Tara S. – Esoterické služby
Tara S. | Jak to cítím já | FAQ | Co připravujeme | Aktuální semináře a kurzy | Ceník | Kontakt

Mé postřehy, aneb jak to cítím já

„Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda” J. Cabell

Nepřisuzuji si právo něco soudit, či posuzovat, ale chci vám v této rubrice sdělit, jak některé věci vidím a cítím já, jako jedna z bytostí, mezi ostatními. Pokud budete cítit, že se k tomu chcete vyjádřit, napište mi, budu ráda a po dohodě mohu vaše názory otisknout. Jestliže máme oči k vidění, uši k slyšení a ústa k mluvení – potom komunikujme!    

 

 6. BŘEZNA

Tento rok je nesmírně zajímavý a také nesmírně těžký, pro každého z nás, protože v něm budeme zpracovávat sebe sama a dívat se do svého nitra, ještě mnohem více a častěji, než roky předtím...Proč si to myslím, stačí se jen podívat kolem sebe a uvidíte, co se děje, kolik z nás je konfrontováno se svou realitou a reakcí na ní a nutností - začít si realitu vytvářet sám za sebe, bez toho, abychom se nechali ovlivnit, nebo manipulovat okolím. Znamená to - změnit určitá svá přesvědčení a zrušit některé limity, které jsme si, spolu s nimi, nastavili...

Na webu novazem.info jsem narazila na článek od Teal Scott - dívky, která má za sebou, velmi těžký a přitom i zajímavý život a je velmi moudrá a krásná, s mnohými jejími názory a postřehy souhlasím a rezonuji....ano, takovéto lidi potřebuje tato planeta, potřebuje informace, ne vůdce, guru, manipulátory a organizace a sekty, ale informace, které druhým pomohou si na něco upamatovat, něco v sobě odkrýt...Jak jsem již mnohokrát psala, myslím, že se nemáme na této planetě co učit, nešli jsme sem proto, abychom se učili, nebo dokonce vyvíjeli - jak chcete vyvinout to, co už je dokonalé....ale abychom si vzpomněli, pod tlakem, který tu je a v rámci současného bytí...

Teal Scott, v tomto článku hovoří o šesti potřebách, které lidé mají a dává je do souvislosti se vztahy - dovolím si uvést její myšlenky a své "pocity" a doplnění k nim, myslím, že to je dobrý námět k přemýšlení, takže se pohodlně posaďte s něčím dobrým - čajem, dobrým vínkem.....a prociťujte, jak rezonujete s těmito názory:

Toto je šest lidských potřeb - jedna po druhé...

JISTOTA - Teal o ní mluví jako "o potřebě přežití, nejzákladnější lidské potřebě, která souvisí s jistotou, že se můžeme vyhnout bolesti a získat potěšení, je to potřeba bezpečnosti, stability, komfortu a neomezených zdrojů, na které je možné se spolehnout"

Jak to cítím já: ano, jistota je něco, co máme, jako lidské bytosti, vychází i z fyzického základu, protože jsme majiteli tzv. plazího, neboli reptiloidního mozku, který s přežitím a strachy souvisí. Tato oblast reaguje na ohrožení, buď agresí, nebo ústupem-útěkem..zjednodušeně řečeno..
Teal, v souvislosti s touto potřebou hovoří o nutnosti vytvářet si zdravou rutinu, rozvíjení systémů víry, které nám slouží, rozvíjení konzistence, přesvědčení o naší kontrole nad realitou, rozvíjení pozitivní identity, věnování se aktivitám, o kterých víme, že je máme rádi, získávat informace a vědomosti, očekávat od sebe pozitivní jednání a rozvíjet optimistické způsoby myšlení. V nezdravé formě se projevuje tato nutnost jako - být posednutí a notoričtí, závislí na jiných lidech, jako poruchy jídla, ubližování si, rozvíjení negativí identity a očekávání od sebe negativního jednání, kontrolování jiných lidí a věcí, fanatické připravování se na nejhorší, znásilnění, vraždy a války.

Jak to cítím já:  líbí se mi, co v jednom rozhovoru řekl Arnold Schwarzenneger, když mluvil o cvičení-posilování "porušujte pravidla" - ano, porušováním pravidel, samozřejmě ne silničního provozu, docílíme uvolnění z rutiny, dogmat a paradigmat a pak teprve si začneme uvědomovat, jaká je naše realita, zda-li je tvořena naším osobním přesvědčením a vírou, nebo na základě paradigmat společnosti, rodiny, našich blízkých....Pokud někdo potřebuje pocit jistoty, pak je to hlavně, protože si nevěří, nevěří, že je součástí jednoty, že život je nekonečný a nemiluje sám sebe, pak z toho plynou i bulimie a anorexie, sebetrestání, sado-masochismus a různé posedlosti a násilí na jednotlivci, nebo skupině.


ROZMANITOST - Teal hovoří "o potřebě změny, výzvách, nadšení a stimulech, že se jedná o paradoxní potřebu vůči jistotě, v tom, že naznačuje, že potřebujeme i určitý druh nejistoty, abychom byli spokojeni s naším životem".

Jak to cítím já: samozřejmě,  emoce se vždy realizují a projevují v našich životech, žijeme v polaritním světě, tudíž, aby člověk poznal, že je spokojený, potřebuje být nespokojený - jenže i polarita je paradigma, je to program. Jakmile pochopíte, že jsme v jednotě se vším, že si tvoříme svůj život a svou realitu, nebudete potřebovat tento druh stimulu.

Teal dále hovoří o pozitivním aspektu potřeby rozmanitosti - učení se nových věcí, zkoušení nových jídel, cestování, hledání nových koníčků,  dívání se na filmy, které jsme předtím nesledovali, hraní her, sport, čtení knih, které jsme předtím nečetli a střetávání se s novými lidmi, hledání nových výzev. V negativní rovině se pak tato potřeba projevuje např. prostřednictvím rizikových sportů a aktivit, alkoholem, drogami, sebeničením, hádáním se s druhými, kvůli nudě, nevěrou a opět válkami.

Jak to cítím já: když se podíváte kolem sebe, často narazíte na ty "věčné absolventy", kteří vymetají jeden seminář a kurz za druhým,  pořád s pocitem, že ještě nejsou "připraveni", ale na co? Rozmanitost vidím i v pochopení toho, že změny jsou součástí našich životů, je to pohyb, kterým žije celé Univerzum, měnit názory, měnit způsoby práce, měnit životní styl - to je rozmanitost, ale samozřejmě, bez sebeničení...

VÝZNAMNOST - jak říká Teal "potřeba účelu, nebo smyslu, důležitosti a významu. Být výjimečný, hodný pozornosti. Potřeba uznání".

Jak to cítím já: ano, každý tímto procházíme, nejprve musíme přijmout a pochopit svou individualitu a projevit a prožít ji,  abychom se mohli z onoho "já jsem" posunout do "jsem" a pak do "jsme" - neboli být součástí jednoty, bez potřeby nějak vynikat....nejkritičtější je to u duchovních vůdců a léčitelů a lidí, kteří tzv. slouží druhým, potřebují zpětnou vazbu, potřebují vědět, že "byli úspěšní" ve svém konání, že "pomohli", jak tenká je tato hranice - mezi uspokojením vlastního ega a prací pro celek vím, velmi dobře, neb se službě druhým a práci pro druhé věnuji profesionálně.

