na přírodu, co se v ní odehrává, jak se chová, otevřete své nitro a uvidíte sami .....

Vytáhla jsem na měsíc říjen  kartu ze systému Esther Hicks - Požádej a bude ti dáno:

karta říjen

 Ano "přihodí se mi jen to, co k sobě přitahuji" - když porozumíte zákonu přitažlivosti, nepřekvapí vás nic, co se vám přihodí. Pochopíte, že jste to prostřednictvím svého myšlenkového procesu k sobě sami pozvali. Ve vašich životních zkušenostech se nemůže objevit nic, co byste sami nepřitáhli svým myšlením.    /E.Hicks/

Takže, opět, jako každý měsíc, každý týden, den i minutu platí - dávejte si pozor, jak myslíte a o čem myslíte, protože myšlenky jsou energie a energie má tendenci se manifestovat ve hmotě.......změnou myšlenky vstupujeme do kvantového pole a mění se stav!

Krásný podzim všem......................................................             vaše tara

 
LABUTÍ PÁR


emoce a sebepoznání.....90denní program přeměny

NA LOUCE U LESA

EMOCE.....

     Před pár dny jsem rozeslala, některým z vás, informační leták o novém projektu, který jsem vytvořila a nazvala „Devadesátidenní program přeměny života“ - čerpala jsem v něm z knih, od řady autorů, neznámých mistrů a lidí, kteří, prostě „něco ví a aplikují“ ve svých životech a také ze své, bezmála, dvacetileté praxe….není to kurz, ani terapie na dálku, je to spíše, jakési sdílení a pomoc s pochopením, toho, co jsem, sama, za ty poslední roky, vstřebávala, aplikovala, či se snažila, aplikovat, do svého života a zažívala úspěchy i neúspěchy, podle toho, kde  všude, ještě mám bloky a slabé stránky…prostě, tak, jak to máme, my všichni….

VĚTVE V KORUNÁCH

     V poslední době, kdy jsem se, doufám, že, jenom, na čas, opět vrátila do Prahy, si více, než, kdy jindy, uvědomuji, jak je náročné žít v prostředí, které, prostě, vykazuje známky silného „znečištění“, čímž nikoho a nic nechci kritizovat, nebo hodnotit, vůbec ne…ale všímám si, naopak, co mi vadí a když se na to zaměříte, také, poznáte, kde máte „vy – ty své, slabé, stránky“, protože, ono platí, že co mi vadí, je, především, mým problémem, přestože to, sama, nemusím dělat, ale dávám tomu, nějakou, emoci.

Co jsou to vlastně emoce, jak vznikají a co s námi dělají?

-          Emoce – z latinského e-motio=pohnutí, dle wikipedie jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami /jako změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání apod./, motorickými projevy /gesta, mimika/, změnami pohotovosti a zaměřenosti. Hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností, podle subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému, vedou k zaujetí postoje k dané situaci. Nejsou prožívány v mysli jedince samovolně, samy o sobě, ale jsou vztaženy k určitým objektům, jevům, nebo procesům…..

SOUMRAK

 

Uvedeme si malý příklad, pro představu emoce – představte si, že ležíte,  večer v posteli, klidně se připravujete na spánek, zavírají se vám, pomaličku, oči a najednou někdo venku začne nahlas mluvit, smát se a vykřikovat….začnete se na ten projev soustředit a v hlavě se vám odehrávají desítky situací-vzpomínek na minulost, ale i myšlenek na budoucnost…..“teda to je sobec, co si o sobě myslí, je půlnoc a on tady takhle vyřvává, bezohledně, to je hulvát a blbec, půjdu na něj křiknout, aby toho nechal, ruší mne, teď už neusnu, no to je skvělé, jestli se to bude, pravidelněji opakovat, to budou veselé noci…..jak já k tomu přijdu, aby mne takhle rušil ve spánku, tím, že on si někde juchal a je nalitej….“ Co se děje s vámi? Jste probuzeni, tluče vám srdce, rychle oddechujete, oči otevřené dokořán, můžete mít zaťaté ruce, nebo tělo v tenzi, možná se i potíte, nebo cítíte sevření hrdla, máte tvrdě sevřená ústa a zaťaté zuby, spánek i peřina je vám, najednou, na obtíž, takže vstanete a jdete se podívat, na toho hulváta, co nerespektuje noční klid, pak se jdete napít, potřebujete se projít, uvolnit stres, emoci…tu jste, totiž, právě prožili – PROŽILI JSTE EMOCI.

