Tara S. – Esoterické služby
Tara | O mně | Jak to cítím já | Akce | Individuální péče | Poradna | Galerie | Ceník | Kontakt

TERAPIE, KTERÉ NABÍZÍM

„Nejsilnější je ten, kdo přemůže sám sebe.” Lao-C

SRT – Spiritual Response Therapy, s touto metodou jsem pracovala řadu let, jsem jejím certifikovaným terapeutem, nicméně, jak doba postupuje a získávala jsem více a více zkušeností, mé vědomí se rozšiřovalo, dospěla jsem k závěru, že už musím jít svou cestou sama.....Proto jsem si vytvořila své vlastní tabulky, do kterých jsem vložila svou praxi, zkušenosti s metodou SRT, ale i s mnoha dalšími systémy. Pracuje se zde s kyvadlem, hledají programy ve vašem podvědomí i nevědomí a pročišťují bloky, které vám brání ve štěstí, zdraví a hojnosti.

kyvadlo

   
      Myslím, že to byl Osho, kdo kdysi řekl: "správný žák je ten, který přeskočí svého učitele"......ve své knize "Od meditace k medikaci" říká, že není důležitá metoda a přesné opakování pohybů, např. u cvičení jogy, že mnohem důležitější je, vědět, proč to dělám, inovovat metodu, užívat si jí a především pracovat s čistým srdcem.

Rozhovor - forma terapie, kdy společně komunikujeme, otevíráme téma za tématem a hledáme, kde je problém - jedná se o formu napojení, přes vaše biopole, odkud dostávám informace a můžeme se podívat, hlouběji, do vašeho nitra.

rty

Sdílení - všichni jsme mezi sebou propojeni, přes morfogenetické pole a sdílení je jedna z možností, jak se navzájem inspirovat, navést na cestu, posílit sebevědomí a rozklíčovat důvody, pro které se nám něco nedaří.

ruce


Tvorba - má nejoblíbenější metoda, kde pracujeme s mandalami, spontánní automatickou kresbou, ale i symboly-léčivými obrazci a klasickou malbou, každý jsme tvůrce a máme používat naši tvořivou energii, pokud jsou zde bloky, najdeme je, společně je odstraníme. Tvořit, znamená i ve svém podvědomí - tedy umět si vizualizovat svůj další život a co v něm chceme mít....
zátišítara - zátiší 2012

Terapeutické konzultace jsou individuální, ale je možné je absolvovat i v páru, nebo s dětmi...vždy pracuji individuálně, podle potřeby klienta....
Novinkou je i možnost hodinových terapií - osobních setkání, nebo přes skype, kdy budeme zpracovávat, postupně, témata, bloky a programy, delší dobu - jakoby dávkovat je každý týden jednu hodinu.
Skype - konzultace jsou možné i přes skype, tato práce je vhodná pro ty, co jsou příliš zaměstnaní,  nemohou přijet osobně, nebo pro ty, co jsou zdaleka...nebo pro ty, kterým to takto vyhovuje více...
skype
Cesta - tato terapie je vhodná, právě pro práci přes skype, nebo i osobně, jedná se o pomoc s nalezením emocí a bloků, které jsou ukryté v těle a často způsobují bolesti, nebo nemoci i chronického rázu. Pracujeme i s přesvědčeními, která lze najít-odkrýt a přepsat....
louka
Test vašeho zdravotního stavu a zátěží, které v těle máte - osobně s možností využití přístroje Salvia, nebo s pomocí kyvadla a tabulek, je možné testovat zátěž parazity, těžkými kovy, chemií ad. také vhodnost vitamínů a minerálů apod.
salvia

---------------------------------------------------------------------------------------

Toto je jenom, takový nástin, toho, jak pracuji, vždy volím vhodnou metodu, podle potřeb klienta a využívám vše, s čím mám osobní zkušenost, neustále se "učím" a odkrývám další a další možnosti, kterými lze mou práci obohatit a zjednodušit....               

dva kamarádi

Kdokoli začne, jakýmkoli, způsobem pracovat s druhým člověkem, by to měl dělat na základě bezpodmínečné lásky a pro jeho nejvyšší dobro!