Teal dále mluví o pozitivních rysech potřeby uznání - vytváření pozitivní identity, dovolit jedinečnosti, aby se vyjádřila a dosáhla cíle, vyhledat smysl svého života a dovolit si být výjimečný, rozlišitelný zdravým způsobem. V negativní rovině pak o ponižování druhých, zachraňování druhých, páchání násilných činů, aby člověk dosáhl pozornosti, držení se neg.diagnozy, kterou má, používání druhých pro získání sociálního statusu, lži, aby člověk zapůsobil na druhé, opět znásilnění, vraždy a války.

Jak to cítím já: Teal to přesně vystihla, dovolit si jedinečnost bytosti, která je současně stvořitelem, tedy tvořit, podle smyslu svého bytí, zde na této planetě. Pozor tedy na veškeré sebeobětování se, tolik známé, nám ženám a to v jakékoli rovině - nejen u partnerů, ale i u dětí. Zachraňování - ono posílání energie do ohrožených oblastí, aniž by o to byl dotyčný požádán, předávání reiki, bez souhlasu, léčení a léčitelství, bez souhlasu druhého, na jeho nevědomé, energetické rovině apod. Nu a lži - reklamy, firmy, které lžou o svých možnostech a slibují, co nemohou splnit, prosazování sebe sama pomocí lží - tedy, co vše dotyčný umí a s kým vším "komunikuje"....

EXPANZE- Teal hovoří o potřebě růst, vyvíjet se, najít naplnění a seberealizaci.
V té pozitivní rovině pak o učení, zlepšování současné situace, následování svých přání,  schopnost měnit a vytvářet nové způsoby, jak přistupovat k řešení problémů, naslouchání druhým a vybírání si z toho, co je pro mne to nejlepší. V té negativní rovině, pak příliš od sebe očekávat-tlačit na sebe, zbytečně komplikovaným způsobem se učit a poznávat, neschopnost naslouchat druhým, nechat věci dojít do extrémů, než je začnete zlepšovat a opět války a agrese.

Jak to cítím já:  ano - potřebujeme se probudit a začít plně využívat všeho, co máme v sobě, odpradávna, všechny talenty, schopnosti, které nám pomohou se seberealizovat. Nemyslím si, že se potřebujeme vyvíjet - transformace není o vyvíjení se, podle mne, ale je o probuzení vědomí, je o znovunapojení se na naši Vyšší Duši, znovuzprovoznění všech vláken DNA a vzpomenutí si na to, odkud jsme a proč jsme tady...Nu a že mnozí potřebují padnout na dno, než pochopí, že opakují toto dokolečka a dokola, že si neustále k sobě přitahují negativní zkušenosti - i to je jejich volba, která brzdí jejich růst, jejich probuzení se. Přesto si myslím, že ten čas i pro takového člověka, jednou prostě přijde....

PŘISPÍVÁNÍ- Teal zde mluví o potřebě dávat a poskytovat něco hodnotné druhým lidem, světu, vesmíru, jako takovému, co jde od každého z nás, individuálně. V pozitivní rovině pak ukazuje na náhodné dobré skutky, pomáhání druhým, různé dary, pro dobrý pocit, dávat jen proto, protože to člověku dělá radost, soustředit se na řešení, spojování příčin, které vyústí do řešení. Negativně pak být kontrastem pro expanzi druhých lidí - jako příklad dává Hitlera, který jednal tak, že vyvolal v lidstvu potřebu míru. Soustředění se na problém, spojovat příčiny, které pak problém popoženou, obětování se a války.

Jak to cítím já: přispívat tím, co mi dělá radost a co mne baví, celku, nedělat náhodné dobré skutky, ale vědomě činit dobro, na základě bezpodmínečné lásky, tedy neuvažovat proč a co za to, ale prostě činit, pro potěšení, radost sebe a druhých....
To negativní a ti negativní, jsou tu proto, abychom si uvědomili, kde chceme být my, nemá smysl potírat zlo a potírat a bojovat s negativitou, ostatně, uvědomujete si, jak ošidná jsou slova - to co mnozí berou za negativní, to člověk, který jde do laboratoře pro výsledky krve, považuje za výhru - jestliže je např. negativní na HIV, zato pozitivní je průšvih....Obětování souvisí hodně s tímto, kam dáváte pozornost, tam jde energie - jestliže pozornost věnuje žena tomu, jak ji manžel tyranizuje, pak posiluje jeho potřebu jí ubližovat a svou, být v roli oběti, stačí přesunout pozornost k sobě, miluji se a když se miluji, pak si nenechám ubližovat a nepustím do těla nic špatného, co by mi ublížilo....

LÁSKA - Teal  mluví o potřebě být ve spojení s ostatními, potřebě být něčeho součástí. Potřeba patřit někam, potřeba jednoty a potřeba být milovaný, jako i milovat druhé. Mluví o naší, lidské potřebě intimnosti, která spadá do této kategorie. V pozitivní rovině je láska sdílením, intimitou, otevřeností, být součástí organizací a týmů a skupin, píše Teal, které jsou zdravé a vyvíjejí soucit, trávit čas v přírodě, zdravý sex, dárky, vyjadřování lásky vůči sobě i druhým, starost o zvířata a rozvíjení spirituality.
Negativně pak mluví o sebeoběti, přidání se k sektám a gangům, nezdravých sex.vztazích,  vyhledávání zájmu a utěšování pomocí nemoci, nebo-li citovým vydíráním, zachraňování druhých, vytváření pocitu potřeby, znásilnění, vraždy, přidávání se, během války k jedné, či druhé straně.

Jak to cítím já: láska, tak jak ji na této planetě lidé prožívají, je spojována s druhou osobou - často nazýváno duchovními lidmi jako dvojplamen...je to potřeba s někým být v jednotě, protože ten člověk necítí svou vlastní jednotu, je to potřeba dostávat a dávat, která je polaritní, tedy dávám, dávám, ale když nedostanu nic, odcházím....To není bezpodmínečná láska, láska bez podmínek, kterou si v sobě potřebujeme otevřít a známe ji, proto po ni toužíme, je sdílením, otevřeností, intimitou, ale s volností, lehkostí nezávislosti na druhém, kdy ho nechceme měnit. Tato láska s organizacemi a týmy a vírou vůbec nesouvisí, protože je bez podmínek - a viděli jste někdy organizaci, nebo víry, bez podmínek - proč je všude tolik pravidel, tolik "obchodních podmínek". Soucit též nepatří do kategorie bezpodmínečné lásky, může být brzdou pochopení, ze soucitu můžeme někoho zastavit a sebrat mu možnost změnit sebe a svou realitu. Starost o zvířata - proč? - nechme je žít, pokud je  nebudeme věznit a požírat, pak se o sebe postarají, nepotřebují nás, my jsme jim nebezpeční víc, než cokoli jiného. Komunikujme se zvířaty, s přírodou, sebou samými a hledejme dialog, ne monolog - ne "já potřebuji lásku" "já bych tolik chtěla/chtěl být milován" etc. ale prostě nechme ze sebe lásku proudit, nic víc a nic míň....