     Podobný efekt se dostaví při sledování filmu, nebo když se díváte na krátká videa např. na Facebooku, může to být krásný film, konstruktivní video, vy prožíváte radost, štěstí, smějete se a pláčete, spolu s hrdiny filmu, prožíváte jejich starosti, radosti i strachy a u videa na FB se „ladíte“ do nálady, kterou nabízí, podobně je to při sportovních utkáních s fanoušky,ale i s těmi, kteří fanoušky, vůbec, nejsou. U hororových příběhů se můžete bát, cítit tíhu v nohách, mohou se vám potit ruce a sotva dýcháte, zajíkáte se, protože cítíte, že se „něco stane, někde někdo vybafne“…přitom sedíte doma, nebo v kině, nebo na stadionu, nebo před počítačem, ale to, co se děje s tělem, tomu, vůbec, neodpovídá, více to odpovídá té „realitě“, kterou vidíte v příběhu, videu, vaše vědomí-mysl-rozum, prožívá to, co se odehrává, před vašima očima, ne ve vašem osobním životě-příběhu.

FIALOVÉ COSI U VODY

Emoce vzniká, většinou, tak, že si na něco vzpomenete – něco vás napadne, nebo na vás „zaútočí“ zvenčí, např. oním křiklounem v noci…prostě jste byli napadeni-přepadeni, Tomáš Keltner, ve svém knize „Transformace vědomí“ o emocích mluví, jako o přítomných bytostech.

    Naše tělo ví, že je právě nyní a teď a najednou dostává alergickou reakci, na nějakou situaci, člověka, zážitek, příběh a tato reakce, vibrace, přichází zevnitř, jako reakce na něco, co vidíte a prožíváte, spolu s tím. Je to reakce na nějakou dávku energie, kterou vám někdo, či něco, poslalo. Tělo na tuto dávku energie zareaguje, zvláště, pokud na ní máte afinitu, pak je reakce, o to silnější a začne se bránit. Vše probíhá na hrubohmotné úrovni, ve fyzickém těle, jako reakce nadledvinek na stres, ty vypouští adrenalin a tělo se připravuje na pravděpodobný scénář, buď boj, nebo útěk.

    To vše se děje, však i na jemnohmotné úrovni, kde vzniká alergická reakce a je poškozován jeho energetický obal, což je jistá forma imunity, stejně jako u těla fyzického. Jste zbaveni části své energie a o tu, zde, jde především.  Překážky, stejně, jako potřeby, si vytváříme sami a pak musíme vynaložit, značnou energii, na jejich překonání a tuto energii odevzdáváme, oněm „přítomným bytostem“.

     Emoci, velmi silnou reakci, v nás vyvolá to, čemu dáváme, přílišnou důležitost, pokud tedy, něco, obdaříte příliš, velkým významem, pak toto hodnocení, odčerpává vaši energii. Bytosti, které se nachází kolem nás v astrální oblasti, se živí emocemi-energií, kterou produkujeme, ať konstruktivní, nebo destruktivní, ale musíme s ní být kompatibilní. Může se zdát, že video, kde úžasní lidé zachránili vyhozeného psa, který už se sotva drží na nohách a vy reagujete slzičkami, jak je to úžasné a jaký jen ten pes chudinka, ale jsou, přece jenom, dobří lidé, kteří pomohou, je, ryze, konstruktivní a není na něm nic špatného, ale i tady se, tyto bytosti, pěkně nakrmí – protože osud zuboženého zvířete vyvolal odpovídající reakci a proto taková videa vznikají a ve své podstatě, konstruktivní nejsou, dávají, totiž, pozornost tomu, co nechceme, aby se dělo – aby existovali lidé, co vyhodí psa na ulici a nechali by ho tam umřít hladem,aby existovala zvířata, která, takto trpí…….Vidíte ten rozdíl?!

KORUNY BŘÍZ

      Na emocích je založena jedna z kapitol, většiny z nás „nespokojenost a odsuzování“ a souvisí s tím, že žijeme v polaritním světe. Podívejme se, trochu, podrobněji, na tyto dvě emoce:

Nespokojenost a odsuzování sám sebe – pokud nepociťujete zadostiučinění a spokojenost, pramenící z vašich osobních úspěchů i vlastní, vašeho života, pokud nedokážete přijmout své nedostatky, pak jste se sebou nespokojeni a začnete se posuzovat a odsuzovat, můžete se i trestat – což je, potom, spor duše s rozumem, duše ví, že jste, ve své podstatě, dokonalí a chce, abyste byli šťastní a milovali se, rozum, však, hledá důvody, že tomu tak není a proč tomu tak není. Nemůžete se pak cítit, fyzicky, ale ani psychicky, dobře, když se vaše myšlenky budou motat, jenom, kolem toho, jaké nedostatky máte, co špatného na sobě vidíte. Všimli jste si, někdy, žen, kterým pochválíte, třeba, nové šaty a ony musí, okamžitě, shodit sebe sama i ty šaty tím, že řeknou „joo, ty jsou z výprodeje, nebo byla sleva, tak jsem si je koupila“, ukazují tím, svou vlastní hodnotu – tak jak ji vnímají – výprodej-sleva……ale ono to platí i v případě různých slevomatů, slev a nabídek výprodeje apod., chtějte, pro sebe,vždy, jen to nejlepší...A samozřejmě, lze to i opačně, lidé, co se pyšní tím, že mají „značkovou věc“ a proto také, značkové věci, mají většinou značku na viditelném místě, takový člověk je „odfajfkován“ a cítí se lépe, protože „někam patří“…..má, však, problém sám se sebou, neumí vidět svou vlastní hodnotu, musí ji něčím nahradit, překrýt.  Ale, pozor, neznamená to, že bychom nemohli nosit, co se nám líbí, protože to je značka, to vůbec ne, důležitý je, onen vnitřní pocit, ten, každý pocítí ve svém životě, protože, jakákoli nerovnováha je, tzv rovnovážnými silami univerza, vždy, uvedena, zpět, do harmonie – protože na energetické úrovni disponují, všechny, hmotné objekty, stejným významem, jen my jim přidělujeme vlastnosti a hodnocení – správně x nesprávně, dobré x zlé, hezké x ošklivé, dokonalé x nedokonalé, kvalitní x nekvalitní…apod. Jakmile dojde k narušení rovnováhy, je vrácena zpět. Pokud tedy dává, někdo, příliš energie-posílené emocemi, něčemu, nebo někomu, je, těmito silami, hezky, vrácen, zpět do rovnováhy-harmonie, dříve, či později.

KVĚTY

Nespokojenost a odsuzování světa – i zde budou, ony rovnovážně síly, pracovat tak, aby snížily, přílišný vliv, některých osob, na okolní svět, v mém devadesátidenním programu věnuji, několik dní, právě práci se zrcadlem světa a uvědoměním si, jak je nutné si umět vybrat a čemu dáte pozornost. Pokud nespokojenosti s něčím, aniž byste věc, mohli, či chtěli, aktivně měnit, pak není divu, že vás pohltí a vtáhne, přesně tam, kam nechcete. Vzpomněla jsem si na pohádku o Sněhurce, kde se zlá královna ptá zrcadla „kdo je ve světě nejkrásnější“ a očekává jedinou odpověď, které dává, velkou, až přílišnou důležitost, že je to ona. Jakmile zjistí, že by mohl být někdo, dle posouzení bytosti, která za zrcadlem stojí, hezčí, pak neváhá i vraždit…..nu a jak to s ní, nakonec, dopadne, jistě víte.

     Je velmi důležité uvědomit si, že náš mozek, reaguje cca o 7 minut dříve, než vědomá vůle, takže nejprve mozek „zjistí“ co vidíme a pošle informaci očím, které to, co, mozek rozpoznal-uvidí a teprve poté, reaguje naše vědomá vůle, tedy uděláme, to, co vidíme….mozek vytváří, dle naprogramovaných paradigmat, náš život, takový, jaký je – zkuste se na něj podívat, na ten svůj život – jaký ho máte? Jste v něm spokojeni, nebo jsou oblasti, kde nejste, anebo, dokonce, takové, kde jste nešťastní? Kde je ta vaše nespokojenost, čeho se týká?  Realitu si, totiž, každý člověk zkresluje, protože mozek funguje, dle „svého nastavení“, promítá se do něho způsob, jakým viděli realitu naši rodiče a jak se k ní stavěli, ovlivňujeme ji svým vlastním postojem, který je, často převzatý, vytvořený, na základě, zmíněných paradigmat a naším způsobem, jak si chráníme a dobíjíme, svou vlastní energii – o tu, tady, na této planetě, totiž, jde, nejvíce. Podstatnými částmi, mozku, které nás, nejvíce, ovlivňují,  jsou tyto tři:

Tzv. plazí/reptiloidní mozek – ten souvisí s přežitím, útěkem, nebo bojem

       Limbický mozek-emoční – ten hodnotí a pracuje s emocemi, vytváří i krizové         plány

       Neocortex-vize – to je náš hnací motor, proč něco uděláme a nikoli, jak…..