Jak pracuji v terapii s kyvadlem, tabulkami, podvědomím, minulými životy....


TERAPIE POMOCÍ KOMUNIKACE S VYŠŠÍM JÁ

- odhalíme bloky a programy ve vašem podvědomí

- najdeme odpovědi na otázky, proč se vám něco děje a právě nyní

- pročistíme vše a to na všech úrovních vašeho systému - tedy těla-mysli-ducha a duše, energetických těl a buněčné paměti

- budeme pracovat s morfogenetickým polem

- budeme čistit všechna vaše "já", včetně vnitřního dítěte, vnitřní ženy a muže, různé další typy archetypů a samozřejmě také role, které máte tendence hrát a zastávat, včetně ovládacích dramat

- budeme zpracovávat a čistit emoce, které se váží k vašemu problému a hledat přesvědčení, podle kterých "fungujete" a měnit je

- zabrousíme do rodiny a genetických dispozic, včetně manipulace, která tu vznikla

- budeme pracovat i s čipy, které v těle máme a které působí na řadu našich špatných rozhodnutí a budeme pracovat na zvýšení vašich vibrací

- součástí terapie může být i diagnostika fyzických zátěží, zvláště, pokud budeme řešit chronické nemoce, vážná onemocnění a potíže fyzického těla

- dostanete nabídku detoxikace a doporučení


VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM - TĚLO - MYSL -DUCH/DUŠE

Problémy v naší psychice mají tendenci se somatizovat - pokud je neřešíme, stejně tak ty, které si neseme, jako bloky, přesvědčení z prenatálu, minulých životů a "masku", jakou jsme přijali, projevujeme v naší realitě - někdo jako masku "oběti" jiný "viníka" apod. Na vše se dá přijít a vše se dá řešit, jediné, na co se vás zeptám, než začneme pracovat je:

"opravdu chcete být zdraví a bez problémů?"

Čištění na dálku

Mám mnoho zkušeností i s tzv. "čištěním na dálku", kdy nejdále a úspěšně, to bylo na Srí Lanku, nebo do Toronta. Nebojte se využít i této služby, vytestované programy a vše, co potřebujete vědět, dostanete emailem a domluvíme si pak den a hodinu, kdy budeme čistit – vše funguje na 100 % a i zde jste pod "mým" dohledem, následujících 21 dní, kdy si čištění "sedá"... Samozřejmě i dále. Toto je výborné řešení pro čištění dětí, které jsou napojené na své rodiče, většinou matky, čištění prostor od negativních energií, psychosomatických zón a odvádění přivtělených bytostí.

Jako doporučení často dostanete i vytvoření si tzv. talismanu - jedná se o jednoduchou kresbu, jakýsi holografický klíč, případně doporučení rituálu, který uvolní energetická pouta k člověku, nebo věci, situaci.

Stejně tak je možné , dopředu, dohodnout na tom, kolika programů a jaké ceny, se bude čištění týkat. Ozvěte se, napište a domluvíme vše, zcela individuálně, dle vašich potřeb.

email        tara-s@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------

Příklady, z mé praxe:

nejčastěji řešíme vztahy, jak by také ne, jsme přece planeta vztahů a emocí. 

 Muž, 3O letý, který se nemohl odloučit od přítelkyně, i když věděl, že ho vztah s ní ničí, ona ho neustále pronásledovala SMSkami, vydírala emocionálně a vyvolávala v něm pocity viny, i když nevěděl proč. Nedokázal ji ze sebe vymazat. Našli jsme pět společných programů - jedním z nich byl program, spojený s nemocí a zodpovědností z minulého života. V něm byl dotyčný mladý muž manželem této ženy, žili v  Londýně, v 17. století, kdy Anglii postihl mor, Londýn byl tehdy zasažen nejvíce a mrtvých denodenně přibývalo. Nejprve onemocněl on-manžel, žena o něho pečovala, bylo to v začátku morové rány, takže dostala na pomoc ošetřovatelku a do rodiny docházel, pravidelně, lékař s léky. Manžel se začal uzdravovat, jako zázrakem, ale z vyčerpání a stresu onemocněla manželka, předtím však zemřela, v domě, ošetřovatelka na nákazu a lékař přestal docházet. Situace v Londýně se zhoršila, domy byly označeny a hlídány vojáky, nikdo nesměl vycházet, museli vyžít z toho,co měli doma. Manžel, ještě zesláblý se začal o ženu starat, ale už bez pomoci a lékaře. Zemřela a on si to vyčítal, obviňoval sebe z neschopnosti a energie, které si odnesl, kromě pocitu viny, byla také hořkost, nízké sebevědomí, povinnost a hněv z neschopnosti.  Po pročištění všech programů, nejen tohoto jednoho, se povedlo muži vztah ukončit a přítelkyně se přestala ozývat.