Pokusme se rozpoznat, co skutečně cítíme k druhým, je to bezpodmínečná láska, nebo spíše pocit, že někoho, něco potřebujeme, že potřebujeme druhého člověka, protože nejsme schopní tuto  lásku poskytnout sami sobě, bez nutnosti druhé osoby, nebo věci?! Hledáme celistvost vně sebe, místo uvnitř sebe. Proto musíme být šťastní a spokojení sami za sebe, ne prostřednictvím druhých, nebo uspokojováním, pomocí věcí. Je vaše štěstí závislé na druhých? Protože s jejich pomocí, nebo jejich prostřednictvím uspokojujete své potřeby? Hledáte v tom druhém svůj protipól - ano, zde také hraje roli polarita - je to  program, chytře vymyšlený a udělaný tak, abychom tímto způsobem spokojenost nepocítili, vždy bude ještě něco za....

Tohle jsou témata, kterými bychom se nyní měli zabývat, témata pro tuto dobu, témata související s transformací, témata, která změní náš život, protože nebudeme čekat, že k tomu přispěje někdo, nebo něco jiného, ale jen my sami.....

LIDÉ NEJSOU ŠŤASTNÍ, PROTOŽE SE JIM DAŘÍ, ALE DAŘÍ SE JIM, PROTOŽE JSOU ŠŤASTNÍ!!!!!

Štěstí je pocit, který si v sobě můžete vytvořit a vyvolat a procítit jen vy sami, štěstí nezískáte přes někoho, nebo přes něco,  pakliže jste šťastní, pak Univerzum reaguje podobně a posílá vám víc a víc štěstí.....opět jsme tedy narazily na nutnost změnit myšlení a tím pádem, změnit svou realitu - TU SVOU, ne svého partnera, partnerky, dítěte, nebo organizace, církve, politiky, nebo víry.....

Chcete-li ve svém životě být šťastní a pociťovat radost - pak se prostě a jednoduše radujte, nemá smysl bojovat, nemá smysl se proti něčemu stavět, nemá smysl něco potlačovat, zastavte se a začněte se smát, zastavte se a začněte tančit....energie,  kterou tím vyšlete k vám přitahne stejnou a mnohem, mnohem mocnější....bude víc štěstí a víc radosti a víc tance....Celý Vesmír bude tančit.....tohle je nádherná představa, alespoň pro mne, tedy, ano....

arny neviňátko
Tohle je láska bez podmínek......nádherná.....
S láskou   Tara

l. BŘEZNA

A blíží se nám jaro, nevím jak vy, ale já se na slunce už, nesmírně, těším....v poslední době mne zaujalo, kolik lidí se začíná zabývat svým životem, svými problémy a konečně!!!!! je chtějí řešit sami za sebe...ano, nikdo jiný za nás život nevyřeší, ani Bůh, Stvořitel, Andělé, Nanebevztoupivší mistři, léčivé energie, názvu jakéhokoli..zasvěcování, andělé kabaly etc. etc. etc. a pokud u vás někdo bude chtít rozplétat karmické sítě, nebo vás přesvědčovat o tom, jak jste strááášně  zaneseni zlem a kolik máte karmických zátěží a závazků, pak se otočte na podpatku a prchněte od takového člověka pryč...proč to říkám, zrovinka já, která tu nabízím "terapii léčení s Vyšším Já, kyvadlem"´?

On je velký rozdíl mezi tím, když někdo potřebuje pomoc, nasměrovat, ukázat kudy "do toho", rozklíčovat emoce a programy, které ho mohou tížit a chce se jich, jednou provždy - ANO - JEDNOU PROVŽDY - zbavit a když někdo vyhledává pomoc, protože si myslí, že to ten někdo za něho vyřeší, vyčistí...prostě vypere a vybělí dočista a ještě, případně, naškrobí....

Tak to, přátelé, nefunguje a budeli vám někdo tvrdit, že ano, že to dělá - pak je velký lhář.....všichni na sobě musíme pracovat sami a změna je vždy možná a dokonce hned, teď, v tomto okamžiku - stačí se "jen" rozhodnout!

Nikdo z nás nemá nalinkovaný osud, jako seznam toho, co musí prožít...zrovna dočítám knihu Zdeny Frýbové  "Falešní hráči" - nádherně vykreslený příběh (ostatně Frýbovou mám ráda, vždy báječně vypráví a její knihy o psech - Robin a spol - vřele doporučuji, pokud milujete psy a máte doma také, takového "malinkatého kreténa") několika lidí, kteří se dostávají, na základě svých rozhodnutí, svých povah a pod vlivem emocí, do situací, které jim, navždy převrátí život naruby - jeden zabije a jeden se stane obětí, obětí je tam však mnohem víc...v tomto příběhu Frýbová používá, jako toho, kdo tzv. "míchá karty" osud - personifikuje ho jako skupinku posměváčků, kteří se baví tím, že zpřevrátí lidem jejich životy a směruje je do jednání, které pak vyústí ve velkou tragédii a lidé se potí, trpí emocemi, výčitkami, strachem, ublížením, jsou souzeni a odsouzeni a trápí je svědomí a posměváček "osud" se baví a míchá karty dál....ať je legrace....