 MRAČNA

Abychom dobře fungovali, je vhodné, používat, všechny tři části, ostatně, proto tam také jsou, že….zpracovat je pro náš záměr, to předpokládá, že si budeme rozumět, že pochopíme náš způsob reagování-emocemi, na události, lidi, situace i na nás samotné, že pochopíme, čemu dáváme, přílišnou, důležitost, protože tam jsme se zasekli a budeme pracovat na sebepoznání, ve všech oblastech, zní to složitě, ale, v podstatě, je to jednoduché, jakmile pochopíte – proč je to důležité. Potom vám, všechny, dílky, zapadnou, hezky, do jednoho obrazu a budete mít, svůj, návod, jak se v tom všem vyznat.

ŽLUTÝ KEŘ

 

     Rozum je tím, kdo dává našim emocím znaménko „plus“, nebo „mínus“, kdo rozhoduje o tom,  jak danou situaci vyhodnotí, zda se naštvete, nebo rozesmějete, jde o to, aby byl aktivován výdej vaší energie, ve  formě emoci, k tomu dáváte, tímto, svůj souhlas. Proto je tak nutné, ba přímo, životně důležité znát se a umět si vybrat!

      Pokud jste ovládáni emocemi, nemůžete být svobodní, takže, v první řadě je nutné, začít, právě s nimi, tedy, přestat dávat energii ostatním, nebo událostem. Tím, obrovsky, zvýšíte svůj vlastní potenciál. Zkuste, tedy, pár dní, pozorovat, sami sebe, co se děje a co to s vámi dělá, jak na to reagujete – dokud, totiž, nezačnete něco praktikovat a budete si o tom, jenom, číst, nestane se vůbec nic…byť vám to může být známé a můžete z toho být, doslova, nadšeni…..

 ŽLUTÁ GERBERA

Nu a zde, malá ukázka, dva výtažky z jednoho týdne, devadesátidenního programu…..

-          Přímé působení na okolní realitu, způsobují  naše myšlenky – jsou nejen motivem, ale tedy i přímým působením, myšlenky jsou hmotné. Vědomí člověka, tedy, formuje jeho osud.  Existují lidé, kteří dokážou zhmotňovat předměty ze vzduchu, přímo a rovnou, jenže jsou to, zatím, výjimečné individuality, které to nestaví na odiv. My ostatní jsme si zvykli na to, že naše činy jsou odměněny patrným a snadno vysvětlitelným následkem – proto se stále ptáme „jak“….“co za to“….vliv myšlenek se projevuje nepozorovaně a proto nevysvětlitelně a nepředvídatelně, ale přesto formují realitu, zcela přímo, to je jedna z věcí, které se tu, chceme naučit. Protože, člověk, dostává to, co si sám vybírá!

 
-          Když se snažíte změnit nepříjemné okamžiky ve scénáři, přemýšlíte, zejména o tom, co se vám nelíbí – tímto se váš výběr, úspěšně, realizuje a dostáváte to, co se vám nelíbí /co nechcete/.

  

1.       zrodila se hvězda“být sám sebou, chcete-li mít úspěch, musíte znát svou individualitu, přestat se řídit, všeobecně, přijímanými standardy a vydat se svou vlastní cestou. Vytvořit si svá vlastní pravidla, vyskočit ze společenského uspořádání, položte si otázku, v každé oblasti svého bytí, ale nejvíce v té části, kde jste nejméně spokojení „jak to chci já“. Nezbytné, však, je, dovolit si být sám sebou! To je výsada, své výsady si dáváme a odnímáme jen my sami. Úkolem zde bude, najděte, čemu a kam dáváte důležitost, proč a jak to působí při hledání sebe sama a při dosahování úspěchu, podívejte se, kde o sobě pochybujete /během života vám mnozí říkali, že máte k dokonalosti daleko, hodnotili, kritizovali vás a možná i ubíjeli váš talent/, kdo se stane individualitou, vymyká se kontrole a v tom je, největší, problém, pro tento systém-matrix. Hvězdy se rodí samostatně a nikomu se nepodobají. Vzor pro napodobování je cíleně tvořen-aby snahy všech byly namířeny jedním směrem, byli v jedné sestavě a nikdo nevyčuhoval. Nehrajte tuhle cizí hru – máte svou vlastní, ať se zabýváte čímkoli, vždy hleďte iniciovat svou hru, v tom je tajemství úspěchu.

 


NIKDO NENÍ OPRÁVNĚN MNE SOUDIT, MÁM PRÁVO BÝT SÁM SEBOU!


A NIKDO MNE NEBUDESOUDIT

                                                                                        s láskou Tara

    

 
  


    


   

    

   

  

     

   


 
ŹENSKÝ AKT