........................................

Často se na "cestě" za uvědoměním potkáváme s bloky, které souvisí s naší úrovní vědomí duše - zde pak čistíme a řešíme, často, záležitosti, vymykající se našemu běžnému životu.

.........................................

Žena 5O let, na své duchovní cestě-kdy sama v této oblasti profesionálně pracuje, se ocitla v tzv. "časové smyčce", která souvisela s jejími inkarnacemi, kde jí bylo zabráněno vyjádřit svou jedinečnost a to by se promítlo i do budoucího, současného života. Dostali jsme se až do Egypta,  kdy byla učitelkou skupinky zasvěcenců a ukazovala jim, že čas je jen iluze. Dokázala se pohybovat mezičasem a přinášet jim o tom i důkazy, našel se závistivec, jiná duchovní osoba, která jí to chtěla překazit a to pomocí rituálu-magie, s krví dítěte, zablokoval tak dotyčné ženě se vrátit a ona uvízla v meziprostoru  - její energie, které si přinesla, únava, strach z těhotenství, zoufalství a vznikl blok na horlivosti a nadšení.  Setkala se tu také s mužskou energií - archetypem "muže", kthttp://prvopodstata.blog.cz/1509/sest-padlych-andelu-jsou-skutecnosti-a-zacinaji-se-lidem-pomalu-predstavovaterý  byl v roli blokujícího a agresivního, vůči duchovnímu postupu a vývoji. Museli jsme čistit, nejen onen minulý život, ale i současnost, kdy se po vyčištění dotyčné spustila menstruace a trvala, neuvěřitelné tři týdny,dále archetyp muže a také oblast v jejím biopoli, která souvisela s časovou smyčkou.

......................................

Mnozí lidé reagují na čištění, právě, fyzicky - pak je možné pomocí preparátů, tzv. informatik, nastolit, zpět, rovnováhu a harmonii i v této oblasti. Je to, však vždy, ukazatel toho, že pracujeme správně.

Velmi často řeším i případy lidí, kteří byli napojeni, programováni, nebo manipulováni různými léčitely, mistry apod. Nebo mimozemskými entitami a dávali různé sliby, mnohdy nevědomě.

Často jsou v energoinformačním poli člověka různé kletby, prokletí, čarování a magie, různá energetická napojení od arivistů, zbytky slibů a závazků a přesvědčení, která blokují, takovému člověku, poznání a posunutí se kupředu. Je možné, mnohé z těchto slibů a závazků a přesvědčení, vyřešit samostatně a tady pak stačí "jen" poradit, jak na to, ale mnohdy jsou spojena s programy a bloky a tu už je pak, tato terapie, na místě.

Nebojte se tedy napsat - ozvat a svěřit se, ničemu se nedivím, za roky praxe jsem se setkala už s mnohým a naučila se, že je možné naprosto vše - limity si děláme, jen, my osobně.

Informační schůzka

Pokud si budete chtít, se mnou, domluvit informační schůzku, kde se dozvíte, jaké jsou možnosti, jak bude terapie probíhat a další, bližší, informace - neváhejte, ozvěte se a domluvíme se - v tomto případě je hodina, takovéto informační schůzky 3OO,-Kč.

Jde mi o to, aby se každý mohl cítit ve svém těle dobře a s odvahou si dokázal přát....ženský akt

anéz povolná - ženský akt 2012


ry