Vlastně to není, až tak daleko od pravdy, když si uvědomíme, že naše rozhodnutí, pod vlivem emocí, často nebývají našimi rozhodnutími, ale právě jen reakcí našeho ega, spolu s rozumem, které situaci vyhodnotili, jako nebezpečnou a ohrožující....kdo tedy za nás, tak často rozhoduje - právě ego a rozum, ale neberme ego jako něco nebezpečného, bez něho bychom byli všichni stejní, jako když si dítě namaluje na složený papírek panáka a pak to vystřihne a má řadu, stejných panáků....ego není náš nepřítel, ego je to, co nás činí originálními, individualitami a vede nás k tomu, abychom se o něco snažili....vnímáte, jak často esoteričtí vůdci vybízejí své ovečky k tomu, aby potlačovali své ego - NESMYSL!  Takovýchto paradigmat vytváří lidská společnost přehršel a podle fenoménu "sté opice" se šíří po světě a zaplavují mysl nás všech, proto je jedním z největších úkolů rozpoznat je...jak to udělat, zcela jednoduše, prostě si jednou sedněte a
napište si seznam všeho toho, podle čeho žijete, co přijímáte jako pravdu, co ovlivňuje váš život a vaše rozhodování a pak se na ten seznam podívejte....u každého výroku si položte otázku:
"skutečně vibruji s tímto přesvědčením, s tímto názorem" "je to skutečně můj názor, nebo jsem ho jen převzal od rodičů, autorit, společnosti etc."?
A můžete se také zeptat takto:
" je tento názor, toto přesvědční skutečně to, co si přeji, co cítím?"
A to se budete divit, kolik toho najdete, co vaše nebude, s čím se nebudete moci ztotožnit - jen se nebojte....
- můžete se např. ztotožnit s tím, že je smrt přirozenou součástí života - já tedy nikoli, život je věčný a tudíž smrt je paradigma, vytvořené lidskou společností, abychom se báli, abychom měli "něco" co nás jednou postaví  do latě, však se také říká "že smrt si nevybírá, postihne chudáka, stejně jako bohatého" nebo ono "do hrobu si to nevezmeš" - je to jedno z ovládacích dramat, hojně využívané např. církví, ale i těmi, kteří chtějí zastrašovat a manipulovat, člověk, který se bojí smrti, který si myslí, že smrtí vše končí, ten bude velmi snadno jednat tak, aby ji oddálil a udělá cokoli, když mu bude smrtí vyhrožováno....
- stárnutí - joj, tak to je paradigma, hlavně páni doktoři s tím operují "pani a kolik je vám let, no to už je normální, že špatně  vidíte" - UF UF - a přitom většina z vás, právě, lékařům pevně věří, jestliže fungují podle tohoto lživého paradigmatu, jak jim můžete věřit i další výroky - např. "že mléko je zdravé" "že maso potřebujeme", nebo, že po "ovoci se tloustne" - achich achich, až mne to tahá za uši, jen to píšu....
- jedno z velkých paradigmat, které přináší utrpení je "bez práce nejsou koláče", neboli "chcešli něco mít, musíš pro to dřít".....ach ouvej....a proč bych měla, chci mít a užívat si a vůbec na tom nevidím nic špatného, myslíte, že takový strom, nebo pták přemýšlí nad tím,  jestli bude mít dostatek živin, vláhy, co zobat....jedním ze zákonů univerza je hojnost a jako ti, co mohou tvořit, si hojnost můžeme do svého života přitáhnout....

Jistě bychom takových paradigmat - vlastně, nesmyslů, našly mnoho, mimochodem wikipedie vysvětluje slovo paradigma jako "vzor, model - VZOREC chování, nebo vzorec myšlení - takže jednoduše řečeno, co to jsou tato paradigmata, které většina omílá a  věří jim - JEN VYTVOŘENÁ PŘESVĚDČENÍ, KTERÁ SE NEZAKLÁDAJÍ NA PRAVDĚ, ALE POUZE NA PROŽITKU LIDSKÝCH BYTOSTÍ, NEBO SPOLEČNOSTI" - ale ale....a chcete je mít, ve svém životě i vy????

Nu a na základě těchto paradigmat vznikají emoce - většinou strach, obavy, pocit ohrožení, nebo také soutěživost, žárlivost, nenávist ad. lahůdky, kterých vidíme, dnes a denně hojně okolo nás, po celém světě....

Chceme-li tedy zpracovat naše emoce, pak se musíme podívat na to, co si v sobě neseme za vzorce a modely, uvědomit si, že kvůli nim prožíváme emoce, emoce vzniká, když nás něco napadne - je tedy projevem napadení, projevem zvenčí a tudíž je v našich možnostech tomu zabránit a nenechat se napadat....

Pozor - pokud někdo namítnete, že emoce jsou krásné, nic proti tomu, jistě, umíme-li se radovat, projevujeme-li tuto radost, milujeme, smějeme se, to vše jsou emoce, kterých se jistě zbavovat nebudeme, tyto emoce nám dávají sílu, energii a pozitivně s nimi ovlivňujeme své okolí, tudíž neútočí na ničí pocit důležitosti, nevyvolávají, obvykle, strach - i když i lásky se někdo bojí, ale taková emoce souvisí , opět, jak jinak, s přesvědčením, paradigmatem - "láska bolí" "skutečná láska neexistuje" apod. nesmysly....proto jsme, stále dokola, krmeni dramaty v TV, filmu a médiích, kde se nám potvrzuje, jak je svět nebezpečné místo....

Jeden velmi úspěšný, bohatý a šťastný umělec a realitní makléř v jednom, Richard Watzke řekl v nějakém rozhovoru: "když bydlíte kousek od magistrály, pohledem z okna můžete vidět buď magistrálu, nebo ptáka, který nad ní letí" - je to jen o výběru, je to jen o úhlu pohledu.....

Jestliže budeme vnímat tento svět jako plný nebezpečí, různých démonických bytostí, osudových a karmických vztahů, nerozpletených sítí z minulých životů, prokletí, magie, manipulace, mimozemských entit, které nám chtějí ublížit  - pak budeme takovou realitu i žít.....mnohokrát jsem tu psala, že jak myslíme, jaké jsou naše myšlenky, takový je náš život....takovou si vytváříme realitu....

Měsíc Březen 2013 je měsícem, kdy uzavřeme určité období plánování, měli jsme na ně dostatek času, od začátku roku, měli jsme si naplánovat a promyslet, do čeho se pustíme, jaký bude náš život, co chceme změnit a kudy jít....od dubna nastává čas práce, dělání - kdy bychom měli začít realizovat a plnit to, co chceme, aby bylo naší realitou. Tento měsíc je, jakýmsi, obdobím mezi zimou a jarem, přechodem mezi nocí a dnem, mezi smrtí a životem, odpočinkem a aktivitou....Něco začíná, využijte první dny tohoto měsíce např. k meditaci, nemusíte sedět v pozici lotosového květu, stačí, když začnete  vše, co děláte, skutečně dělat vědomě - ať se jedná o meditaci nad  novým způsobem své práce, nebo mytí nádobí....být tady a teď a dělat plně soustředěn na tuto činnost jen ji a ničím jiným se nenechat vyrušit, to je meditace...
Jakési, obrácení se do sebe, by mělo být mottem tohoto měsíce a jeho začátku....
Konec března, kdy nastupuje vládu znamení Berana, už je časem aktivity a sebeuvědomění.....trápíli vás něco, pak se na tento problém podívejte, zapište si co se děje, svá pozorování a pak k nim doplňte, jak by se situace měla odehrát, podle vašeho přání a samozřejmě, hledejte, co s tím můžete udělat VY, nečekejte, že se změní okolí, ten druhý, podmínky, nebo okolnosti - musíte se změnit vy v sobě, musíte změnit své myšlení, začněte měnit svůj postoj a uvidíte, co se bude dít.....jednoduše, začněte žít vědomě svůj život.

LIDÉ NEJSOU ŠŤASTNÍ, PROTOŽE SE JIM DAŘÍ, ALE DAŘÍ SE JIM PROTOŽE JSOU ŠŤASTNÍ!!!!!!!

Nedávno jsem si u dálnice všimla billbordu s tímto nápisem "kéž jsou všechny bytosti šťastny" a hned mne to trklo....takhle ne, ne "kéž jsou", ale "všechny bytosti jsou šťastny".....v přítomnosti, tady, teď a stále......to není přání, to je skutečnost....

to vše s láskou.....

                                                                     

6. 1. 2013

A jsme v Novém roce...katastrofický scénář, typu "apokalypsa, armagedon" apod. se nesplnil....je to logické, zmiňovala jsem to v předchozích článcích i na přednáškách,  informace, které dostáváme prostřednictvím médií, mnoha tzv. "mistrů" a různých webových stránek, jsou výmysly lidí, s nedostačujícím sebevědomím, nebo manipulace, ze strany elit.

pyramidy

Musíme si uvědomit, že vědomí vibruje na určitých eletromagnetických frekvencích a může být, jistým způsobem, ovlivněno, aby vibrovalo tak, aby vytvořilo zdroj potravy pro ty, kteří se živí emocemi, jako je strach, úzkost, chaos, zoufalství, hlad, beznaděj, etc. a aby vytvářelo určitou realitu, ve které se pak člověk nachází. Nepřišlo vám nikomu divné, že se zprávy o tzv. "konci světa" dostaly mezi lidi, že se jimi zabýval i fenomém TV? Nepřišlo vám divné, že nikdo nedokázal říci, co se vlastně bude dít, s čím je možné vůbec počítat? Nepřišlo vám divné, že nikdo nedokázal správně vysvětlit poselství civilizací, jako byli např. Mayové? To vše byl a je záměr, předhodit něco lidstvu, vyvolat kolem toho rozpory, vytvořit strašidelné scénáře, pomocí mediální masáže zmanipulovat davy a pak se nic nestane.....nebo stane,ale to, co vlastně ti, kteří byli autory tohoto scénáře zamýšleli - nedošlo ke změně, která mohla nastat, v mnohem, větším měřítku, než nastala - ten "někdo" získal opět čas....Kolem naší země se nachází frekvenční plot, ohrada, bariéra, aby bylo možné kontrolovat, modulovat a měnit lidské frekvence a bránit pronikání informací, co to jde.  V posledním období sem informace, v podobě světla - fotonů, proudí mnohem intenzivněji, než kdy předtím, je to logické, je "ten čas" a proto jsem neustále vybízela a vybízím k tomu, abyste používali své vědomí a rozšiřovali ho, co jde....Jak?

hlubina

Pochopením správného užívání svých emocí

Jsme bytosti, které mají emoce a to, že je neumíme používat, je způsobeno bytostmi-entitami, které přebudovali naše DNA a z 12 řetězců, nám zůstala DNA s dvojitou šroubovicí, neboli s dvěma řetězci - vědci se diví a nedokáží říci, proč tam máme tu, jak oni nazývají, "zbytkovou DNA". Zůstali jsme tak, jako lidstvo, uzavřeni v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích, které jsou, neustále, udržovány špatnou stravou, vzduchem, vodou, léky, podprahovým programováním z médií, jako je TV, rozhlas, noviny, časopisy i net....Chybí nám tedy informace, málokdo ví to, co je opravdu, pro život, důležité, nenaučíte se to ve školách,  kde jsou zkreslené informace a dějiny,  kde jsou zastaralá paradigmata vědy a víry neustále vnucována, jako jediný možný způsob myšlení. Jsou zde uměle vytvářena traumata, která vyvolávají odpovídající odpověď a bytosti - entity, které nás v tomto frekvenčním vězení udržují, se jimi vesele krmí, s naším tichým souhlasem. Veškerá potrava, obsahuje, v nějakém okamžiku, vědomí, ať už ji smažíte, vaříte, dusíte, nebo sklidíte ze stromů....prostě vědomí živí vědomí.

Naše emoce nás spojují s naším spirituálním tělem a to existuje v multidimenzionální sféře, proto je tak důležité pochopit a zpracovat naše emoce a získat nad nimi kontrolu.

vevesmíru

Proto se nás tak snaží přinutit, abychom mysleli a cítili určitým způsobem....

Amnestie, vyhlášená prezidentem Klausem  - předtím, než byla vykonána, se v médiích neobjevil řádeček o tom,  co by to mohlo přinést, jakmile byla dokonána - ejhle, hned druhý den první zpráva a následovaly další tohoto typu "amnestovaný přepadl ve výtahu" "amnestovaný kradl" "amnestovaný znásilnil, zabil" a dnes vyvrcholení "amnestovaní spáchali 6O činů a přestupků - kradli a rvali se....etc"....musela jsem se zasmát, promiňte mi to, ale nepřijde vám, opravdu ani trochu, divné, že jakmile je někdo propuštěn z vězení a propouštěli se, ne násilníci a vrazi a protřelí zločinci (ti jsou přece na svobodě a v pohodě), první co na svobodě udělá je, že přepadne, pere se, krade a zabíjí....ale no tak....lži zpráva, která má svůj cíl a směr a záměr - vyvolat odpor, takto se vyvolával odpor proti arabským národům - po zničení WTC, takhle se vyvolává odpor proti cikánům - kdykoli jdou lidé proti lidem, má z toho prospěch ten, kdo je ovládá - proto jsou rozdílné víry, názory, národy a proto je zločinost - emocemi vždy vše začíná a končí, jak nejlépe vyvolat emoci strachu a odporu, tím, že předhodím veřejnosti důvod pro tento strach a odpor...

Převládajícím vědomím na planetě Zemi je - "udělejte to za mne" "já tu odpovědnost nechci mít" a tak většina lidí spoléhá na nadřízeného, rodiče, politika,  kněze, nebo boha - protože touha něco, nebo někoho uctívat je frekvencí k ovládání země a jejích obyvatel.....kolik lidí euforicky uctívá zpěváky, herce, politiky, organizace etc. etc. a zároveň jim i závidí, jejich bohatství, úspěch i to jak vypadají, proč vám to neustále někdo "cpe do hlavy", že ten či ona dostal k vánocům třeba letadlo, nebo prsten za čtvrt milionu, proč to potřebujete vědět - aby to ve vás vyvolalo emoci....proč je jedním z nejprodávanějších periodik "blesk" a podobný škvár?

Uvědomte si všichni, že to je vaše svobodné rozhodnutí, když necháváte někoho tvořit realitu za vás - pak si nemůžete stěžovat, že v ní musíte žít...nemusíte....je to jen na vás....

To, co bylo záměrem elit a jejich posluhovačů se vyplnilo, lidé nepřijali informace tak, jak se jim nabízeli - informace o změnách energií, o transformaci, která probíhá a zintenzivní se, v tomto roce - na konci věků, jak tvrdí mnohá proroctví, musí říci pravdu, ale mohou jí sdělit "svým způsobem" a ejhle, už mají další zkušenost, že se většina "chytí" na vějičku, někdo se tomu všemu vysměje, někdo si nakoupí haldu potravin a bude čekat tmu a apokalypsu - ani jeden z těchto dvou však neví, že tmu už dávno zažívá, sám v sobě...je to "tma" nevědomého biorobota, který potřebuje, aby mu někdo řekl, co má dělat...

To,  na co ti, kteří mají zájem nastolit zde Nový světový řád, který bude tvrdou tyranií celého lidsta, hrají, je onen "fenomém sté opice" - kdy využívají morfogenetického pole, jehož prostřednictvím se šíří informace - kdyby dostatek lidí šířilo informaci štěstí, lásky, jako vnitřního pocitu a tím vyzařovalo energii k tvoření, pak by se jim celý matrix rozsypal, jako domeček z karet....žel, lidé, většina, šíří nevědomost, posměch, strach a sobeckost....nu, tak jim nabídněme řešení....ještě více okleštíme svobody, ještě více jim zamotáme hlavinky a využijeme k tomu techniku - vždyž nejlepší tyranií je ovládání psychologickou manipulací vědomí,definujeme jim realitu tak, jak my chceme, ani nepoznají, že jsou ve vězení....mnozí si ani neuvědomí, že existuje i něco jiného mimo to, v čem jsou. Takových lidí vidím, kolem sebe spoustu, takových, kteří se přihlouple smějí tomu, že existují bytostní - jako víly, skřítci, andělé, přivtělenci a bohové, mimozemské entity a UFO....ohánějí se přitom diplomy a vysokoškolskými tituly s naivní představou, že to jim zajistí budoucnost a štěstí....jenže

Štěstí je stav duše - štěstí je nutno, prostřednictvím emocí, cítit a vysílat, aby mohla přijít další dávka štěstí....dejte a bude vám dáno.....není to obráceně, dostanu a pak budu dávat....

nejdříve tedy musíme být šťastní a pak se teprve změní okolnosti a čím více lidí bude šťastných, tím rychleji se změní energie v morfogenetickém poli lidstva a dojde k převibrování pro většinu z nás....

v hlubinách

To, s čím se asi v následujících letech budeme setkávat je opět plánem, jako bylo plánem nastolit chaos a zmást informace o datu 21.12.2O12, o Mayském kalendáři, o proroctvích a mnohých dalších informacích, které se sem dostávají a nikdo je zastavit nemůže....Co můžeme očekávat: např. přiznání Vatikánu, že existují mimozemšťané /vždyť už s nimi dávno jednali, v padesátých letech se střetli delegace mimozemských entit s prezidentem Dwight Eisenhowerem a biskupem z Los Angelos Jamesem Francis McIntyrem - ten informoval tehdejšího papeže Piuse XII. Vše se točilo několika 16 mm kamerami, sám papež Jan Pavel II zdědil dohodu o spolupráci mezi Svatou stolicí a nordickými rasami mimozemšťanů/, pomocí technologií, které byli vyvinuty ve spolupráci s mimozemskými entitami bude lidstvo více a více manipulováno a bude jim předkládána realita tak, jak jí elity potřebují a to i pomocí holografických projekcí. Ostatně i toto už se dávno děje....spousta událostí je projekcí a svědci těchto událostí, na základě ovlivnění mysli, nedokáží rozpoznat skutečnost. Je těžké poznat co je a co není skutečné...

ufo

Co tedy můžeme udělat?

- emocemi vše začíná a končí - tedy pracujme s emocemi

- zvládněte tělo vůlí - kdo se stává svým vlastním pánem a ovládá své vlastní frekvence a energie,  ten vyhrává

- zvolte si, zda chcete být obětí, nebo vítězem - stejné přitahuje stejné /nejsme bezmocní vůči nehodám a katastrofám, ani vůči nemocem - to jste si sami zvolili, je tedy ve vašich rukách, to změnit/

- nepotřebujete k tomu diplomy a dlouhodobé studium, ani žádné zasvěcení, žádného mistra-guru, není nač čekat

-zbavit se dramat, ve kterých jste uvízli - např. tím, že se zbavíte minulosti, lze ji pročistit, přetvořit, změněním minulosti, se změní přítomnost i budoucnost...

- naučit se pracovat se svou energií a to především sexuální

- uvědomit si i jiné reality,včetně paralelních, nepotlačovat vzpomínky

- prozkoumat své tělo, identitu a život

tedy:

- poznat  KDO JSEM, PROČ TU JSEM, ODKUD JSEM

velká kostra

- uvědomit si ,že my jsme ti, kdo mohou ovládat svou DNA - pracovat se svou buněčnou pamětí a ovlivnit tak svůj život současný i budoucí

- že máme svou realitu ve svých rukách, nepotřebujeme nikoho, aby nám říkal, jak máme myslet a co cítit

JSEM-LI SVÝM VLASTNÍM PÁNEM, NEPOTŘEBUJI SOUHLAS NIKOHO K TOMU, CO DĚLÁM SE SVÝM TĚLEM!  SE SVÝM ŽIVOTEM.

     Připravme se na to, že nastává doba, kdy si budeme vybírat mezi světlem a tmou, s tím, že světlo jsou informace, které nám mohou pomoci mnohé změnit. Je potřeba přestat soudit a to i reptiloidy, ilumináty, politiky,vrahy, sobce, zloděje etc. etc. i ti patří do této polaritní reality a jsou na "své cestě" - kam dáváme pozornost, tam jde energie....

KAM DÁVÁME POZORNOST, TAM JDE ENERGIE

        Proto dávejme pozornost a energii štěstí, lásce, změnám, které můžeme učinit, každý jednotlivě, sám za sebe a tím ovlivníme, přes morfogenetické pole lidstva i planety, vlastně i ostatní a to vše, bez působení ega, chtění a vlastních zájmů - tedy na základě bezpodmínečné lásky!

To, co nás čeká, je krásné - radujme se......

/Vycházím i z informací od B.Marciniak - Plejáďané..../

28.12.2012

      Obávám se, že se všem těm "strašilům"  tmou,  nebo koncem světa nerozsvítilo...honba za "být guru" pokračuje, úspěšně dál, ale, nečekala jsem, že tomu bude jinak...takže pokračujeme, přátelé.....

ROK 2013 - JAKÝ ASI BUDE?

Odpověď je, v podstatě, jednoduchá - JAKÝ SI HO UDĚLÁTE!

     Ti, co se probudili, nebo se už probouzejí, ví, že změna přišla a bude přicházet i nadále, jak bude probíhat, co se bude dít, to je, velmi individuální otázka, protože změna bude mít,  pro každého, jinou barvu, jiný odstín a více, než kdy dříve, bude provázena nutností "svobodné volby, na základě osobní zodpovědnosti" - nemá smysl se za něco schovávat, nebo někoho obviňovat - mějme, prosím, na paměti, že za vše si stejně můžeme sami, ANO - za vše, tedy i za špatný vztah, nedostatek financí, práci, která vás nebaví, nemoc, nehody i za parazity v těle...nic se, totiž, neděje náhodou....

      Mnozí budou potřebovat pomoc, je spousta alternativních směrů, které lze využít, sama mnohé nabízím, nicméně, nikdo tu práci za vás nevykoná - my všichni jsme tvůrci-stvořitelé a tudíž si vše, opravdu, VŠE, tvoříme sami.

      Kdo si tedy bude i nadále chtít hrát na oběť - bude trpět, kdo na tyrana - bude sklízet ovoce svého konání etc. Univerzum neřeší, co tvoříte - to řešíme my, lidé, proto vznikají názory typu "takový fáro, to musí být podvodník" "kde na tu parádu vzala, no jasně, hi hi...." apod. I na podvody je nutno vynaložit velkou energii a mít tzv. "fištrón" -  nenapadlo vás někdy,  jak je možné, že se, právě podvodníkům, tak daří?  To je přece jasné - protože věří tomu, co chtějí, neustále na to myslí - tedy si to vizualizují a hlavně, nepochybují, že to dostanou....Mají tedy záměr -  očekávání+víru - skutek - výsledek, čtyři jednoduché kroky, které vedou k bohatství....

      Jestliže to funguje, proč to nezkusit, že? Potenciál tvořivé energie sem proudí ve vysokých dávkách, stačí "jen" ho využít....využít, ve spojení s bezpodmínečnou láskou, pak nebude nikdo chtít krást a podvádět, ve spojení s duchem, který nám otevře nezměrné možnosti a budeme, skutečně, spirituálně růst....Spirituální růst, ono produchovnění, neznamená meditovat, modlit se, chodit na semináře, přednášky a kurzy, případně, mít svého mistra - NE - znamená to zvyšovat své vibrace tím, jak budete myslet a žít..spirituální růst znamená pročistit všechny oblasti svého života, fyzickým tělem počínaje a myšlením a jednáním konče.....

        Znamená to pročistit své srdce, své myšlení i své tělo, podle toho, jak budeme vibrovat, podle toho bude vypadat náš život a prosím, nepatřím k těm, kteří tvrdí, že jen bohatí jsou duchovně silní - každý máme své priority a své potřeby a touhy, sny a vize, jde jen o to, nebát se je plnit, nežehrat neustále na osud, stát, politiku, rodinu, partnera-partnerka etc. etc. etc.....

rok 2013

          Rok 2013 je součtem "6" - tarotová karta "zamilovaných" - vnímáte to splynutí, splynutí jeden s druhým,  splynutí se všemi a se vším, lásku, důvěru a svobodnou vůli - nenuťte nikoho k ničemu, ani sebe ne, naopak, pusťte vše potlačené, všechnu vnitřní rozpolcenost, vnímejte lehkost, zbavte se pocitu, jak je těžké žít, jak je těžké volit - mějte odvahu ke změnám. Odvahu k volbám - přání se přece plní, pokud jsou nabita naší energií.

             Numerologická šestka se skládá, v roce 2013,  z "2O" - tarotová karta "soudu" a "13" - tarotová karta "smrti".  Soud je vlastně spravedlnost, po které přichází znovuzrození a také vítězství nad iluzí života, tedy pochopení, soud je i posouzení - tedy změna našeho vědomí, konec zlého období, ale i tady záleží na každém, jak to vezme - někdo vidí skleničku do poloviny prázdnou a jiný do poloviny plnou.  Soud v tarotu je symbolem spojení nebe se zemí,  jednotu duality a z toho plynoucí stvoření-tvoření.  Tarotová karta "smrti" představuje změnu, bolestnou, náročnou, pro někoho bude velmi těžká, mnohé vztahy třeba skončí, mnohé firmy se rozpadnou, mnozí o mnohé přijdou, je třeba přijmout i ten fakt, že na této planetě jsou věci pomíjivé, ty které jsou fyzické, hmotné a pokud si jich chceme užívat, nelze na nic čekat, chce to čin - úmyslnou akci, hned-teď.

Pro mne osobně představuje rok 2013 nové vykročení, kdy se již nechci ohlížet zpět, nechci za sebou něco, či někoho táhnout, je to rok, kdy se mohou plnit přání, rok, který dává volnost, svobodu a nutí nás "být sami sebou" a zrušit veškeré hranice, limity, které jsme doposud měli - vnímám ho, jako období, kdy si všichni můžeme uvědomit, že jsme bytosti bez hranic, s obrovským potenciálem, schopnostmi a právem na štěstí, lásku, harmonii a plné zdraví....to vše, vám všem, do toho nového období, ze srdce přeji     

                                                                                              Jana-Tara

                   


Duchovní svět a karma

 

Neustále jsem na stránkách tohoto webu, na svých přednáškách i při kontaktech s klienty zdůrazňovala a zdůrazňuji, abychom vnímali vše jako celek, že jsme jedno vědomí, které se projevuje různými způsoby. Ty způsoby projevů jsou hodně zdeformované, stejně jako jsou zdeformované hodnoty tohoto světa. Tyto hodnoty nám jsou nabízeny prostřednictvím médií, různých duchovních vůdců, náboženských představitelů, politiků a názorů a víry, či filozofií…..každý den jsme,  doslova , masírováni tím, co „rozhodně musíme mít, udělat, abychom…..“. Této masáži se však nevyhýbá i naše ezoterická scéna – máme „přijímat fotony a energii z univerza“, máme „pracovat na transformaci“, máme „odvádět duše zemřelých do oblasti bardo“, máme očekávat „nový svět“ a mnoho dalšího…

Také máme „přijmout smrt, jako zcela přirozenou“, ale přátelé, na smrti nic přirozeného není – tedy na smrti v tom podání, jak ji hrajeme na této planetě.

     Jenže jak řekl Einstein: „nemůžeme vyřešit problém na stejné úrovni vědomí, na které vzniknul“.

Většina z problémů a strachů, které z nich plynou, jsou uměle vytvořeny, nebo souvisí s ignorováním reality, ve které jsme. Za mnohými stojí náš tzv. „plazí mozek“, který je založen na strachu, především na strachu o přežití. Máme-li strach, z čehokoli, okamžitě přepínáme na plazí mozek, odtud jde nejistota, z nejistoty plyne neustálé rozhlížení se a očekávání dalších potíží, jaké bude další nebezpečí….úzkost, která nás zaplaví je úzkostí tohoto plazího mozku, který se neustále rozhlíží a očekává průšvih, ohrožení. V realitě plazího mozku jsme v systému kolektivní mysli, která má za úkol předělat naši mysl na onu společnou, odtud plynou i naše předsudky a také víra….vědomý člověk nepotřebuje věřit! Prostě „ví“…..Vědomý člověk nepotřebuje být v kolektivu a přesto může být se vším a se všemi v jednotě, při zachování si vlastní identity.

     Plazí mozek ani nepřemýšlí, jen reaguje na podněty, na negativní emoce, tyto emoce jsou jako bytosti, které na nás útočí zvenčí. Místo intuice, nám emoce přináší paniku.  Na základě kolektivní mysli lidstva jsme se nechali naprogramovat na stejné reakce na určité situace, nepracuje pak svědomí, ale zadají se data a „enter“. Otevřít se vědomí znamená „stát se nepředvídatelnými“, tedy nebudete se chovat jako ovce, ale vstoupíte do světa všech možností, protože jsme bytosti mnoha-úrovňové, svět v našich hlavách se může změnit a mnohé bariéry a překážky a programy pak padají…..Necháme-li se přesvědčit, nebo ovlivnit, pak už nedokážeme vnímat realitu rozšířeným vědomím, ale tuto schopnost zmenšíme, zavřeme do krabičky. David Icke na své přednášce řekl: „když mi dokážeš říci, v co věříš, jsi ve vězení“. Mohu s tím jen souhlasit…..Jakmile se do něčeho zapojíme, něčím se staneme /buddhistou, křesťanem, vegetariánem, demokratem, numismatikem apod./, staneme se součástí organizace a uvězníme sami sebe ve své mysli, sebere nám to identitu. Pak už nedokážeme pochopit, co tu děláme a čeho jsme součástí.Odtud zřejmě plyne ono rčení: „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ – takže, prosím, nemám nic, proti sbírání známek, minci,nebo stravování bez masa. Když v něco věříte, pak vaše neurony vystřelují v mozku, podle určitého vzorce, tím čtou realitu tak, jak to zapadá do systému a rámce vaší víry. To souvisí i s astrologií /jsem blíženec a proto můžu, či nemůžu…./ numerologií,  jako dvojka mám vždy sklon k pochybnostem/ apod.

       Církev vnucovala dlouhá staletí lidem víru, že po smrti půjdou, buď do nebe, nebo do pekla, novodobá víra je spojena s vírou v „nádherný svět, někde v astrále“, jak o tom vypráví film „Návrat domů“, nebo v očekávání „Nového světa na této planetě, ale v jiné dimenzi“. S tím se spojuje karma a často se potkávám s lidmi, kteří usilují o to tzv. si vyčistit karmu, zbavit se karmických zátěží a obávají se osudu. Objevila se tak i skupina lidí, kteří touží po smrti, jako po jediné možnosti návratu někam „domů“, do duchovního světa, kde jim bude jen a jen dobře….

     Lidské tělo je obklopené aurou, která se podobá symetrickému světelnému vejci, má obvykle sedm vrstev barev, tyto barvy aury se neustále mění, v závislosti na určitém stavu emocí a myšlení, i když může mít aura jednu dominantní barvu, po celý život člověka. Část aury, která spolupracuje s fyzickým tělem, je éterické pole, to může být viditelné očima, jako bělavé, nebo lehce namodralé, či šedivé světlo, poblíž fyzického těla. Jakoby ho kopírovalo. Když se blíží smrt, aura člověka se postupně stahuje zpět do těla. V okamžiku smrti „duch“, nebo „vědomí“ člověka opustí, přes korunní čakru na vrcholku hlavy, tělo a to bez ohledu na to, jak je člověk duchovně pokročilý, nebo není. Protože jsou vědomí lidských bytostí uvězněné v této virtuální realitě, budou ti, kteří opustili své fyzické tělo, umístění v různých úrovních astrálního světa. Astrální svět je místo, kde lidé přebývají po opuštění fyzického těla a kam také cestuje naše vědomí během spánku. I v tomto světě jsou emoce a iluze, nikdo není moudřejší jen proto, že pochází z astrálního světa. I zde existují škodící a negativní bytosti, stejně jako ve fyzickém. Iluze v tomto světě funguje mnohem silněji, než ve fyzické realitě. I v astrálním světě jsou bytosti podrobené zákonům karmy, byť to zní sebepohádkověji. V astrále je člověk přemlouvaný a přesvědčovaný k tomu, aby uvěřil, že má na tomto světě úkol, že sem musí znovu jít, aby něco odčinil a tak se osvobodil…i tom vypráví film „Návrat domů“. Jedná se vlastně o násilný akt znovuzrozování, který je spojen s pocitem viny a sebetrestání….přijde vám to hodně smysluplné?  Tyto pocity viny a sebetrestání přitom nejsou ve vědomí, nově zrozeného, člověka, on si ani nepamatuje na své předchozí existence.. A co to asi bylo za bytost, či bytosti, které toto vymyslely? Je to věčný koloběh utrpení, zapomínání, hledání a dalšího utrpení…..věčný koloběh přechodu z astrálního do fyzického světa a zpět, znovu a znovu….pokusit se splatit karmické dluhy je, v tomto případě, jako splatit hypotéku na věčné duše – neproveditelné….ale i toto je „jen“ program, manipulace s naším vědomím. Je nám bráněno „jít jinam“, nebo se rozhodnout „tu zůstat“…Zem je planeta se spoustou krásných míst a já rozhodně nepatřím k těm, kteří by si nechtěli užívat, pomocí smyslů, této krásy….

     Neopakujte, prosím, jako papoušci ono „zaklínadlo“ – „všichni jsme přišli na zem se učit a obohatit naše duše zkušenostmi a tím, že svůj život naplníme“ – cha cha cha…co se učit, jako dokonalé bytosti, které jsou součástí jednoty vše víme, umíme, ve svém vědomí a tato věta je opět jen dalším bičem, který mnohé popohání a nutí je uvěřit tomu, že když budou trpět, něco tím splatí, očistí. Útočí zároveň i na naše ego, ve smyslu, už jsem tzv. „stará duše“, „mám schopnosti-výjimečné“ apod.

     Přijmout karmu, je jako vstoupit do náboženství, jsme původně svobodné bytosti a je jen na nás, jestli se necháme strašit karmou, smrtí, inkarnacemi, nebo těžkým životem ve fyzickém těle….

Vše může být naprosto jinak – stačí se jen rozhodnout a v určitých případech říci jasné „NE“. A rozhodnout se lze naprosto o všem, o tom, zda-li budu zdravá, či nemocná, stárnout, umírat, trpět, nechat se manipulovat, omezovat a vymývat mozek apod…………

       Když mi byl film „Návrat domů“ poslán mailem, nemohla jsem se na něj ani dodívat, jak mne ta sladkobolná pozitivita odpuzovala, v tomto filmu je manipulace, fanatismus, dogmatismus, vše to, co zažíváme ve fyzickém světě, je i v astrálním, jak to tento film, vtipně, ukazuje. Vnucuje nám pocit, že na základě tzv. „svobodné vůle“, máme možnost si vybrat rodiče, stát, dobu, čas narození….jaká lež, v astrálním světě jsou také démoni, kteří dávají nepravdivé informace o náboženství a spiritualitě a manipulují, jako tady….uvědomte si, že Lucifer je vlastně světlonoš, mnohé bytosti světla nemusí být vůbec pozitivní, jen proto, že svítí, září….když osvítíte film, dříve, než je vyvolán, zčerná, takto může fungovat i ono „osvícení“….pokud se necháme ovlivnit, pokud neprobudíme své vědomí a nenecháme informace, aby nás oslovily, ale výběr je už v naší režii..realitu si vytváříme tím, že to, co nás osloví vtáhneme dovnitř, přestaňme si lhát, přestaňme přijímat lež, předefinujme naše malé já „jsem jen člověk“ do „jsem nekonečno, prožívající jako člověk“. Pak si můžeme užívat krás planety země a nemusíme se stresovat ze smrti a života po životě….zbavíme se strachu, který nás udržuje ve vibračním poddanství a nutí nás dělat něco, co třeba vůbec nechceme. A ještě k tomu si mnozí myslí, že to tak je vlastně správně.

    Definice šílenství je „dělat věci stále dokola a očekávat různé výsledky“ – takto funguje lidská rasa, ale i to šílenství je program a manipulace, která je na nás používána – lidé, probuďme se , už, konečně!

 

                                                                     Tara S.


enry